Viser treff 1-20 av 499

  • Dyrtid under oppseiling II. Husholdenes økonomiske trygghet i 2022 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (Rapport;8-2022, Report, 2022)
   Det siste året har det vært en markant nedgang i husholdenes økonomiske trygghet. Nedgangen er langt større enn den vi så under korona-pandemien. Nesten alle hushold har fått merke at levekostnadene har økt til dels betydelig ...
  • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter – andre halvår 2022 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana (Rapport;7-2022, Report, 2022)
   Denne prosjektrapporten presenterer en oppdatert versjon av referansebudsjettet for 2022 hvor kostnadene er justert i henhold til prisutviklingen i markedene. Nye priser er hentet inn for forbruksområdene «Barnehagekostnader», ...
  • Referansebudsjettet – andre halvår 2022 

   Ukjent forfatter (Report, 2022)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for andre halvår 2022, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. Du kan også laste ned budsjettet i Excel. Lenker til filene under bildet.
  • Dyrtid under oppseiling. Hvordan takler husholdene de økende levekostnadene? 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (Rapport;5-2022, Report, 2022)
   De fleste husholdene har til nå klart seg bra selv om prisene på mange viktige livsområder har økt samtidig. Men siden januar har 28% fått noe dårligere økonomi og 5% mye dårligere økonomi. Viktigste årsak er kombinasjonen ...
  • Å sette pris på hylleplassen 

   Dulsrud, Arne; Beckstrøm, Jan Roar (Fagrapport;2-2005, Report, 2005)
   Hylleplassavgifter betyr at leverandører må betale for få adgang til butikkhyllene – et tema som er meget omstridt i internasjonal faglitteratur og konkurransepolitikk. Forsvarerne hevder at slike avgifter fremmer effektiv ...
  • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2022 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Lynum, Markus (Rapport;4-2022, Report, 2022)
   Denne rapporten presenterer referansebudsjettet for 2022. Rapporten er en oppsummering av de viktigste endringene fra fjorårets budsjett, og summerer opp grunnlaget disse endringene er basert på. I 2022-versjonen av ...
  • Referansebudsjettet 2022 

   Ukjent forfatter (Others, 2022)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2022, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. Du kan også laste ned budsjettet i Excel. Lenker til filene under bildet.
  • Oppdatering av forbruksområdet «Andre dagligvarer»: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet 

   Lynum, Markus; Skuland, Silje Elisabeth (Rapport;3-2022, Report, 2022)
   Denne rapporten er en sammenfatning av arbeidet med å oppdatere referansebudsjettets forbruksområde «Andre dagligvarer». Oppdateringen har tatt for seg relevansen til varene som har ligget inne i budsjettposten tidligere, ...
  • Sårbare bilder på sosiale medier: En studie om bildedelingskultur, kommersielle påvirkninger og kritisk medieforståelse blant ungdom 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;17-2021, Report, 2021)
   Deling av sårbare bilder på sosiale medier er blitt en stor del av dagens ungdomskultur. Sårbare bilder er subjektivt definert og omhandler bilder man ikke vil skal havne på avveie og sees av andre de ikke var tiltenkt. ...
  • Å få rett på nett. Forbrukermisnøye og klaging ved netthandel 

   Alecu, Andreea Ioana; Dulsrud, Arne (Rapport;2-2022, Report, 2022)
   Prosjektet undersøker hvordan forbrukerne opplever digitaliseringen av forbrukerfeltet og erfaringene til forbrukere som har opplevd problemer med produkter eller tjenester kjøpt på nett. Vår rapport viser at selv om de ...
  • Avslag på gjeldsordning 

   Poppe, Christian (Rapport;1-2022, Report, 2022)
   Saksbehandlingen av søknader om gjeldsordning er en silingsprosess hvor i overkant av 40 prosent får avslag. Analysene i denne rapporten bygger på en lokal opptelling av antall avslagssaker i 2019 ved to embeter. Formålet ...
  • Husholdningenes innkjøps- og spisemønster under pandemien 

   Throne-Holst, Harald; Dulsrud, Arne; Tangeland, Torvald; Kjærnes, Unni (Rapport;15-2021, Report, 2021)
   Dette prosjektet har tatt sikte på å innhente kunnskap om befolkningens reaksjoner under pandemien med hensyn til innkjøps- og spisemønster. Dette har blitt vurdert i lys av strategier for matvareberedskap og matforsyning ...
  • WOOLUME: Potential new products from vacant wool 

   Sigaard, Anna Schytte; Berg, Lisbeth Løvbak; Klepp, Ingun Grimstad (Report;18-2021, Report, 2021)
   This report gives an overview of the market for alternative wool products with the perceived potential to be made using vacant wool. The work is based on a desktop study and interviews with manufacturers and distributors, ...
  • Lukten av svette. Luktutvikling i ulike tekstiler 

   Kjeldsberg, Marit; Eilertsen, Kjersti; Buck, Madeline; Klepp, Ingun Grimstad (Testrapport;54-2011, Report, 2011)
  • ”Hvorfor kan ikke bare alle produkter være bærekraftige?” Hvordan forbrukere oppfatter og påvirkes av markedsføring med bærekraftpåstander 

   Heidenstrøm, Nina; Haugsrud, Ingrid; Hebrok, Marie; Throne-Holst, Harald (Rapport;16-2021, Report, 2021)
   Formålet med denne rapporten er å få en bedre forståelse av hvordan markedsføring med bærekraftpåstander kommuniseres til norske forbrukere gjennom nettbutikker og sosiale medier, og hvordan forbrukerne oppfatter og håndterer ...
  • Hvordan vurderer norske forbrukere utvalgte markeder? Hovedresultater fra Markets Monitoring Survey runde 1 og 2. 

   Alecu, Andreea Ioana (Rapport;14-2021, Report, 2021)
   Sett under ett har norske forbrukere et noe høyere nivå av tillit til markedene sammenlignet med forbrukere i EU27. Andelene av forbrukere i Norge som opplever problemer er - for de fleste markedene – på omtrent samme nivå ...
  • Sustainable corona life – Changes in consumption among Norwegian during the COVID-19 lockdown in 2020 

   Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Torjusen, Hanne (Notat;4-2021, Report, 2021)
   The results in this note are mainly based on data from a nationally representative survey conducted in December 2020 - February 2021. SIFO regularly conducts consumption surveys (SIFO surveys) which provide large amounts ...
  • Food for Security. Mapping mechanisms of food security and conflict in Cauca, Colombia 

   Dulsrud, Arne (ed.); Kuraj, Sabina (ed.) (Report;7-2021, Report, 2021)
   This report is the first deliverable from the project Food for Security: Evidence from Cauca, Colombia funded by NORGLOBAL 2 under Research Council of Norway. The objective of this report is twofold. First, we will provide ...
  • Plastsortering i norske kommuner – hvorfor er det så store forskjeller? 

   Hebrok, Marie; Throne-Holst, Harald; Bakkeli, Nan Zou (Rapport;13-2021, Report, 2021)
   Hvorfor samler noen kommuner og interkommunale renovasjonsselskaper (IKS) inn større mengder plastemballasje fra husholdningene enn andre? Det er store forskjeller i hvor mye plast som samles inn i ulike deler av Norge. I ...
  • Trygg eller utsatt? Husholdenes økonomiske situasjon etter 16 måneder med koronakrise 

   Kempson, Elaine; Poppe, Christian (Rapport;12-2021, Report, 2021)
   Hovedinntrykket er at norske hushold har klart seg forholdsvis bra gjennom koronaperioden, kanskje bedre enn mange forventet da krisen slo inn over landet i mars 2020. Samtidig viser analysene at koronakrisen har slått ...