Now showing items 470-489 of 571

  • Smart technologies in connected homes – A 2019 Norwegian consumer survey 

   Slettemeås, Dag (SIFO Project Note;2019:06, Working paper, 2019)
   This report presents the results of a national representative survey, conducted in Norway, which focuses on consumers’ access to smart/connected products/systems at home. The survey also explores consumers’ experiences ...
  • Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere 

   Helle-Valle, Jo; Slettemeås, Dag (Prosjektnotat 17-2012, Notat, 2012)
   Smarttelefonen har for alvor gjort sitt inntog i norske forbrukeres hverdag. I denne rapporten har vi primært tatt for oss tjenester/applikasjoner som lastes ned til smartmobilen og norske forbrukeres erfaringer med disse. ...
  • Spis deg sunn, slank, sterk, skjønn, smart og sexy - finnes en diett for alt? 

   Bugge, Annechen Bahr (SIFO-report;4-2012, Research report, 2012-09)
   Sammendrag Denne studien er en leveranse på prosjektet HealthMeal. Possibilities and barriers for increased consumption of fish and vegetables in meals at home and outside home. En viktig målsetting i prosjektet er å ...
  • Spise eller kaste? 

   Hebrok, Marie; Steinnes, Kamilla Knutsen; Heidenstrøm, Nina; Tangeland, Torvald (Oppdragsrapport nr. 10-2018, Report, 2018)
   Denne rapporten presenterer en studie av betydningen av hvordan forbrukerne gjør vurderinger av matens holdbarhet og spiselighet, samt betydningen av datomerking og tilleggsmerking for matsvinnet i norske husholdninger. ...
  • Standardbudsjettet 

   Unknown author (Prosjektnotat 7-2005, Notat, 2005)
   Dette prosjektnotatet søker å gi en systematisk oversikt over anvendelsen av Standardbudsjettet i eksterne miljøer. Vi har vært opptatt av hvem som bruker budsjettet, til hvilke formål og hvordan det faktisk anvendes. ...
  • Strenght2Food oppsummert 

   Unknown author (Others, 2022)
   Faktaark 1 fra Strenght2Food FORSTERK ved SIFO 2022. Strenght2Food-prosjektet har hatt som mål å bidra med ny kunnskap om hvordan direkte, kortreist og lokal matdistribusjon bidrar til økt bærekraft. Prosjektet var ...
  • Strukturelle endringer i varehandelen og endringer i forbrukeratferd og holdninger 

   Lavik, Randi (Arbeidsnotat 15-1999, Notat, 1999)
   De siste 20 årene har det skjedd store endringer i norsk varehandel. Nesten alle butikker er i dag organisert i kjeder, og nye konsepter, som miniprisbutikkene, har sett dagens lys og blitt populære handlesteder. Åpningstidene ...
  • Strømkunder på vandring 

   Alfnes, Frode; Dulsrud, Arne (Fagrapport 4-2015, Report, 2015)
   Nummer: Fagrapport nr. 4-2015
  • Strømpebukser under lupen 

   Laitala, Kirsi (Oppdragsrapport 1-2002, Report, 2002)
   Nummer: 1-2002 Tilknyttede prosjekter Testing av tekstiler på oppdrag
  • Styrke samarbeid for et mer bærekraftig matsystem 

   Unknown author (Others, 2022)
   Faktaark 4 fra Strenght2Food FORSTERK ved SIFO 2022. I dette faktaarket oppsummerer vi noen tiltak rettet mot produsenter og myndigheter for å stimulere til mer direkte og lokal omsetning av mat. Strenght2Food-prosjektet ...
  • Styrket bærekraft gjennom kortreist, lokal mat 

   Unknown author (Others, 2022)
   Faktaark 3 fra Strenght2Food FORSTERK ved SIFO 2022. Hvor bærekraftig er kortreist, lokal mat? Dette faktaarket sammenfatter en rekke analyser fra Strength2Food-prosjektet knyttet til økonomisk, sosial og miljømessig ...
  • Sustainable corona life – Changes in consumption among Norwegian during the COVID-19 lockdown in 2020 

   Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Torjusen, Hanne (Notat;4-2021, Report, 2021)
   The results in this note are mainly based on data from a nationally representative survey conducted in December 2020 - February 2021. SIFO regularly conducts consumption surveys (SIFO surveys) which provide large amounts ...
  • Symbolmerking av sunn mat 

   Roos, Gun (Oppdragsrapport 12-2007, Report, 2007)
   I denne rapporten presenteres resultat fra en kvantitativ telefonsurvey (N=1000) blant norske forbrukere (18-80 år) i februar-mars 2007 om merking av matvarer, med fokus på forbrukernes meninger om og bruk av symbolmerking ...
  • Systematisk kartlegging av reklame for usunn mat rettet mot barn og unge på tv og internett 

   Bugge, Annechen Bahr; Rosenberg, Thea Grav; Vebjørg, Tingstad (SIFO-report;9-2016, Research report, 2016)
   Hensikten med denne studien er å presentere en systematisk gjennomgang av usunn mat- og drikkereklame som vises på mediekanaler som er mye brukt av barn og unge. Resultatet er et ledd i evalueringen av MFUs bransjestyrte ...
  • Søndag som handledag 

   Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Prosjektnotat nr. 9-2017, Report, 2017)
   Dette notatet gir en oversikt over søndag som handledag med vekt på dagligvarer. Vi presenterer først den historiske utviklingen, deretter ser vi på forbrukernes holdninger til slike åpningstider. Videre viser vi at ...
  • Søndag- fortsatt en annerledesdag? 

   Jacobsen, Eivind; Lavik, Randi (Prosjektnotat 2-2015, Notat, 2015)
   Nummer: Prosjektnotat nr 2-2015 Tilknyttede prosjekter Søndagen - en annerledesdag?
  • Søndagshandel og åpningstider - synspunkter og holdninger i endring? 

   Lavik, Randi (Arbeidsnotat 7-1999, Report, 1999)
   Denne våren har åpningstidsebatten i media vært ekstra høyrøstet. SIFO har over lengre tid arbeidet med åpningstidsproblematikken innen varehandelen, og vi ønsket derfor å se om denne debatten hadde påvirket forbrukernes ...
  • Søte jenter og tøffe gutter. En kunnskapsoppsummering om barn som forbrukere i et kjønnsperspektiv 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Mainsah, Henry (Rapport;1-2019, Research report, 2019)
   I denne kunnskapsoppsummeringen belyser vi hvordan barn og unge må forholde seg som forbrukere i kjønnede markeder. Litteraturgjennomgangen tar primært for seg nordisk forskning av nyere dato som omhandler barn og unge i ...
  • Tanker fra nye kjøkken 

   Helstad, Sigrid Knutsdatter; Bergh, Tone Kristin; Amilien, Virginie (Fagrapport 1-2004, Report, 2004)
   Last ned film Last ned film Nummer: 1-2004 Rapport med en 20 min. videofilm som vedlegg. Denne rapporten bygger på intervjuer med 20 ulike personer som nylig hadde skiftet kjøkken. Intervjuene ble foretatt i Oslo ...
  • Taxi-markedet: Tilslørte takster eller prisblinde passasjerer? 

   Berg, Lisbet (Prosjektnotat 5-2015, Working paper, 2015)
   Nummer: Prosjektnotat nr. 5-2015 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey