Now showing items 241-260 of 522

  • "Jeg er en synder, og jeg liker det": Madonnas liminale åndelighet. 

   Kvalvaag, Robert Williams (DIN - Tidsskrift for religion og kultur;Nr. 2 (2022), Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Helt fra starten av har en sentral side ved Madonnas prosjekt vært å utforske hva som ligger i transgresjon og overskridelse. I denne artikkelen hevder jeg at det hos Madonna sammen med transgresjonen alltid følger med en ...
  • «Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!» - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet 

   Svanes, Ingvill Krogstad; Øgreid, Anne Kristine (Acta Didactica Norden;Vol 14 Nr 1 (2020), Journal article; Peer reviewed, 2020-02-10)
   Muntlig veiledning i skriving kan være krevende for lærere siden skrivesituasjoner er komplekse, og læreren har liten mulighet til å reflektere rundt og omformulere det som blir sagt. Denne studien undersøker to læreres ...
  • Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om: Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet 

   Svanes, Ingvill Krogstad; Øgreid, Anne Kristine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Muntlig veiledning i skriving kan være krevende for lærere siden skrivesituasjoner er komplekse, og læreren har liten mulighet til å reflektere rundt og omformulere det som blir sagt. Denne studien undersøker to læreres ...
  • Jenter og gutters vennskap og sosial inkludering ved skolestart 

   Håøy, Annbjørg; Becher, Aslaug Andreassen. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Fra en casestudie (Becher & Håøy, 2022) henter vi data og utforsker jenter og gutters vennskap og sosiale inkludering ved skolestart. Det empiriske hovedgrunnlaget er fokusgruppe-intervjuer med elever, foreldre og lærere ...
  • Jenter og kroppsøving. Hvordan kan en aktivistisk tilnærming bedre jenters erfaring med kroppsøvingsfaget? 

   Engebretsen, Berit; Walseth, Kristin; Elvebakk, Lisbeth (Norsk pedagogisk tidsskrift;Årg 104, nr 4, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-14)
   Artikkelen viser til et forskningsprosjekt hvor formålet var å prøve ut en ny didaktisk tilnærming til kroppsøvings- faget. Denne nye tilnærmingen, aktivistisk tilnærming, er en didaktisk modell utviklet av Oliver og Kirk ...
  • Kampen om faget - eit forskinsoversyn med vekt på lærarane si rolle 

   Børhaug, Kjetil; Helsvig, Kim Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Subject matter didactics is concerned with all aspects of a school subject. However, this literature is strikingly uninterested in what influences and may influence the subject matter itself. Didactically competent, ...
  • Kampen om skoleanlegget - historikken bak baseskolene 

   Vinje, Erlend (FORMakademisk;6(3), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I løpet av de siste årene har vi sett eksempler på harde kamper om arkitekturen til nye skoleanlegg. Jeg lar i denne artikkelen fire sentrale stemmer i denne debatten komme til ordet. De fire stemmene tilhører tidligere ...
  • Klafki's critical constructive Didaktik and the epistemology of critical thinking 

   Ryen, Erik (Journal of Curriculum Studies;Volume 52, 2020 - Issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2019-09-10)
   What can educators working to develop critical thinking (CT) in their classrooms gain from engaging with the German/Scandinavian tradition of Bildung-centred Didaktik? This article takes up the challenge of how to develop ...
  • Knowledge about the Greenhouse Effect and the Effects of the Ozone Layer among Norwegian Pupils Finishing Compulsory Education in 1989, 1993, and 2005 : What Now? 

   Hansen, Pål J. Kirkeby (International Journal of Science Education;32 (3), Journal article; Peer reviewed, 2010-02-03)
   The greenhouse effect and the effects of the ozone layer have been in the media and public focus for more than two decades. During the same period, Norwegian compulsory schools have had four national curricula. The two ...
  • Kollektive minner og universalisering. Holocaust i den nye norske læreplanen for grunnskolen 

   Banik, Vibeke Kieding; Kjøstvedt, Anders Granås (Nordidactica;, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In the new national curricula for Norwegian basic education (Kunnskapsløftet, LK20), introduced in 2020, Holocaust is included as a historical subject for the very first time. This is in itself an interesting development, ...
  • Kritisk skriving på barnetrinnet 

   Gedde-Dahl, Trine; Stavem, Gro Marie; Øgreid, Anne Kristine (Acta Didactica Norden (ADNO);, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   De siste tiårene har flere empiriske studier undersøkt kritisk literacy i en didaktisk kontekst. De fleste av disse studiene er gjort i ungdomsskolen og den videregående skolen der kritisk literacy er undersøkt som lesing, ...
  • Kritisk tenkning i demokratiopplæringen 

   Hognestad, Therese (Bachelor thesis, 2018-04)
   Formålene om kritisk tenkning og demokrati er begge sentrale i læreplanen, men læreplanen definerer dem ikke som begreper. Her undersøker jeg sammenhengen mellom de to begrepene, og forsøker å operasjonalisere dem gjennom ...
  • Kritisk tenkning og Minecraft i lærerutdanningen: en studie av samfunnsfagundervisning om det industrielle gjennombruddet i Norge 

   Eie, Siv; Andersen, Renate; Mifsud, Louise; Mørch, Anders Irving; Rustad, Mikkel Bertram (Nordidactica;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This article discusses how Minecraft can be used as a learning resource in facilitating historical empathy and critical thinking in teaching social studies. Minecraft is a sandbox video game reminiscent of digital Lego, ...
  • Kritisk tenkning og Minecraft i lærerutdanningen: en studie av samfunnsfagundervisning om det industrielle gjennombruddet i Norge 

   Eie, Siv; Andersen, Renate; Mifsud, Louise; Mørch, Anders; Rustad, Mikkel Bertram (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This article discusses how Minecraft can be used as a learning resource in facilitating historical empathy and critical thinking in teaching social studies. Minecraft is a sandbox video game reminiscent of digital Lego, ...
  • Kritisk tenkning – fra intensjon til praksisfortolkning En analyse av barnetrinnslæreres forståelse av kritisk tenkning 

   Reffhaug, Marthe Berg Andresen; Jegstad, Kirsti Marie; Andersson-Bakken, Emilia (Acta Didactica Norden (ADNO);Vol 16, Nr. 2 (2022): Kritisk literacy på fagenes premisser, Peer reviewed; Journal article, 2022-09-06)
   Kritisk tenkning har fått økt aktualitet gjennom Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Selv om kritisk tenkning har fått en sentral posisjon, er ikke begrepet entydig definert. Defini­sjonsmakten er dermed gitt til mottakerne av ...
  • Kritisk undervisning i KRLE 

   Hammer, Aina; Schanke, Åge J. (Prismet;Årgang 69, hefte 2/3, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I skolens overordnede styringsdokumenter er kritisk tenkning fremhevet som en sentral ferdighet, og i KRLE-fagets formålsbeskrivelse er det understreket at undervisningen skal være kritisk. I formålet for faget utdypes det ...
  • Kulturmøter og kulturkonflikter i norsklærebøker 

   Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Bakken, Jonas (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen viser hvordan forfatterne av to norsklærebøker for videregående skole har valgt ulike strategier for å inkludere et flerkulturelt perspektiv i norskfaget. Grip teksten henvender seg til elever med en tradisjonell ...
  • Kunnskapsproblemet og utforsking med ulike metoder: Å lære om vis-a-vis å lære hvordan 

   Aukland, Knut (Prismet;Årgang 73, hefte 1-2: Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-22)
   Hvilken kunnskap skal utforsking med ulike metoder lede til? Som et bidrag til å svare på dette spørsmålet presenterer artikkelen en kunnskapstabell som tilbyr et fagspesifikt språk for å beskrive ulike kunnskapsformer i ...
  • Kunnskapssamfunnet og nasjonen - den internasjonale vendingen 

   Helsvig, Kim Gunnar (Nytt Norsk Tidsskrift;Nr. 1 / 2022 / Årg. 39, Peer reviewed; Journal article, 2022-03-24)
   Begrepet «kunnskapssamfunnet» festet seg fra slutten av 1980-årene. Siden den tid har det gitt mål og retning til en internasjonal vending i norsk skole og utdanning. Det norske utdanningssystemet, som i omkring 150 år ...
  • The L1 subject in a world of increasing individualism. Democratic paradoxes in Norwegian L1 classrooms 

   Penne, Sylvi; Skarstein, Dag (L1-Educational Studies in Language and Literature;, Journal article; Peer reviewed, 2015-06-08)
   Ever since the 1930s when the Social Democrats took over, Norwegian public school has been based on a democratic metaphor of liberation. John Dewey´s ideas about pragmatism offered a way to think about a free individual ...