Now showing items 153-172 of 522

  • Face-to-face promotive interaction leading to successful cooperative learning:Review study 

   Kristiansen, Selma Dzemidzic; Burner, Tony; Johnsen, Berit Helene (Cogent Education;First Published 01 October 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-09-03)
   The article presents a review of 34 studies conducted from 1995 to 2017 focusing on face-to-face promotive interaction (FtFPI) factors that may lead to successful cooperative learning (CL) in small groups, as guided by the ...
  • Facebook, Canvas and Social Presence in Online Discussions 

   Johannesen, Monica; Mifsud, Louise; Øgrim, Leikny (ICERI proceedings;16 (1), Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This paper focuses on student discussion fora in a Masters’ programme in ICT-Supported Learning. Previous course evaluations have shown that students were not satisfied with the chosen technology (Fronter VLE) and suggested ...
  • ‘Feeling better’: embodied self-knowledge as an aspect of movement capability 

   Standal, Øyvind Førland; Bratten, Judith Helene (Physical Education and Sport Pedagogy;Volume 26, 2021 - Issue 3: Developing movement capability in physical education, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-17)
   Background: The literature on movement capability critiques the traditional content of physical education (i.e. the what of physical education) and the subject’s reliance on teacher-led methods (i.e. the how of physical ...
  • Filosofisk samtale i undervisningen 

   Børresen, Beate; Persson, Victor (Norsk pedagogisk tidsskrift;03 / 2018 (Volum 102), Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-11-01)
   Artikkelen presenterer filosofisk samtale som et utgangspunkt for å realisere strukturerte og lærende samtaler i klasserommet slik læreplanen legger opp til. Samtale framstilles som noe annet enn det å si hva man mener ...
  • First graders’ stationary behavior in Norwegian after-school programs: A mixed methods investigation 

   Løndal, Knut; Lund, Siv; Haugen, Anders L. Hage; Riiser, Kirsti (International Journal of Environmental Research and Public Health;Volume 18 / Issue 4, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-17)
   After-school programs (ASPs) might influence the activities and behaviors of children. The aim of the reported study was to investigate how stationary behavior unfolds during ASP time in a sample of Norwegian first graders. ...
  • Five Tips for Integrating Khan Academy in Your Course 

   Gray, William James Andrew; Lindstrøm, Christine (The Physics Teacher;Volume 57, Issue 6, Journal article; Peer reviewed, 2019-08-23)
   Khan Academy (KA) is one of the world’s most popular open educational resources (OER), with more than 57 million registered users and 15 million monthly site visits as of May 2016. It is popular with students seeking ...
  • Flashmob i lærerutdanninger – studenters erfaringer med å skape dans sammen 

   Rustad, Hilde; Langnes, Tonje Fjogstad (Journal for Research in Arts and Sports Education;Vol 3 No 2 (2019): Kroppsøvingsfaget i bevegelse, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-20)
   Denne artikkelen handler om lærerstudenter og deres erfaringer knyttet til gjennomføring av flashmob som studentdrevet danseprosjekt. Artikkelen undersøker sammenhenger mellom flashmobprosjektet og utviklingen av ...
  • Flashmob i lærerutdanninger – studenters erfaringer med å skape dans sammen 

   Rustad, Hilde; Langnes, Tonje Fjogstad (Journal for Reseach in Arts and Sports Education;Vol. 3, No. 2 (2019): Kroppsøvingsfaget i bevegelse, Journal article; Peer reviewed, 2019-06)
   Denne artikkelen handler om lærerstudenter og deres erfaringer knyttet til gjennomføring av flashmob som studentdrevet danseprosjekt. Artikkelen undersøker sammenhenger mellom flashmobprosjektet og utviklingen av ...
  • The FLIPPED STEP study: A randomized controlled trial of flipped vs. traditional classroom teaching in a university-level statistics and epidemiology course 

   Holm, Lene Berge; Rognes, Andre; Dahl, Fredrik Andreas (International Journal of Educational Research Open;Volume 3, 2022, 100197, Peer reviewed; Journal article, 2022-08-22)
   A flipped classroom, also known as flipped learning, is a teaching method in which students watch online lectures at home, followed by group work in the classroom. This study aimed to evaluate the efficacy of a flipped ...
  • Focusing on Slowness and Resistance: A Contribution to Sustainable Development in Music Education 

   Varkøy, Øivind; Rinholm, Hanne (Philosophy of Music Education Review;Vol. 28, No. 2 (Fall 2020), Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This essay reflects on the values of slowness and resistance as fundamental ideas directly opposed to modern culture’s ideals of effectiveness and smoothness and discusses how music from the Western classical music tradition ...
  • For dem som ønsker å gå en annen vei: Implementering og praktisering av praksisbrevordningen i fylkeskommunene 

   Schmid, Evi; Breilid, Nils (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 39, nr. 2-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-05-30)
   Artikkelen omhandler praksisbrevordningen, et toårig praksisbasert løp i videregående opplæring som ble innført som tiltak mot frafall på yrkesfag. I 2016 fikk fylkeskommunene plikt til å ha minst ett tilbud om praksisbrev. ...
  • Forbereder grunnskolelærerutdanningen engelsklærere for undervisning i engelsk som tredjespråk i Norge? 

   Surkalovic, Dragana (Acta Didactica Norge;8(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Temaet for denne artikkelen er flerspråklighet i skolen, med fokus på engelskundervisning i Norge. Artikkelen undersøker i hvilken grad grunnskolelærerutdanningen forbereder fremtidens engelsklærere for arbeid med elever ...
  • Forholdet mellom etterutdanning og skoleutvikling - eksterne fagmiljøer rolle og ansvar 

   Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Chapter; Peer reviewed, 2013)
   Ansatte i universitet og høgskole har etterutdanning som en av sine arbeidsoppgaver. Etterutdanningen kan være lokalt eller sentralt initiert og den kan være skolebasert eller lokalisert på utdanningsinstitusjonene. ...
  • Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019 

   Løndal, Knut; Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Gjølme, Egil Galaaen (Journal for Research in Arts and Sports Education;Vol 5 No 3 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-09-14)
   Artikkelen rapporterer fra en oversiktsstudie av empirisk forskning på skolefaget kroppsøving i perioden 2010–2019. Hovedmålet er å kartlegge hvilke tema forskningen har belyst, samt om – og eventuelt hvordan – forskningstemaene ...
  • Forskningsbasert kunnskap og kvalifisering av lærere 

   Spetalen, Halvor (Research report, 2015)
   Gjennom styringsdokumenter, politisk retorikk og fra lærerutdanningen selv uttrykkes et ønske om at kvalifiseringen av lærere skal være forskningsbasert. Ikke minst for at forskningsbasert kunnskap om ”det som virker” skal ...
  • Fra avskrift til populærvitenskapelig artikkel - mottakerbevissthet som didaktisk grep 

   Bjørkvold, Tuva (Acta Didactica Norge;9(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Sakpreget skriving i skolen bærer ofte preg av avskrift og har læreren som eneste mottaker. I denne artikkelen vises en annen praksis, der elevene gjør stoffet til sitt, fordi de har noen andre enn læreren å skrive til. I ...
  • Fritaksproblematikken som forsvant : norske grunnskolerektorer og skolens fritaksbestemmelser 

   Hovdelien, Olav (Prismet;60, (3), Journal article; Peer reviewed, 2009)
   How are the exemption provisions due to personal belief managed in Norwegian schools today? How many parents and students claim exemptions from parts of the teaching? This article presents some results from an empirical ...
  • From boundary maintenance to boundary crossing: Geography in the Norwegian national curriculum 

   Løken, Ingrid; Wetlesen, Annika (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   The integrated status of Social Studies in the Norwegian Curriculum for Knowledge Promotion in Primary and Secondary Education and Training 2020 reflects an international educational trend pertain- ing to a movement from ...
  • Funksjonshemmede, kroppsøving og tilpasset opplæring i skolen. 

   Eriksen, Tove Brita (Spesialpedagogikk;48(7), Academic article, 2012)
   Tilpasset opplæring er et viktig opplærings- og utdanningsprinsipp (Opplæringsloven 2011, § 1-3, LK 06) i den grunnleggende utdanningen skolen gir, og som skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger. I hvilken ...
  • Fysisk aktivitet i Aktivitetsskolen 

   Lund, Siv; Løndal, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Artikkelen tar utgangspunkt i en studie av 20 andreklassebarns fysiske aktivitet gjennom en dag ved Aktivitetsskolen i Oslo. Resultatene viser et relativt høyt gjennomsnittlig fysisk aktivitetsnivået blant de undersøkte ...