Now showing items 1-20 of 571

  • Kartlegging bruk av handlenett 

   Bøyum, Live; Tangen, Hanna Seglem (SIFO-rapport;2-2024, Report, 2024)
   I denne rapporten kartlegger vi bruk av handlenett i Norge. Vi undersøker hvem som eier handlenett, hvor mange handlenett folk har, hva de brukes til, levetid på ulike typer handlenett og faktorer som påvirker bruk av ...
  • The way forward for WOOLUME: Knowledge transference between a country of high wool utilisation (Norway) and a country of low wool utilisation (Poland) 

   Berg, Lisbeth Løvbak; Tobiasson, Tone Skårdal (SIFO-notat;3-2024, Report, 2024)
   This note looks at knowledge transference between a country of high wool utilisation (Norway) and a country of low wool utilisation (Poland). The findings that are presented here, are collected through semi-structured ...
  • Hvorfor ser jeg denne reklamen? Forbrukerutfordringer ved personalisert annonsering i digitale medier 

   Slettemeås, Dag; Laamanen, Mikko; Dulsrud, Arne; Kok, Erlend Hua Lun (SIFO-rapport;1-2024, Report, 2024)
   Rapporten tar utgangspunkt i personalisering av reklameinnhold rettet mot forbrukere i digitale medier. Forbrukere har i dag selv et stort ansvar for å samtykke til bruk av både personlige og sensitive (særlige kategorier) ...
  • Lofoten som bærekraftig matdestinasjon. Innblikk fra et seminar og en rundtur 

   Amilien, Virginie; Lassen, Kjersti; Roos, Gun; Torjusen, Hanne; Vittersø, Gunnar; Kabelvåg tenkegryte (red.) (SIFO-notat;2-2024, Report, 2024)
   Seminaret «Lofoten som bærekraftig matdestinasjon», organisert av OsloMet og referansegruppen i prosjektet S2Food-forsterk, fant sted en hel dag på Nyvågar hotell i Kabelvåg i september 2023. Dette notatet er en oppsummering ...
  • Utredning av kunnskapsgrunnlaget for sosialhjelpssatser 

   Skuland, Silje Elisabeth; Alecu, Andreea Ioana; Kok, Erlend Hua Lun; Ansteensen, Ann-Kristin; Roos, Gun; Lynum, Markus; Blomberg, Lilli Wolland (SIFO-rapport;5-2024, Report, 2024)
   samlet inn og analysert: Nasjonale råd og anbefalinger som har betydning for hva som bør inngå i et forsvarlig livsopphold, spørreundersøkelsedata av 1511 nåværende og tidligere mottakere av økonomisk sosialhjelp, 20 ...
  • SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2024 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Ansteensen, Ann-Kristin; Alecu, Andreea Ioana (SIFO-rapport;3-2024, Report, 2024)
   I denne prosjektrapporten presenterer vi referansebudsjettet for 2024 og hvordan vi har arbeidet med årets oppdatering. I 2024-versjonen av referansebudsjettet har grunnlaget for forbruksområdene «lek og mediebruk» og ...
  • Referansebudsjettet 2024 

   Unknown author (Report, 2024)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2024, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. Du kan også laste ned budsjettet i Excel. Lenker til filene under bildet.
  • Lek, medier og fritid i referansebudsjettet 

   Lynum, Markus; Haugsrud, Ingrid; Slettemeås, Dag; Austgulen, Marthe Hårvik; Ansteensen, Ann-Kristin (SIFO-rapport;4-2024, Report, 2024)
   Denne rapporten presenterer arbeidet med å gjennomgå og oppdatere to forbruksområder i det norske referansebudsjettet: "lek og mediebruk" og "mediebruk og fritid". Målet med oppdateringen er å vurdere om grunnlaget for ...
  • Da klær ble av plast. Nylonstrømpenes vekst og fall. 

   Rasch, Tone; Haugsrud, Ingrid; Laitala, Kirsi (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Tynne strømper for kvinner var de klærne som først ble laget av oljebaserte fibre i årene rett etter andre verdenskrig. Vi har undersøkt hvordan nylonstrømpene, som industrielt fremstilte forbruksvarer i plast, ble en del ...
  • Relationship between payment problems and health: A nation-wide register study in Norway 

   Bakkeli, Nan Zou; Drange, Ida (Journal article; Peer reviewed, 2024)
   Previous studies have found a solid correlation between payment problems and health, and a large body of literature has recognised the impact of debt burden on ill health. However, few have looked at the reversed causality—the ...
  • “You have to be street smart”: Street capital and the social organisation of risk among people who inject drugs in Norway 

   Bilgrei, Ola Røed; Hanoa, Kristin; Buvik, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   This study explores the social organisation of risk among injecting drug users in Norway. Based on qualitative interviews with 80 people who regularly injected drugs, recruited from harm reduction services in five Norwegian ...
  • Natural and Sustainable? Consumers’ Textile Fiber Preferences 

   Sigaard, Anna Schytte; Laitala, Kirsi (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Textile fibers have become a major issue in the debate on sustainable fashion and clothing consumption. While consumers are encouraged to choose more sustainable and circular textile materials, studies have indicated ...
  • The Culture of Cooling 

   Marshall, Matilda; Lyngø, Inger Johanne (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  • Food interests, preferences and behaviours: a profile of the sustainable food consumer 

   O'Neill, Claire; McCarthy, Mary Brigid; O'Reilly, Seamus; Alfnes, Frode (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Purpose – Sustainability challenges are omnipresent. This study aims to identify consumer segments based on food consumption practices from purchasing to disposal. A priori work identified quality attributes, food ...
  • 800Gjeld 

   Poppe, Christian (SIFO oppdragsrapport;4-2010, Report, 2010)
   800gjeld — eller 800 45353 — er en nyopprettet telefonbasert tjeneste hvor personer med økonomiske problemer kan ringe og få råd og hjelp til selvhjelp, herunder veiledning om hvor de kan henvende seg lokalt for å få bli ...
  • Utsatte grupper i dyrtiden. Husholdenes økonomiske trygghet i august 2023 

   Poppe, Christian (SIFO-rapport;15-2023, Report, 2023)
   Denne rapporten gir en demografisk beskrivelse av husholdene som har fått redusert sin økonomiske trygghet fra 2021 til 2023. Vi har også sett på hvilke hushold som sliter økonomisk i 2023 og som enten misligholder eller ...
  • Exploring Vulnerability Indicators: Tourist Impact on Cultural Heritage Sites in High Arctic Svalbard 

   Flyen, Anne Cathrine; Flyen, Cecilie; Hegnes, Atle Wehn (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This article reports findings from two research projects that aimed to understand the vulnerabilities of cultural heritage sites in Svalbard and investigated factors that influence tourism- induced pressures and site ...
  • The health of mothers caring for a child with a disability: a longitudinal study 

   Brekke, Idunn; Alecu, Andreea Ioana (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Raising a child with disabilities requires a significant parental investment that is greater than that required by typically developing children. Previous studies have shown that parents caring for a child with ...
  • Eksponering for markedsføring av usunn mat og drikke. Reklame rettet mot barn og unge i sosiale medier 

   Tangen, Hanna Seglem; Schjøll, Alexander (SIFO-rapport;14-2023, Report, 2023)
   Nylig ble det flertall på Stortinget for et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge, samt forhøyet aldersgrense for kjøp av energidrikk. Forskning viser at markedsføring av mat og drikke med ...
  • Intra-Acting With Technology During Remote Fieldwork in Homes: Curating Video Interviews and Drawing Methods 

   Teigen, Helene Maria Fiane; Paupini, Cristina; Mainsah, Henry (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The ubiquity of remote research practices and the increased adoption of videoconferencing tools are forcing researchers to pay attention to the features of these technologies and how they shape the research encounter. This ...