Recent Submissions

 • En tilleggsundersøkelse av stordriftseffekten i barnefamilier 

  Alecu, Andreea Ioana (Notat;2-2021, Report, 2021)
  Notatet undersøker i hvilken grad er det empirisk grunnlag for å konkludere at en stordriftseffekt finnes også i tidligere Forbrukerundersøkelser (2008 og 2009) og for hvilket barn i rekken den eventuelt slår inn. Notatet ...
 • Forbruksstrategier i barnerike familier 

  Rysst, Mari; Borgeraas, Elling (Rapport;8-2019, Report, 2019)
  Denne notatet inngår i et større arbeid med å videreutvikle og kvalitetssikre SIFOs referansebudsjett. Hensikten med det foreliggende notatet er å få dypere innsikt i foreldres erfaringer med og oppfatninger om husholdsinterne ...
 • Bærekraftig koronaliv 

  Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Torjusen, Hanne (Notat;1-2021, Research report, 2021)
  Resultatene i dette notatet bygger i hovedsak på et datamateriale fra en landsrepresentativ survey gjennomført i desember 2020 – februar 2021. SIFO gjennomfører jenvnlig forbruksundersøkelser (SIFO-survey) som gir store ...
 • Søndag som handledag 

  Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Prosjektnotat nr. 9-2017, Prosjektnotat, 2017)
  Dette notatet gir en oversikt over søndag som handledag med vekt på dagligvarer. Vi presenterer først den historiske utviklingen, deretter ser vi på forbrukernes holdninger til slike åpningstider. Videre viser vi at ...
 • Miljømonitor 

  Lavik, Randi (Arbeidsnotat 5-1999, Notat, 1999)
  Dette notatet er en del av prosjektet ”Bærekraftig forbruk, forholdet mellom forbrukernes holdninger og handlinger. En monitor”. Prosjektet er finansiert av Program for forbrukerforskning, Program for bærekraftig produksjon ...
 • Evaluering av telefonsalg til private 

  Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Prosjektnotat 9-2012, Notat, 2012)
  Nummer: 9-2012 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg
 • Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner 

  Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Prosjektnotat 6-2012, Notat, 2012)
  66 prosent svarer at de har reservert seg mot telefonsalg. Av disse svarer 81 prosent at de likevel blir oppringt av kommersielle bedrifter, hvorav 70 pro-sent av disse igjen svarte at de ikke var kunde hos bedriften som ...
 • Evaluering av markedsføringsloven 

  Lavik, Randi; Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 1-2011, Notat, 2011)
  Nummer: 1-2011 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg
 • Husholdningenes tidlige reaksjoner på finanskrisen 

  Poppe, Christian (Prosjektnotat 4-2008, Notat, 2008)
  Nummer: 4-2008 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
 • Priser og endringer merverdiavgift for mat 

  Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Prosjektnotat 8-2013, Notat, 2013)
  Dette prosjektnotatet bygger på scannerdata fra Nielsen Norge og konsumprisindeksen utgitt av Statistisk sentralbyrå. Hensikten med notatet er å sammenligne prisutviklingen i kiosk, bensinstasjon og servicehandelsmarkedet ...
 • Norske forbrukermarkeder evaluert i EU-kommisjonens Consumer Markets Scoreboard 2018 

  Berg, Lisbet (Prosjektnotat nr. 1-2018, Prosjektnotat, 2018)
  I EU-kommisjonens siste markedsmonitor, publisert 12. oktober 2018, vurderes 40 markeder – 15 varemarkeder og 25 tjenestemarkeder – i 30 land, herunder Norge. De mest problematiske norske varemarkedene er: markedet for ...
 • Forbrukeres erfaringer med elektroniske billetter og billett-app’er til offentlig transport 

  Slettemeås, Dag (Prosjektnotat 6-2014, Notat, 2014)
  De siste årene har det blitt utviklet og tatt i bruk en rekke e-billettløsninger til offentlig transport ulike steder i landet. Utviklingen har så langt til dels forbedret opplevelsene for forbrukerne, og til dels forverret ...
 • Kjønn og kommersielle uttrykk 

  Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 3-2008, Notat, 2008)
  Dette notatet er skrevet på oppdrag av BLD forbrukeravdelingen som ønsket et innspill til Stortingsmelding om menn og likestilling. Notatet ser nærmere på eventuelle forskjeller i gutters og jenters forbruk og forbrukets ...
 • Julegaver 2012 

  Borch, Anita (Prosjektnotat 18-2012, Notat, 2012)
  Denne landsrepresentative undersøkelsen omhandler praksiser, holdninger og regler knyttet til julegavegiving anno 2012. Deler av materiale vil derfor bli sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 1992, 1998 og 2001. ...
 • Clothes, the body and well-being 

  Klepp, Ingun Grimstad (Prosjektnotat 1-2008, Notat, 2008)
  I intervjuer om klær og klesvask har kvinner ofte forklart sine valg med utgangspunkt i det som føles riktig og dermed gir en følelse av velvære. Artikkelen stiller spørsmålet: Hvorfor er velvære så viktig i beskrivelser ...
 • Bruk av smarttelefon og nettbrett i den norske befolkningen 

  Slettemeås, Dag (Prosjektnotat 2-2014, Notat, 2014)
  Smarttelefoner og nettbrett har befestet seg som hverdagsverktøy i den norske befolkningen. I denne rapporten ser vi på tilgang til smarttelefon og app’er som lastes ned, og på spørsmål knyttet til mobilen som betalingskanal. ...
 • Burde det, skjønne det, men gjøre det? 

  Berg, Lisbet (Prosjektnotat 1-2007, Notat, 2007)
  Etter å ha blitt stilt en rekke spørsmål som tvinger respondentene til å tenke bankøkonomi, tror hver tredje respondent at det ville vært lønnsomt å reforhandle sine betingelser eller bytte bank. Færre enn hver tredje av ...
 • Prispåslag for meierivarer 1983 -1999 

  Strand, Marit (Arbeidsnotat 12-2000, Notat, 2000)
  Dette notatet om marginberegninger på meierivarer er en del av prosjektet margin­undersøkelser for jordbruksbaserte matvarer. Delprosjektet har som hovedformål å kartlegge prisstrukturen i distribusjonskanalen fra produsent ...
 • Taxi-markedet: Tilslørte takster eller prisblinde passasjerer? 

  Berg, Lisbet (Prosjektnotat 5-2015, Prosjektnotat, 2015)
  Nummer: Prosjektnotat nr. 5-2015 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
 • Hvorfor bytter du ikke bank? 

  Berg, Lisbet (Prosjektnotat 3-2010, Notat, 2010)
  Basert på siste års mobilitet er det særlig strømmarkedet, men også bankmarkedet som fram-står som problematisk. Mens 9 prosent sier de skiftet strøm og 11 prosent sier de skiftet bank i løpet av de siste tolv månedene, ...

View more