Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

 • Trust in Food in Europe. A comparative analysis 

  Poppe, Christian; Kjærnes, Unni (Report;5-2003, Report, 2003)
  In the wake of the turbulence around food related topics in Europe over the past couple of decades, consumer trust has become a key issue. A number of previous surveys have shown considerable variation in the levels of ...
 • Styrket bærekraft gjennom kortreist, lokal mat 

  Ukjent forfatter (Others, 2022)
  Faktaark 3 fra Strenght2Food FORSTERK ved SIFO 2022. Hvor bærekraftig er kortreist, lokal mat? Dette faktaarket sammenfatter en rekke analyser fra Strength2Food-prosjektet knyttet til økonomisk, sosial og miljømessig ...
 • Styrke samarbeid for et mer bærekraftig matsystem 

  Ukjent forfatter (Others, 2022)
  Faktaark 4 fra Strenght2Food FORSTERK ved SIFO 2022. I dette faktaarket oppsummerer vi noen tiltak rettet mot produsenter og myndigheter for å stimulere til mer direkte og lokal omsetning av mat. Strenght2Food-prosjektet ...
 • Matmerker og forbrukernes matvalg 

  Ukjent forfatter (Others, 2022)
  Faktaark 2 fra Strenght2Food FORSTERK ved SIFO 2022. Dette faktaarket sammenfatter en kvalitativ studie om kvalitetsmerking i daglige matpraksiser. Strenght2Food-prosjektet har hatt som mål å bidra med ny kunnskap om ...
 • Strenght2Food oppsummert 

  Ukjent forfatter (Others, 2022)
  Faktaark 1 fra Strenght2Food FORSTERK ved SIFO 2022. Strenght2Food-prosjektet har hatt som mål å bidra med ny kunnskap om hvordan direkte, kortreist og lokal matdistribusjon bidrar til økt bærekraft. Prosjektet var ...
 • Diversity in food culture and consumption patterns. Survey results from seven European countries 

  Vittersø, Gunnar; Torjusen, Hanne; Kuraj, Sabina (Report;6-2022, Report, 2022)
  In this report we have mapped diversity in food consumption in Europe with a view to organic, sustainable and local food, based on a survey with more than 15 000 respondents from Germany, Italy, Norway, Poland, the UK, ...
 • Dyrtid under oppseiling II. Husholdenes økonomiske trygghet i 2022 

  Poppe, Christian; Kempson, Elaine (Rapport;8-2022, Report, 2022)
  Det siste året har det vært en markant nedgang i husholdenes økonomiske trygghet. Nedgangen er langt større enn den vi så under korona-pandemien. Nesten alle hushold har fått merke at levekostnadene har økt til dels betydelig ...
 • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter – andre halvår 2022 

  Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana (Rapport;7-2022, Report, 2022)
  Denne prosjektrapporten presenterer en oppdatert versjon av referansebudsjettet for 2022 hvor kostnadene er justert i henhold til prisutviklingen i markedene. Nye priser er hentet inn for forbruksområdene «Barnehagekostnader», ...
 • Referansebudsjettet – andre halvår 2022 

  Ukjent forfatter (Report, 2022)
  Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for andre halvår 2022, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. Du kan også laste ned budsjettet i Excel. Lenker til filene under bildet.
 • Dyrtid under oppseiling. Hvordan takler husholdene de økende levekostnadene? 

  Poppe, Christian; Kempson, Elaine (Rapport;5-2022, Report, 2022)
  De fleste husholdene har til nå klart seg bra selv om prisene på mange viktige livsområder har økt samtidig. Men siden januar har 28% fått noe dårligere økonomi og 5% mye dårligere økonomi. Viktigste årsak er kombinasjonen ...
 • Å sette pris på hylleplassen 

  Dulsrud, Arne; Beckstrøm, Jan Roar (Fagrapport;2-2005, Report, 2005)
  Hylleplassavgifter betyr at leverandører må betale for få adgang til butikkhyllene – et tema som er meget omstridt i internasjonal faglitteratur og konkurransepolitikk. Forsvarerne hevder at slike avgifter fremmer effektiv ...
 • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2022 

  Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Lynum, Markus (Rapport;4-2022, Report, 2022)
  Denne rapporten presenterer referansebudsjettet for 2022. Rapporten er en oppsummering av de viktigste endringene fra fjorårets budsjett, og summerer opp grunnlaget disse endringene er basert på. I 2022-versjonen av ...
 • Referansebudsjettet 2022 

  Ukjent forfatter (Others, 2022)
  Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2022, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. Du kan også laste ned budsjettet i Excel. Lenker til filene under bildet.
 • Oppdatering av forbruksområdet «Andre dagligvarer»: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet 

  Lynum, Markus; Skuland, Silje Elisabeth (Rapport;3-2022, Report, 2022)
  Denne rapporten er en sammenfatning av arbeidet med å oppdatere referansebudsjettets forbruksområde «Andre dagligvarer». Oppdateringen har tatt for seg relevansen til varene som har ligget inne i budsjettposten tidligere, ...
 • Sårbare bilder på sosiale medier: En studie om bildedelingskultur, kommersielle påvirkninger og kritisk medieforståelse blant ungdom 

  Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;17-2021, Report, 2021)
  Deling av sårbare bilder på sosiale medier er blitt en stor del av dagens ungdomskultur. Sårbare bilder er subjektivt definert og omhandler bilder man ikke vil skal havne på avveie og sees av andre de ikke var tiltenkt. ...
 • Å få rett på nett. Forbrukermisnøye og klaging ved netthandel 

  Alecu, Andreea Ioana; Dulsrud, Arne (Rapport;2-2022, Report, 2022)
  Prosjektet undersøker hvordan forbrukerne opplever digitaliseringen av forbrukerfeltet og erfaringene til forbrukere som har opplevd problemer med produkter eller tjenester kjøpt på nett. Vår rapport viser at selv om de ...
 • Avslag på gjeldsordning 

  Poppe, Christian (Rapport;1-2022, Report, 2022)
  Saksbehandlingen av søknader om gjeldsordning er en silingsprosess hvor i overkant av 40 prosent får avslag. Analysene i denne rapporten bygger på en lokal opptelling av antall avslagssaker i 2019 ved to embeter. Formålet ...
 • Husholdningenes innkjøps- og spisemønster under pandemien 

  Throne-Holst, Harald; Dulsrud, Arne; Tangeland, Torvald; Kjærnes, Unni (Rapport;15-2021, Report, 2021)
  Dette prosjektet har tatt sikte på å innhente kunnskap om befolkningens reaksjoner under pandemien med hensyn til innkjøps- og spisemønster. Dette har blitt vurdert i lys av strategier for matvareberedskap og matforsyning ...
 • WOOLUME: Potential new products from vacant wool 

  Sigaard, Anna Schytte; Berg, Lisbeth Løvbak; Klepp, Ingun Grimstad (Report;18-2021, Report, 2021)
  This report gives an overview of the market for alternative wool products with the perceived potential to be made using vacant wool. The work is based on a desktop study and interviews with manufacturers and distributors, ...
 • Lukten av svette. Luktutvikling i ulike tekstiler 

  Kjeldsberg, Marit; Eilertsen, Kjersti; Buck, Madeline; Klepp, Ingun Grimstad (Testrapport;54-2011, Report, 2011)

Vis flere