Recent Submissions

 • The way forward for WOOLUME: Knowledge transference between a country of high wool utilisation (Norway) and a country of low wool utilisation (Poland) 

  Berg, Lisbeth Løvbak; Tobiasson, Tone Skårdal (SIFO-notat;3-2024, Report, 2024)
  This note looks at knowledge transference between a country of high wool utilisation (Norway) and a country of low wool utilisation (Poland). The findings that are presented here, are collected through semi-structured ...
 • Lofoten som bærekraftig matdestinasjon. Innblikk fra et seminar og en rundtur 

  Amilien, Virginie; Lassen, Kjersti; Roos, Gun; Torjusen, Hanne; Vittersø, Gunnar; Kabelvåg tenkegryte (red.) (SIFO-notat;2-2024, Report, 2024)
  Seminaret «Lofoten som bærekraftig matdestinasjon», organisert av OsloMet og referansegruppen i prosjektet S2Food-forsterk, fant sted en hel dag på Nyvågar hotell i Kabelvåg i september 2023. Dette notatet er en oppsummering ...
 • Professional and private clothing repair in Norway: scale and price examples 

  Berg, Lisbeth Løvbak; Laitala, Kirsi (SIFO project note;6-2023, Report, 2023)
  This project note is made to be used in the work of developing Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) for Apparel and Footwear, more specifically for the working group that focuses on repairability of ...
 • Issues of Social License to Operate for Feed producers for Aquaculture 

  Throne-Holst, Harald; Bøyum, Live; Borgen, Svein Ole; Strandbakken, Pål (SIFO notat;5-2023, Report, 2023)
  This white paper is a delivery from the ImprovAFish project, work package 4: Responsible Research and Innovation. We have explored how feed producers for aquaculture can achieve a social license to operate. Through a ...
 • Fremtidsbilder. Rapportering fra innsamling på minner.no 

  Kjus, Audun Kristoffer; Throne-Holst, Harald; Hegnes, Atle Wehn (SIFO notat;4-2023, Report, 2023)
  Dette prosjektnotatet er en leveranse fra arbeidspakke 2 - «Explore» i forskningsprosjektet IMAGINE: Contested Futures of Sustainability. Arbeidspakkens formål er å samle inn fortellinger om fremtiden fra den norske ...
 • Living in food insecurity – the experience of poor households of Cauca, Colombia 

  Dulsrud, Arne; Cano, Maria Gloria; Garcia, Miguel; Vega, Gilma Olaya (SIFO notat;3-2023, Report, 2023)
  Background: Food insecurity refers to a lack of access to guarantee enough food in terms of quantity, quality, use and stability. There are different causes of food insecurity, and the household food insecurity is one of ...
 • Want Not, Waste Not: Preliminary findings 

  Sigaard, Anna Schytte (SIFO notat;2-2023, Report, 2023)
  This project note presents preliminary findings from a PhD project looking into textile waste from Norwegian households. 28 households collected textiles that they would have otherwise discarded for a period of six months. ...
 • Uførhet – også et økonomisk uføre? Økonomisk trygghet i dyrtiden for uføre og hushold med ekstra daglige utgifter på grunn av funksjonshemming eller alvorlig sykdom 

  Poppe, Christian; Kempson, Elaine (SIFO notat;1-2023, Report, 2023)
  De som er mest berørt av dyrtiden er hushold hvor hovedpersonen eller partneren lever på 100 prosent uføretrygd, og enheter hvor man har ekstra daglige utgifter knyttet til funksjonshemming eller alvorlig sykdom. Mottakere ...
 • Sustainable corona life – Changes in consumption among Norwegian during the COVID-19 lockdown in 2020 

  Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Torjusen, Hanne (Notat;4-2021, Report, 2021)
  The results in this note are mainly based on data from a nationally representative survey conducted in December 2020 - February 2021. SIFO regularly conducts consumption surveys (SIFO surveys) which provide large amounts ...
 • FOOD2GATHER: What is migrants’ food all about in Europe? A media discourse analysis through the lens of controversies 

  Razy, Elodie; Vivier, Melanie; Terragni, Laura; Roos, Gun; Teigen, Helene Fiane; Tolgensbakk, Ida; Seeberg, Marie Louise; Amilien, Virginie; Wie, Erica; O'Mara, Jillian; Starck, Edda; Matta, Raul; Crenn, Chantal; Techoueyres, Isabelle; Marchiset, Sarah; Schmidt, Donatella; Palutan, Giovanna; Guerazzi, Tommaso; Pivato, Caterina Zanatta; Dolphijn, Rick; Polson, Nick (Notat;3-2021, Report, 2021)
  This report is part of the HERANET funded project FOOD2GATHER. The project aims at understanding the question of integration/exclusion of migrants through foodscapes. An important step in this direction is to analyse the ...
 • En tilleggsundersøkelse av stordriftseffekten i barnefamilier 

  Alecu, Andreea Ioana (Notat;2-2021, Report, 2021)
  Notatet undersøker i hvilken grad er det empirisk grunnlag for å konkludere at en stordriftseffekt finnes også i tidligere Forbrukerundersøkelser (2008 og 2009) og for hvilket barn i rekken den eventuelt slår inn. Notatet ...
 • Forbruksstrategier i barnerike familier 

  Rysst, Mari; Borgeraas, Elling (Rapport;8-2019, Report, 2019)
  Denne notatet inngår i et større arbeid med å videreutvikle og kvalitetssikre SIFOs referansebudsjett. Hensikten med det foreliggende notatet er å få dypere innsikt i foreldres erfaringer med og oppfatninger om husholdsinterne ...
 • Bærekraftig koronaliv 

  Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Torjusen, Hanne (Notat;1-2021, Research report, 2021)
  Resultatene i dette notatet bygger i hovedsak på et datamateriale fra en landsrepresentativ survey gjennomført i desember 2020 – februar 2021. SIFO gjennomfører jenvnlig forbruksundersøkelser (SIFO-survey) som gir store ...
 • Forbruksreduksjon av plastposer – en litteraturstudie 

  Bøyum, Live Standal; Hebrok, Marie (SIFO Notat;2019:04, Working paper, 2019)
  Plastens innvirkning på miljø og klima har lenge vært et svært omdiskutert tema. Plastbæreposene fikk særdeles mye oppmerksomhet i forbindelse med EUs “plastposedirektiv” som kom i 2015. Etter at EU-direktivet ble vedtatt, ...
 • Bærekraft: Vanskelige valg i hverdagen 

  Vittersø, Gunnar (SIFO Notat;2019:02, Working paper, 2019)
  I dette notatet har vi samlet resultater fra pågående prosjekter knyttet til temaene miljøholdninger, reparasjon, betalingsvillighet, spisevaner og julegaver. Flere av resultatene er hentet fra den årlige SIFO-surveyen som ...
 • Grupper med lav kunnskap om økonomi 

  Poppe, Christian (SIFO Notat;2019:05, Working paper, 2019)
  Notatet identifiserer grupper med lave kunnskaper om økonomi. Resultatene er primært basert på egne data om økonomisk trygghet i Norge i 2017 (Kempson and Poppe, 2018), men også på tidligere studier foretatt av andre eller ...
 • Forbrukerforhold 12. til 16. mars 2020. Figurnotat 

  Berg, Lisbet (SIFO Notat;2020:03, Working paper, 2020)
  Studien viser høy tillit (85%) til myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset. Flere variable tyder på at de fleste vil følge myndighetenes råd. Få (17%) sier de har hamstret, men halvparten (50%) har sørget for å ...
 • Smart technologies in connected homes – A 2019 Norwegian consumer survey 

  Slettemeås, Dag (SIFO Project Note;2019:06, Working paper, 2019)
  This report presents the results of a national representative survey, conducted in Norway, which focuses on consumers’ access to smart/connected products/systems at home. The survey also explores consumers’ experiences ...
 • Telefonsalg og reklame 

  Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Prosjektnotat 2-2007, Notat, 2007)
  Dette notatet tar i hovedsak for seg resultater fra SIFO-surveyen som fokuserer på telefonsalg og reklame. Resultatene viser at parallelt med en økende mengde reklame er det en økende andel som ergrer seg over dette. Noen ...
 • Kroppsidealer og kroppspress blant noen kvinner i Oslo 

  Roos, Gun; Rysst, Mari (Prosjektnotat 5-2014, Notat, 2014)
  Dette notatet diskuterer kroppsidealer, kroppspress og praksiser for endring av utseende blant noen kvinner i Oslo. Tilknyttede prosjekter Kroppspress

View more