Now showing items 49-68 of 570

  • Clothes, the body and well-being 

   Klepp, Ingun Grimstad (Prosjektnotat 1-2008, Notat, 2008)
   I intervjuer om klær og klesvask har kvinner ofte forklart sine valg med utgangspunkt i det som føles riktig og dermed gir en følelse av velvære. Artikkelen stiller spørsmålet: Hvorfor er velvære så viktig i beskrivelser ...
  • Consumer behavior in the circular economy: Developing a product-centric framework 

   Shevchenko, Tetiana; Saidani, Michael; Ranjbari, Meisam; Kronenberg, Jakub; Danko, Yuriy; Laitala, Kirsi (Journal of Cleaner Production;Volume 384, 15 January 2023, 135568, Peer reviewed; Journal article, 2022-12-15)
   The operationalization of circular economy (CE) strategies requires consumer involvement in the acquisition, use, and disposal of products and services. However, encouraging sustainable consumption patterns and CE-oriented ...
  • The consumer literacies of teenagers in virtual gaming environments 

   Mainsah, Henry; Steinnes, Kamilla Knutsen (Report;16-2020, Research report, 2020)
  • Consuming Digital Adventure-Oriented Media in Everyday Life 

   Borch, Anita; Helle-Valle, Jo; Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 5-2007, Report, 2007)
   Oppsummeringsrapport for det NFR-finansierte prosjektet DigiAdvent. DigiAdvent Tilknyttede prosjekter IKTsatsning: Digitale medier og forbruk Consuming digital adventure oriented media in everyday life, contents ...
  • Cooking as identity work 

   Bugge, Annechen Bahr (Project Note;6-2003, Conference object, 2003)
   What kind of activity is cooking? In the Norwegian food discourse the domestic cook is described as a scientist, an artist, an expert, a perfectionist, a patriot, a protector of nature, a politician, a gourmet, a good ...
  • The Culture of Cooling 

   Marshall, Matilda; Lyngø, Inger Johanne (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  • Da klær ble av plast. Nylonstrømpenes vekst og fall. 

   Rasch, Tone; Haugsrud, Ingrid; Laitala, Kirsi (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Tynne strømper for kvinner var de klærne som først ble laget av oljebaserte fibre i årene rett etter andre verdenskrig. Vi har undersøkt hvordan nylonstrømpene, som industrielt fremstilte forbruksvarer i plast, ble en del ...
  • Dagligvareportalen og kvalitet 

   Alfnes, Frode; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport 4-2015, Report, 2015)
   Matkjedeutvalget (NOU 2011:4) anbefalte at det ble utviklet et verktøy som ville gjøre det lettere for forbrukerne å sjekke vareutvalg og -kvalitet og for å kunne sammenlikne priser. I forbindelse med utviklingsarbeidet ...
  • Dagligvaretilgang i ulike regioner - utvikling 1980-2000 

   Lavik, Randi (Oppdragsrapport 5-2001, Report, 2001)
   Nummer: 5-2001
  • Delingsøkonomi – et kvalitativt øyeblikksbilde fra Norge 

   Pettersen, Lene; Kjørstad, Ingrid; Rosenberg, Thea Grav (Oppdragsrapport nr. 17-2016, Report, 2016)
   Denne rapporten presenterer empiri og analyse av et omfattende kvalitativt studie som ble gjennomført av SIFO september-desember 2016. Deltakerne i delingsøkonomien er mange, og fordi de kan ha både ulik og vekslende status, ...
  • Delingsøkonomien i Norge 

   Kjørstad, Ingrid; Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 3-2016, Report, 2016)
   SIFO har undersøkt nordmenns erfaringer med nettbasert deling, deling i sosiale medier, bruktmarkeder på nettet og utenfor nettet og deling i nære relasjoner. Forskerne Dag Slettemeås og Ingrid Kjørstad har også undersøkt ...
  • Delingsøkonomien i Norge – forbrukere og tilbyderes vurderinger av markeder i vekst 

   Berg, Lisbet; Kjørstad, Ingrid (Oppdragsrapport nr. 9-2017, Report, 2017)
   Fra at litt under syv prosent i aldersgruppen 18-60 år hadde kjøpt delingstjenester i 2015, finner vi nå, ett og et halvt år senere, at så mange som en av tre har benyttet delingstjenester. Basert på tre indikatorer hentet ...
  • Det norske måltidsmønsteret - ideal og praksis 

   Bugge, Annechen Bahr; Døving, Runar (SIFO-report;2-2000, Research report, 2000)
   Dette er en studie om det norske måltidsmønsteret. Hensikten med prosjektet var å øke kunnskapen om hvilken rolle og verdi måltidet har i den moderne hverdagen. Studien har vært delt i to overordnede problemområder. På den ...
  • Detaljhandelen og trygg mat 

   Jacobsen, Eivind (Prosjektnotat 4-2004, Notat, 2004)
   Nummer: 4-2004 Tilknyttede prosjekter Organiseringen av produktsikkerhet og –risiko i en internasjonalisert matvarehandel
  • Dietary behaviour and physical activity policies in Europe: learnings from the Policy Evaluation Network (PEN) 

   Ahrens, Wolfgang; Brenner, Hermann; Flechtner-Mors, Marion; Harrington, Janas M.; Hebestreit, Antje; Kamphuis, Carlijn B.M.; Kelly, Liam; Laxy, Michael; Luszczynska, Aleksandra; Mazzocchi, Mario; Murrin, Celine M.; Poelman, Maartje; Steenhuis, Ingrid; Roos, Gun; Steinacker, Juergen M.; van Lenthe, Frank; Zeeb, Hajo; Zukowska, Joanna; Lakerveld, Jeroen; Woods, Catherine (European Journal of Public Health;Volum 32, Supplement 4, Peer reviewed; Journal article, 2022-12-04)
   The European Policy Evaluation Network (PEN), initiated in autumn 2018, aimed at advancing the evidence base for public policies impacting dietary behaviour, physical activity and sedentary behaviours in Europe. This is ...
  • Digital mestring - internett og bredbånd 

   Kjørstad, Ingrid; Slettemeås, Dag (Prosjektnotat 2-2008, Notat, 2008)
   I denne rapporten tar vi for oss bruk av internett, problemstillinger knyttet til bredbåndsabonnement, samt egen-vurdert kompetanse knyttet til internett- og bredbåndsrelaterte tjenester. Det er forbrukernes egenvurderte ...
  • Digital mestring blant norske forbrukere 

   Slettemeås, Dag (Prosjektnotat 8-2006, Notat, 2006)
   Det å beherske bruk av nettbank den tjenesten der forskjellene er minst, både når det gjelder kjønn og alder. Tilknyttede prosjekter SIFO-survey IKTsatsning: Digitale medier og forbruk
  • Digital mestring og erfaringer med tjeneste-bundling blant norske forbrukere 

   Tronud, Marianne; Slettemeås, Dag (Report, 2011)
   Nummer: 13-2011 I denne rapporten tar vi for oss forbrukernes egenerfarte opplevelser av hvordan de håndterer ulike digital oppgaver i sitt hverdagsliv. Denne egenvurderte mestringen gir en indikasjon på den digitale ...
  • Digitale medier, identitet og kjønn 

   Darbandi, Chimen (Fagrapport 2-2012, Report, 2012)
   Denne rapporten handler om 12-13 åringers forhold til spilling og sosiale medier i hverdagen, og er basert på forfatterens masteroppgave i sosialantropologi ved Universitet i Oslo som ble ferdigstilt våren 2011. Mastergraden ...
  • Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (Rapport;7-2020, Research report, 2020)
   I denne rapporten har vi gjort analyser basert på en landsdekkende survey om «digitalt koronaliv». Dette gir oss et øyeblikksbilde av hvordan den norske befolkningen har opplevd og håndtert koronakrisen i den første fasen ...