Collections in this community

Recent Submissions

 • Forbruksstrategier i barnerike familier 

  Rysst, Mari; Borgeraas, Elling (Rapport;8-2019, Report, 2019)
  Denne notatet inngår i et større arbeid med å videreutvikle og kvalitetssikre SIFOs referansebudsjett. Hensikten med det foreliggende notatet er å få dypere innsikt i foreldres erfaringer med og oppfatninger om husholdsinterne ...
 • Bærekraftig koronaliv 

  Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Torjusen, Hanne (Notat;1-2021, Research report, 2021)
  Resultatene i dette notatet bygger i hovedsak på et datamateriale fra en landsrepresentativ survey gjennomført i desember 2020 – februar 2021. SIFO gjennomfører jenvnlig forbruksundersøkelser (SIFO-survey) som gir store ...
 • Mapping the landscape of digital food marketing: Investigating exposure of digital food and drink advertisements to Norwegian children and adolescents 

  Steinnes, Kamilla Knutsen; Haugrønning, Vilde (Report;17-2020, Research report, 2020)
  This report presents the results of a pilot mapping of the current digital marketing landscape of food and drinks directed at children between 3-17 years in Norway. The study follows the “Investigate Exposure”-step in the ...
 • The consumer literacies of teenagers in virtual gaming environments 

  Mainsah, Henry; Steinnes, Kamilla Knutsen (Report;16-2020, Research report, 2020)
 • Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning i Nord-Trøndelag. Sluttrapport fra en følge-evaluering 

  Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (Rapport;8-2020, Research report, 2020)
  Nord-Trøndelag-prosjektet har vært et unikt prosjekt i norsk sammenheng. Dette er det eneste eksemplet på en regional sentralisering av kreditorforhandlingene, hvor 23 kommuner i Nord-Trøndelag samarbeider gjennom sju ...
 • Virkemidler for forbruksendringer – med utgangspunkt i tiltak fra Klimakur 2030 

  Tangeland, Torvald; Heidenstrøm, Nina; Haugrønning, Vilde; Throne-Holst, Harald; Hebrok, Marie; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Steinnes, Kamilla Knutsen (Rapport;15-2020, Research report, 2020)
  Rapporten omfatter innsamling, systematisering og evaluering av forbruksrettede virkemidler for å utløse et utvalg av tiltakene i Klimakur 2030. For å endre forbruket kan vi skifte ut produkter til mer klimavennlige ...
 • Veien til gjeldsordning. Skyldnernes erfaringer med Nav, namsmann og regelverk 

  Skuland, Silje Elisabeth; Poppe, Christian (Rapport;14-2020, Research report, 2020)
  Gjeldsordningsloven skal revideres i 2021 med mål om å klargjøre og forenkle dagens prosessregler for å få en mer velfungerende og effektiv ordning og for å sikre en mer enhetlig praktisering. Hovedproblemstillingen i ...
 • Barn og unges forbruk: klær, mat og kropp 

  Roos, Gun; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde; Bugge, Annechen Bahr; Skuland, Silje Elisabeth; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;13-2020, Research report, 2020)
  Denne rapporten, som i hovedsak er basert på en spørreundersøkelse om barn, klær, mat og kropp blant foreldre med barn i alderen 1-16 år, beskriver barn og unges forbruk av klær og mat og hvordan de forholder seg til ...
 • Referansebudsjettet 2020 

  Unknown author (andre, 2020)
  Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2020, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. Her finnes også budsjettet i Excel.
 • Søndag som handledag 

  Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Prosjektnotat nr. 9-2017, Prosjektnotat, 2017)
  Dette notatet gir en oversikt over søndag som handledag med vekt på dagligvarer. Vi presenterer først den historiske utviklingen, deretter ser vi på forbrukernes holdninger til slike åpningstider. Videre viser vi at ...
 • Miljømonitor 

  Lavik, Randi (Arbeidsnotat 5-1999, Notat, 1999)
  Dette notatet er en del av prosjektet ”Bærekraftig forbruk, forholdet mellom forbrukernes holdninger og handlinger. En monitor”. Prosjektet er finansiert av Program for forbrukerforskning, Program for bærekraftig produksjon ...
 • Evaluering av telefonsalg til private 

  Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Prosjektnotat 9-2012, Notat, 2012)
  Nummer: 9-2012 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg
 • Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner 

  Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Prosjektnotat 6-2012, Notat, 2012)
  66 prosent svarer at de har reservert seg mot telefonsalg. Av disse svarer 81 prosent at de likevel blir oppringt av kommersielle bedrifter, hvorav 70 pro-sent av disse igjen svarte at de ikke var kunde hos bedriften som ...
 • Evaluering av markedsføringsloven 

  Lavik, Randi; Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 1-2011, Notat, 2011)
  Nummer: 1-2011 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg
 • Husholdningenes tidlige reaksjoner på finanskrisen 

  Poppe, Christian (Prosjektnotat 4-2008, Notat, 2008)
  Nummer: 4-2008 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
 • Priser og endringer merverdiavgift for mat 

  Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Prosjektnotat 8-2013, Notat, 2013)
  Dette prosjektnotatet bygger på scannerdata fra Nielsen Norge og konsumprisindeksen utgitt av Statistisk sentralbyrå. Hensikten med notatet er å sammenligne prisutviklingen i kiosk, bensinstasjon og servicehandelsmarkedet ...
 • Norske forbrukermarkeder evaluert i EU-kommisjonens Consumer Markets Scoreboard 2018 

  Berg, Lisbet (Prosjektnotat nr. 1-2018, Prosjektnotat, 2018)
  I EU-kommisjonens siste markedsmonitor, publisert 12. oktober 2018, vurderes 40 markeder – 15 varemarkeder og 25 tjenestemarkeder – i 30 land, herunder Norge. De mest problematiske norske varemarkedene er: markedet for ...
 • Forbrukeres erfaringer med elektroniske billetter og billett-app’er til offentlig transport 

  Slettemeås, Dag (Prosjektnotat 6-2014, Notat, 2014)
  De siste årene har det blitt utviklet og tatt i bruk en rekke e-billettløsninger til offentlig transport ulike steder i landet. Utviklingen har så langt til dels forbedret opplevelsene for forbrukerne, og til dels forverret ...
 • Kjønn og kommersielle uttrykk 

  Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 3-2008, Notat, 2008)
  Dette notatet er skrevet på oppdrag av BLD forbrukeravdelingen som ønsket et innspill til Stortingsmelding om menn og likestilling. Notatet ser nærmere på eventuelle forskjeller i gutters og jenters forbruk og forbrukets ...
 • Julegaver 2012 

  Borch, Anita (Prosjektnotat 18-2012, Notat, 2012)
  Denne landsrepresentative undersøkelsen omhandler praksiser, holdninger og regler knyttet til julegavegiving anno 2012. Deler av materiale vil derfor bli sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 1992, 1998 og 2001. ...

View more