Recent Submissions

 • Sustainable corona life – Changes in consumption among Norwegian during the COVID-19 lockdown in 2020 

  Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Torjusen, Hanne (Notat;4-2021, Report, 2021)
  The results in this note are mainly based on data from a nationally representative survey conducted in December 2020 - February 2021. SIFO regularly conducts consumption surveys (SIFO surveys) which provide large amounts ...
 • FOOD2GATHER: What is migrants’ food all about in Europe? A media discourse analysis through the lens of controversies 

  Razy, Elodie; Vivier, Melanie; Terragni, Laura; Roos, Gun; Teigen, Helene Fiane; Tolgensbakk, Ida; Seeberg, Marie Louise; Amilien, Virginie; Wie, Erica; O'Mara, Jillian; Starck, Edda; Matta, Raul; Crenn, Chantal; Techoueyres, Isabelle; Marchiset, Sarah; Schmidt, Donatella; Palutan, Giovanna; Guerazzi, Tommaso; Pivato, Caterina Zanatta; Dolphijn, Rick; Polson, Nick (Notat;3-2021, Report, 2021)
  This report is part of the HERANET funded project FOOD2GATHER. The project aims at understanding the question of integration/exclusion of migrants through foodscapes. An important step in this direction is to analyse the ...
 • En tilleggsundersøkelse av stordriftseffekten i barnefamilier 

  Alecu, Andreea Ioana (Notat;2-2021, Report, 2021)
  Notatet undersøker i hvilken grad er det empirisk grunnlag for å konkludere at en stordriftseffekt finnes også i tidligere Forbrukerundersøkelser (2008 og 2009) og for hvilket barn i rekken den eventuelt slår inn. Notatet ...
 • Forbruksstrategier i barnerike familier 

  Rysst, Mari; Borgeraas, Elling (Rapport;8-2019, Report, 2019)
  Denne notatet inngår i et større arbeid med å videreutvikle og kvalitetssikre SIFOs referansebudsjett. Hensikten med det foreliggende notatet er å få dypere innsikt i foreldres erfaringer med og oppfatninger om husholdsinterne ...
 • Bærekraftig koronaliv 

  Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Torjusen, Hanne (Notat;1-2021, Research report, 2021)
  Resultatene i dette notatet bygger i hovedsak på et datamateriale fra en landsrepresentativ survey gjennomført i desember 2020 – februar 2021. SIFO gjennomfører jenvnlig forbruksundersøkelser (SIFO-survey) som gir store ...
 • Forbrukerforhold 12. til 16. mars 2020. Figurnotat 

  Berg, Lisbet (SIFO Notat;2020:03, Working paper, 2020)
  Studien viser høy tillit (85%) til myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset. Flere variable tyder på at de fleste vil følge myndighetenes råd. Få (17%) sier de har hamstret, men halvparten (50%) har sørget for å ...
 • Forbruksreduksjon av plastposer – en litteraturstudie 

  Bøyum, Live Standal; Hebrok, Marie (SIFO Notat;2019:04, Working paper, 2019)
  Plastens innvirkning på miljø og klima har lenge vært et svært omdiskutert tema. Plastbæreposene fikk særdeles mye oppmerksomhet i forbindelse med EUs “plastposedirektiv” som kom i 2015. Etter at EU-direktivet ble vedtatt, ...
 • Bærekraft: Vanskelige valg i hverdagen 

  Vittersø, Gunnar (SIFO Notat;2019:02, Working paper, 2019)
  I dette notatet har vi samlet resultater fra pågående prosjekter knyttet til temaene miljøholdninger, reparasjon, betalingsvillighet, spisevaner og julegaver. Flere av resultatene er hentet fra den årlige SIFO-surveyen som ...
 • Grupper med lav kunnskap om økonomi 

  Poppe, Christian (SIFO Notat;2019:05, Working paper, 2019)
  Notatet identifiserer grupper med lave kunnskaper om økonomi. Resultatene er primært basert på egne data om økonomisk trygghet i Norge i 2017 (Kempson and Poppe, 2018), men også på tidligere studier foretatt av andre eller ...
 • Smart technologies in connected homes – A 2019 Norwegian consumer survey 

  Slettemeås, Dag (SIFO Project Note;2019:06, Working paper, 2019)
  This report presents the results of a national representative survey, conducted in Norway, which focuses on consumers’ access to smart/connected products/systems at home. The survey also explores consumers’ experiences ...
 • Telefonsalg og reklame 

  Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Prosjektnotat 2-2007, Notat, 2007)
  Dette notatet tar i hovedsak for seg resultater fra SIFO-surveyen som fokuserer på telefonsalg og reklame. Resultatene viser at parallelt med en økende mengde reklame er det en økende andel som ergrer seg over dette. Noen ...
 • Tillit til maten i kjølvannet av Menyskandalen: Ferskdisk eller ferdigpakket? 

  Jacobsen, Eivind (Prosjektnotat 7-2003, Notat, 2003)
  Nummer: 7-2003
 • Kroppsidealer og kroppspress blant noen kvinner i Oslo 

  Roos, Gun; Rysst, Mari (Prosjektnotat 5-2014, Notat, 2014)
  Dette notatet diskuterer kroppsidealer, kroppspress og praksiser for endring av utseende blant noen kvinner i Oslo. Tilknyttede prosjekter Kroppspress
 • Prisutvikling i Norge og Sverige pr. juni 2005 

  Lavik, Randi (Prosjektnotat 4-2005, Notat, 2005)
  Fra desember 2004 til mai 2005 gikk matvareprisene opp med 1.7 prosent. I samme periode årene før, fra desember 2003 til mai 2004, gikk matvareprisene opp med 1,4 prosent. Det vil si at matvareprisene gikk opp mer i en ...
 • Husholdningenes forventninger til strømregningen 

  Poppe, Christian; Borgeraas, Elling (Prosjektnotat 2-2003, Notat, 2003)
  Høsten 2002 steg strømprisene kraftig. I en representativ spørreundersøkelse hevder 4% av husholdningene at de regner med å få betalingsvansker, mens 20% mener at det trolig vil gå bra selv om det blir tøft. Dette dreier ...
 • Forbrukerkompetanse 2006 

  Berg, Lisbet (Prosjektnotat 7-2006, Notat, 2006)
  Resultatene fra 2006 støtter hovedfunnet fra 2005: Forbrukerne holder seg oppdatert på ulike områder. Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å holde seg oppdatert på ethvert marked man er kunde på. Vi finner fem ulike ...
 • Skolestart, en empirisk studie av de forbruksmessige sider ved å begynne på skolen 

  Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 8-2004, Notat, 2004)
  Rapporten er utgitt i revidert utgave: Å begynne på skolen. Prosjektnotat nr.5-2005, Oslo, SIFO Tilknyttede prosjekter Barn og unge
 • Forbrukstrender september 2017 

  Lavik, Randi; Borgeraas, Elling (Prosjektnotat nr. 8-2017, Prosjektnotat, 2017)
  Blir vi stadig sultnere på sunn og økologisk mat, og dropper vi butikken til fordel for nettbutikk og matkasser? Mange av oss lever i overflod og kaster mat for tusenvis av kroner, men som kontrast finnes det familier i ...
 • Kjønn og kommersielle uttrykk 

  Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 3-2008, Notat, 2008)
  Dette notatet er skrevet på oppdrag av BLD forbrukeravdelingen som ønsket et innspill til Stortingsmelding om menn og likestilling. Notatet ser nærmere på eventuelle forskjeller i gutters og jenters forbruk og forbrukets ...
 • Endring i butikkstruktur og handlemønster i norsk dagligvarehandel 

  Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Prosjektnotat 1-2012, Notat, 2012)
  Antall dagligvarebutikker har gått ned fra år 2000 til 2010, men med noe svakere nedgang de siste årene. Antall kjøpesentre har økt, og kjøpesentrene har blitt større. Økningen i omsetning pr. kjøpesenter er i ferd med å ...

View more