Recent Submissions

 • Kartlegging bruk av handlenett 

  Bøyum, Live; Tangen, Hanna Seglem (SIFO-rapport;2-2024, Report, 2024)
  I denne rapporten kartlegger vi bruk av handlenett i Norge. Vi undersøker hvem som eier handlenett, hvor mange handlenett folk har, hva de brukes til, levetid på ulike typer handlenett og faktorer som påvirker bruk av ...
 • Hvorfor ser jeg denne reklamen? Forbrukerutfordringer ved personalisert annonsering i digitale medier 

  Slettemeås, Dag; Laamanen, Mikko; Dulsrud, Arne; Kok, Erlend Hua Lun (SIFO-rapport;1-2024, Report, 2024)
  Rapporten tar utgangspunkt i personalisering av reklameinnhold rettet mot forbrukere i digitale medier. Forbrukere har i dag selv et stort ansvar for å samtykke til bruk av både personlige og sensitive (særlige kategorier) ...
 • Utredning av kunnskapsgrunnlaget for sosialhjelpssatser 

  Skuland, Silje Elisabeth; Alecu, Andreea Ioana; Kok, Erlend Hua Lun; Ansteensen, Ann-Kristin; Roos, Gun; Lynum, Markus; Blomberg, Lilli Wolland (SIFO-rapport;5-2024, Report, 2024)
  samlet inn og analysert: Nasjonale råd og anbefalinger som har betydning for hva som bør inngå i et forsvarlig livsopphold, spørreundersøkelsedata av 1511 nåværende og tidligere mottakere av økonomisk sosialhjelp, 20 ...
 • SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2024 

  Austgulen, Marthe Hårvik; Ansteensen, Ann-Kristin; Alecu, Andreea Ioana (SIFO-rapport;3-2024, Report, 2024)
  I denne prosjektrapporten presenterer vi referansebudsjettet for 2024 og hvordan vi har arbeidet med årets oppdatering. I 2024-versjonen av referansebudsjettet har grunnlaget for forbruksområdene «lek og mediebruk» og ...
 • Lek, medier og fritid i referansebudsjettet 

  Lynum, Markus; Haugsrud, Ingrid; Slettemeås, Dag; Austgulen, Marthe Hårvik; Ansteensen, Ann-Kristin (SIFO-rapport;4-2024, Report, 2024)
  Denne rapporten presenterer arbeidet med å gjennomgå og oppdatere to forbruksområder i det norske referansebudsjettet: "lek og mediebruk" og "mediebruk og fritid". Målet med oppdateringen er å vurdere om grunnlaget for ...
 • 800Gjeld 

  Poppe, Christian (SIFO oppdragsrapport;4-2010, Report, 2010)
  800gjeld — eller 800 45353 — er en nyopprettet telefonbasert tjeneste hvor personer med økonomiske problemer kan ringe og få råd og hjelp til selvhjelp, herunder veiledning om hvor de kan henvende seg lokalt for å få bli ...
 • Utsatte grupper i dyrtiden. Husholdenes økonomiske trygghet i august 2023 

  Poppe, Christian (SIFO-rapport;15-2023, Report, 2023)
  Denne rapporten gir en demografisk beskrivelse av husholdene som har fått redusert sin økonomiske trygghet fra 2021 til 2023. Vi har også sett på hvilke hushold som sliter økonomisk i 2023 og som enten misligholder eller ...
 • Eksponering for markedsføring av usunn mat og drikke. Reklame rettet mot barn og unge i sosiale medier 

  Tangen, Hanna Seglem; Schjøll, Alexander (SIFO-rapport;14-2023, Report, 2023)
  Nylig ble det flertall på Stortinget for et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge, samt forhøyet aldersgrense for kjøp av energidrikk. Forskning viser at markedsføring av mat og drikke med ...
 • Barns forbruk i videospill og hvordan det påvirker sosiale relasjoner. Delrapport 2 fra prosjektet «Pay to play» 

  Reich, Clara Julia; Steinnes, Kamilla Knutsen (SIFO-rapport;13-2023, Report, 2023)
  Barn er aktive brukere av videospill, hvor de legger igjen både tid og penger. Formålet med rapporten er å gi oversikt over ulike digitale varer barn kjøper, deres refleksjoner rundt manipulerende spilldesign, og hvilken ...
 • Kartlegging av manipulerende spilldesign. Delrapport 1 fra prosjektet «Pay to play» 

  Steinnes, Kamilla Knutsen; Reich, Clara Julia; Teigen, Helene Fiane (SIFO-rapport;12-2023, Report, 2023)
  Videospill er designet på bakgrunn av belønningssystemer for å holde spillerne engasjerte, og en betydelig andel av profitten fra spillindustrien kommer fra forbrukernes kjøp inne i spillene. Formålet med rapporten er å ...
 • Barns digitale forbrukervern. En kunnskapsgjennomgang om digital sårbarhet og negative konsekvenser ved kommersiell påvirkning 

  Slettemeås, Dag; Laamanen, Mikko (SIFO-rapport;10-2023, Report, 2023)
  Kunnskapsgjennomgangen viser at den kommersielle påvirkningen i barn og unges digitale hverdag er blitt mer personlig, kompleks, skjult og allestedsnærværende, og utfordrer deres digitale forbrukervern på svært mange måter. ...
 • Mapping of the digital climate nudges in Nordic online grocery stores 

  Svarstad Ytreberg, Nora; Alfnes, Frode; Oort, Bob Eric Helmuth van (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  This paper explores how 21 Nordic online food retailers nudge their customers towards more climate-friendly food choices. We use a choice architecture taxonomy dividing the nudges into decision information, decision ...
 • Dyrtid 4: Det er ikke over ennå. Husholdenes økonomiske trygghet i august 2023 

  Poppe, Christian; Kempson, Elaine (SIFO-rapport;11-2023, Report, 2023)
  Generelt ser vi en beskjeden bedring i husholdenes økonomiske trygghet sammenlignet med mars 2023. Men den økonomiske tryggheten er mye lavere enn før dyrtiden, særlig for de som stilte svakest i utgangspunktet og som ...
 • «Sharenting» – til barnets beste? Personvern og kritisk medieforståelse knyttet til foreldres deling av egne barn i sosiale medier 

  Reich, Clara Julia; Bøyum, Live; Teigen, Helene Fiane; Steinnes, Kamilla Knutsen (SIFO-rapport;9-2023, Report, 2023)
  Denne rapporten handler om sharenting - foresattes deling av innhold om barna sine på sosiale medier - i en norsk kontekst. Formålet med rapporten er å kartlegge hvordan deling foregår og å øke forståelse for foresattes ...
 • Noen hovedpunkter fra EU-kommisjonens Consumers Conditions Survey (CCS) 2022 

  Alecu, Andreea Ioana; Jacobsen, Eivind (SIFO-rapport;8-2023, Report, 2023)
  I denne enkle tabellrapporten har vi sett på norske og europeiske borgeres opplevelse av å være forbruker, kjennskap til rettigheter, samt borgeres erfaringer på tvers av markeder. Rapporten er basert på tallmateriale fra ...
 • Unges forhold til kjøp av overraskelsespakker (lootboxes) i dataspill 

  Borch, Anita; Steinnes, Kamilla Knutsen (SIFO-rapport;4-2023, Report, 2023)
  «Lootboxes», dvs. overraskelsespakker i dataspill, vekker bekymring verden over, blant annet fordi de etterligner gambling-mekanismer og tilbys i spill som spilles av barn og unge. En gjennomgang av tidligere forskning ...
 • The plastic elephant. Overproduction and synthetic fibres in sustainable textile strategies 

  Klepp, Ingun Grimstad; Berg, Lisbeth Løvbak; Sigaard, Anna Schytte; Tobiasson, Tone Skårdal; Gleisberg, Lea (SIFO project report;5-2023, Report, 2023)
  In this report, we examine national, international and corporate strategies for sustainable textiles to understand if and how they embrace the increased production volumes based on synthetic materials, which can be referred ...
 • Hvilke faktorer påvirker forbrukernes spisemønster av fisk og sjømat? 

  Uldahl, Maria; Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (SIFO-rapport;6-2023, Report, 2023)
  Gjennom en spørreundersøkelse blant nordmenn finner vi at de fleste mener at fisk smaker godt. Vi finner videre at det er vanlig å spise fisk/sjømat til middag 1-2 ganger i uken. Dvs. det spises mindre fisk enn anbefalingene ...
 • Å nyte Norge: Hvilke mataktiviteter og -opplevelser trakter folk etter på tur og reise i Norge? 

  Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (SIFO-rapport;7-2023, Report, 2023)
  Basert på to spørreundersøkelser, blant hhv. den norske befolkningen generelt og nordmenn som regelmessig benytter fritidsbolig, finner vi at interessen for gode mat- og måltidsopplevelser er store når man er på fritidsreiser ...
 • Dyrtid III. Husholdenes økonomiske trygghet i mars 2023 

  Poppe, Christian; Kempson, Elaine (SIFO-rapport;3-2023, Report, 2023)
  Et økende økonomisk, sosialt og helsemessig skille vokser fram i det norske samfunnet — mellom en halvpart som er økonomisk trygge, hvor livet mer eller mindre fortsetter som før, og en voksende minoritet på 18 prosent av ...

View more