Now showing items 247-266 of 569

  • Kalendergaver 2012 

   Borch, Anita (Prosjektnotat 16-2012, Notat, 2012)
   Dette notatet omhandler nordmenns praksiser knyttet til julekalendre, både kalendre med ferdig utfylt innhold (godteri og annet) og selvlagde julekalendre med kalendergaver. Undersøkelsen viser at 57 % nordmenn oppga at ...
  • Kampen om lokalene 

   Jacobsen, Eivind; Dulsrud, Arne; Beckstrøm, Jan Roar (Rapport 10-1998, Report, 1998)
   I denne rapporten har vi sett på markedet for kjøp og leie av dagligvarerelaterte lokaler, med det for øye å se etter mekanismer av betydning for slike vertikale bindinger og etableringshindringer. Vi har fokusert på kampen ...
  • Kan noen hjelpe til med pisking og røring? 

   Helstad, Sigrid Knutsdatter (Oppdragsrapport 2-2004, Report, 2004)
   Nummer: 2-2004 Tilknyttede prosjekter Tester av husholdsprodukter
  • Kartlegging av ekstrautgifter 

   Roos, Gun; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Austgulen, Marthe Hårvik; Borgeraas, Elling (Oppdragsrapport nr. 6-2018, Report, 2018)
   På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har SIFO gjennomført en kartlegging av ekstrautgifter knyttet til grunnstønadsordningen. Prosjektet består av to delprosjekter. Formålet med det første delprosjektet er å ...
  • Kartlegging av manipulerende spilldesign. Delrapport 1 fra prosjektet «Pay to play» 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Reich, Clara Julia; Teigen, Helene Fiane (SIFO-rapport;12-2023, Report, 2023)
   Videospill er designet på bakgrunn av belønningssystemer for å holde spillerne engasjerte, og en betydelig andel av profitten fra spillindustrien kommer fra forbrukernes kjøp inne i spillene. Formålet med rapporten er å ...
  • Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport;5, Research report, 2019-07-11)
   Denne utredningen ser på utviklingen i butikkstruktur, vareutvalg og priser i norsk dagligvare. Den er skrevet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Utgangspunktet er en delrapport om vareutvalg i norske og ...
  • Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet 

   Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Report, 2009)
   En stor andel av dagens mobilabonnenter er tilknyttet en abonnementstype som gjør det vanskelig for abonnenten å skifte abonnement. Samtidig har abonnentene liten kunnskap om mobilmarkedet, hvilke tjenester som tilbys til ...
  • Kjøkkenpraksis og mathygiene 

   Lavik, Randi; Jacobsen, Eivind (Fagrapport 3-2011, Report, 2011)
   Nummer: Fagrapport nr.3-2011 Tilknyttede prosjekter Kjøkkenhygiene
  • Kjønn og kommersielle uttrykk 

   Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 3-2008, Notat, 2008)
   Dette notatet er skrevet på oppdrag av BLD forbrukeravdelingen som ønsket et innspill til Stortingsmelding om menn og likestilling. Notatet ser nærmere på eventuelle forskjeller i gutters og jenters forbruk og forbrukets ...
  • Kjøp av håndverkertjenester 

   Berg, Lisbet (Report, 2008)
   På den ene siden er håndverkerbransjene lite transparente, slik at det er vanskelig for forbrukerne å finne fram til og sammenligne priser. På den andre siden er det under en tredjedel av forbrukerne som ber om skriftlig ...
  • Kjøpepress...hva er det for noe? 

   Storm-Mathisen, Ardis (Arbeidsrapport 4-1998, Report, 1998)
   Denne rapporten tar for seg ungdoms opplevelser og tanker rundt kjøpepress. Rapporten problematiserer hva kjøpepress kan bestå i og hvordan det kan undersøkes blant ungdom. Utover dette har hensikten vært å vinne innsikt ...
  • Kjøtt og reklame 

   Vittersø, Gunnar; Rosenberg, Thea Grav (Oppdragsrapport nr. 4-2014, Report, 2014)
   Forbruket av kjøtt har økt betydelig de siste 25 årene. Sett fra et miljø- og helseperspektiv er dette en uheldig utvikling. Denne rapporten fokuserer på markedsføring og reklame for kjøtt som en av flere faktorer som ...
  • Kjøtt, holdninger og endring - en oppfølgingsstudie 

   Bjørkum, Ellen (Oppdragsrapport 10-2001, Report, 2001)
   Rapporten retter søkelyset mot utviklingen i kjøttforbruk og i ulike holdninger til kjøtt i Norge i perioden 1997 til 2000, og for noen utvalgte tema fra 2000 til 2001. Hovedformålet er å undersøke endringer fram til 2000. ...
  • Kjøtt, holdninger og endring 1997 til 2004 

   Kjørstad, Ingrid; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 5-2005, Report, 2005)
   Det ble gjennomført landsrepresentative undersøkelser om kjøttforbruk og holdning til kjøtt i 1997, 2000, 2001 og 2004. Det ble gjennomført landsrepresentative undersøkelser om kjøttforbruk og holdning til kjøtt i 1997, ...
  • Kjøttfrie spisevaner – hva tenker forbrukerne? 

   Bugge, Annechen Bahr; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 14-2018, Report, 2018)
   I denne rapporten ser vi nærmere på betydningen av kjøtt, fisk, melk og meieriprodukter i kostholdet. I hvilken grad synes norske forbrukere at kjøtt er nødvendig for å få en velsmakende, sunn, næringsrik og komplett middag? ...
  • Klesforbruk i Norge 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Fagrapport 2-2016, Report, 2016)
   Denne rapporten gir en samlet gjennomgang av sentrale temaer omkring klesforbruket i Norge. Denne rapporten gir en samlet gjennomgang av sentrale temaer omkring klesforbruket i Norge. Rapporten er skrevet for å danne ...
  • Klær for handikappede 

   Klepp, Ingun Grimstad; Hebrok, Marie; Vestvik, Marit (Prosjektnotat 4-2013, Notat, 2013)
   På oppdrag av Fjellrypa har SIFO sammenstilt dette prosjektnotatet, som er en gjennomgang av et utvalg relevant litteratur på temaet «klær for handikappede», samt relevante kommersielle aktører på markedet. Hensikten med ...
  • Klær og miljø: Innkjøp, gjenbruk og vask 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Rapport;2-2020, Research report, 2020)
   Rapporten diskuterer klesanskaffelser og vedlikehold i dagens Norge basert på en spørreundersøkelse om bærekraftig forbruk. Respondentene rapporterte at de hadde anskaffet i gjennomsnitt 23,5 plagg i løpet av det siste ...
  • Det kommer jo an på hva folk vil ha…liksom 

   Mordal, Tove L. (Oppdragsrapport 11-2001, Report, 2001)
   Nummer: 11-2001
  • Kommersialisering og oppvekst 

   Bugge, Annechen Bahr; Kjørstad, Ingrid; Storm-Mathisen, Ardis (Report, 2015)
   Nummer: Prosjektnotat nr. 10-2015 Tilknyttede prosjekter Kommersialisering av barn og unge