Now showing items 55-74 of 570

  • Da klær ble av plast. Nylonstrømpenes vekst og fall. 

   Rasch, Tone; Haugsrud, Ingrid; Laitala, Kirsi (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Tynne strømper for kvinner var de klærne som først ble laget av oljebaserte fibre i årene rett etter andre verdenskrig. Vi har undersøkt hvordan nylonstrømpene, som industrielt fremstilte forbruksvarer i plast, ble en del ...
  • Dagligvareportalen og kvalitet 

   Alfnes, Frode; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport 4-2015, Report, 2015)
   Matkjedeutvalget (NOU 2011:4) anbefalte at det ble utviklet et verktøy som ville gjøre det lettere for forbrukerne å sjekke vareutvalg og -kvalitet og for å kunne sammenlikne priser. I forbindelse med utviklingsarbeidet ...
  • Dagligvaretilgang i ulike regioner - utvikling 1980-2000 

   Lavik, Randi (Oppdragsrapport 5-2001, Report, 2001)
   Nummer: 5-2001
  • Delingsøkonomi – et kvalitativt øyeblikksbilde fra Norge 

   Pettersen, Lene; Kjørstad, Ingrid; Rosenberg, Thea Grav (Oppdragsrapport nr. 17-2016, Report, 2016)
   Denne rapporten presenterer empiri og analyse av et omfattende kvalitativt studie som ble gjennomført av SIFO september-desember 2016. Deltakerne i delingsøkonomien er mange, og fordi de kan ha både ulik og vekslende status, ...
  • Delingsøkonomien i Norge 

   Kjørstad, Ingrid; Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 3-2016, Report, 2016)
   SIFO har undersøkt nordmenns erfaringer med nettbasert deling, deling i sosiale medier, bruktmarkeder på nettet og utenfor nettet og deling i nære relasjoner. Forskerne Dag Slettemeås og Ingrid Kjørstad har også undersøkt ...
  • Delingsøkonomien i Norge – forbrukere og tilbyderes vurderinger av markeder i vekst 

   Berg, Lisbet; Kjørstad, Ingrid (Oppdragsrapport nr. 9-2017, Report, 2017)
   Fra at litt under syv prosent i aldersgruppen 18-60 år hadde kjøpt delingstjenester i 2015, finner vi nå, ett og et halvt år senere, at så mange som en av tre har benyttet delingstjenester. Basert på tre indikatorer hentet ...
  • Det norske måltidsmønsteret - ideal og praksis 

   Bugge, Annechen Bahr; Døving, Runar (SIFO-report;2-2000, Research report, 2000)
   Dette er en studie om det norske måltidsmønsteret. Hensikten med prosjektet var å øke kunnskapen om hvilken rolle og verdi måltidet har i den moderne hverdagen. Studien har vært delt i to overordnede problemområder. På den ...
  • Detaljhandelen og trygg mat 

   Jacobsen, Eivind (Prosjektnotat 4-2004, Notat, 2004)
   Nummer: 4-2004 Tilknyttede prosjekter Organiseringen av produktsikkerhet og –risiko i en internasjonalisert matvarehandel
  • Dietary behaviour and physical activity policies in Europe: learnings from the Policy Evaluation Network (PEN) 

   Ahrens, Wolfgang; Brenner, Hermann; Flechtner-Mors, Marion; Harrington, Janas M.; Hebestreit, Antje; Kamphuis, Carlijn B.M.; Kelly, Liam; Laxy, Michael; Luszczynska, Aleksandra; Mazzocchi, Mario; Murrin, Celine M.; Poelman, Maartje; Steenhuis, Ingrid; Roos, Gun; Steinacker, Juergen M.; van Lenthe, Frank; Zeeb, Hajo; Zukowska, Joanna; Lakerveld, Jeroen; Woods, Catherine (European Journal of Public Health;Volum 32, Supplement 4, Peer reviewed; Journal article, 2022-12-04)
   The European Policy Evaluation Network (PEN), initiated in autumn 2018, aimed at advancing the evidence base for public policies impacting dietary behaviour, physical activity and sedentary behaviours in Europe. This is ...
  • Digital mestring - internett og bredbånd 

   Kjørstad, Ingrid; Slettemeås, Dag (Prosjektnotat 2-2008, Notat, 2008)
   I denne rapporten tar vi for oss bruk av internett, problemstillinger knyttet til bredbåndsabonnement, samt egen-vurdert kompetanse knyttet til internett- og bredbåndsrelaterte tjenester. Det er forbrukernes egenvurderte ...
  • Digital mestring blant norske forbrukere 

   Slettemeås, Dag (Prosjektnotat 8-2006, Notat, 2006)
   Det å beherske bruk av nettbank den tjenesten der forskjellene er minst, både når det gjelder kjønn og alder. Tilknyttede prosjekter SIFO-survey IKTsatsning: Digitale medier og forbruk
  • Digital mestring og erfaringer med tjeneste-bundling blant norske forbrukere 

   Tronud, Marianne; Slettemeås, Dag (Report, 2011)
   Nummer: 13-2011 I denne rapporten tar vi for oss forbrukernes egenerfarte opplevelser av hvordan de håndterer ulike digital oppgaver i sitt hverdagsliv. Denne egenvurderte mestringen gir en indikasjon på den digitale ...
  • Digitale medier, identitet og kjønn 

   Darbandi, Chimen (Fagrapport 2-2012, Report, 2012)
   Denne rapporten handler om 12-13 åringers forhold til spilling og sosiale medier i hverdagen, og er basert på forfatterens masteroppgave i sosialantropologi ved Universitet i Oslo som ble ferdigstilt våren 2011. Mastergraden ...
  • Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (Rapport;7-2020, Research report, 2020)
   I denne rapporten har vi gjort analyser basert på en landsdekkende survey om «digitalt koronaliv». Dette gir oss et øyeblikksbilde av hvordan den norske befolkningen har opplevd og håndtert koronakrisen i den første fasen ...
  • Distribusjon av fisk i Norge 

   Unknown author (Rapport 4-2001, Report, 2001)
   Nummer: 4-2001
  • Diversity in food culture and consumption patterns. Survey results from seven European countries 

   Vittersø, Gunnar; Torjusen, Hanne; Kuraj, Sabina (Report;6-2022, Report, 2022)
   In this report we have mapped diversity in food consumption in Europe with a view to organic, sustainable and local food, based on a survey with more than 15 000 respondents from Germany, Italy, Norway, Poland, the UK, ...
  • Dream homes 

   Bjerck, Mari (Fagrapport 1-2009, Research report, 2009)
   Rapporten undersøker de individuelle etableringene av norske fritidsboliger i området rundt Natal i Brasil. Mange ferierende nordmenn har etablert seg for korte, men repetitive perioder i Brasil. Denne rapporten søker å ...
  • Dress med press – En studie av mannlig klesbruk i stortingssalen 

   Pettersen, Kristine (Fagrapport 7-2004, Report, 2004)
   Dressbruk er i dag ikke pålagt de mannlige stortingsrepresentantene. Forfatteren diskuterer derfor hvorfor de mannlige stortingsrepresentantene mener dress er naturlig i stortingssalen på Stortinget. Dressbruk er i dag ...
  • Du og jeg og vi to 

   Storø, Ole Ivar (Fagrapport 3-2007, Research report, 2007)
   Barne- og ungdomsfotball er et familieanliggende – og direkte eller indirekte involverer den majoriteten av den norske befolkningen. På den annen side er det ikke en aktivitet som de fleste kopler til forbruks-forskning. ...
  • Dyr er ikke bare mat 

   Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 10-2002, Report, 2002)
   Dette er andre del av Dyrevelferdsstudien, og er basert på 1000 telefonintervjuer utført av Opinion as i perioden 7. – 17. oktober 2002. Hensikten med denne delen av prosjektet har vært å skissere et bilde av folks ...