• Organisatoriske blikk på samarbeid i velferdstjenester 

  Breit, Eric Martin Alexander; Andreassen, Tone Alm (Tidsskrift for velferdsforskning;volume 24, issue 1, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-26)
  Til tross for at samarbeid innebærer organisering, utføres i organisasjoner og utgjør et organisatorisk virkemiddel for myndighetene, benyttes organisasjonsteoretiske begrepsapparat sjelden for å forstå og analysere samarbeid ...
 • Effect of modelling inhomogeneous wave conditions on structural responses of a very long floating bridge 

  Dai, Jian; Stefanakos, Christos; Leira, Bernt Johan; Alsos, Hagbart Skage (Journal of Marine Science and Engineering;volume 9, issue 5, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-19)
  Floating bridges are suitable for connecting land parcels separated by wide and deep waterbodies. However, when the span of the crossing becomes very long, the water environment exhibits inhomogeneities which introduce ...
 • Learning through modelling in science: Reflections by pre-service teachers 

  Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Sollid, Per Øyvind (Nordic Studies in Science Education;volume 17, issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2021-04-28)
  This study analyses pre-service science teachers’ (PSTs’) experiences of working with models and modelling and their ideas about their usefulness in science education. Although several studies have investigated pre- and ...
 • Perceived consequences of healthcare service decentralization on access, affordability and quality of care in Khartoum locality, Sudan 

  Noory, Bandar; Hassanain, Sara A.; Edwards, Jeffrey; Lindskog, Benedikte V (BMC Health Services Research;21:581, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-17)
  Background: Decentralization of healthcare services has been widely utilized, especially in developing countries, to improve the performance of healthcare systems by increasing the access and efficiency of service delivery. ...
 • Norske studenters vurdering av utdanning i utlandet 

  Wiers-Jenssen, Jannecke (UNIPED;volume 40, issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-16)
  Mange norske studenter tar utdanningen i utlandet. Fra utdanningspolitisk hold er kvalitetshensyn det fremste argumentet for å tilrettelegge for internasjonal studentmobilitet. I denne artikkelen undersøker vi hvordan ...

View more