Now showing items 302-321 of 569

  • Made to fit 

   Klepp, Ingun Grimstad; Bjerck, Mari; Skoland, Eli (Oppdragsrapport 9-2013, Report, 2013)
   Nummer: 9-2013 Tilknyttede prosjekter Made to fit
  • "Mangfoldet er uroens mor" - Endrede institusjonelle forutsetninger for tillit i verdikjeden for matvarer 

   Jacobsen, Eivind (Arbeidsnotat 11-1999, Report, 1999)
   Tillit er et element som må være tilstede for at transaksjoner skal kunne gjennomføres (se for eksempel Williamsson 1985). Dette er spesielt uttalt i tilknytning til kjøp og salg av matvarer, fordi maten, som føde innebærer ...
  • Mapping of the digital climate nudges in Nordic online grocery stores 

   Svarstad Ytreberg, Nora; Alfnes, Frode; Oort, Bob Eric Helmuth van (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This paper explores how 21 Nordic online food retailers nudge their customers towards more climate-friendly food choices. We use a choice architecture taxonomy dividing the nudges into decision information, decision ...
  • Mapping the landscape of digital food marketing: Investigating exposure of digital food and drink advertisements to Norwegian children and adolescents 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Haugrønning, Vilde (Report;17-2020, Research report, 2020)
   This report presents the results of a pilot mapping of the current digital marketing landscape of food and drinks directed at children between 3-17 years in Norway. The study follows the “Investigate Exposure”-step in the ...
  • Markedet for hvite/brunevarer i Norge 

   Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Prosjektnotat 4-2007, Notat, 2007)
   Notatet tar for seg konkurranseforholdene og forbrukerrettighetene i markedet for hvite/brunevarer i Norge. Vi definerer markedets størrelse ut fra to forskjellige kilder. Disse kildene brukes så til å beregne konsentras ...
  • Markedsføring av økologiske produkter i utvalgte land 

   Jacobsen, Eivind (Oppdragsrapport 13-2007, Report, 2007)
   I denne rapporten ser vi på utviklingen i de økologiske markedene i Storbritannia, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Vi ser på markedenes volum og vekst, på sertifiserings- og merkeordninger og de viktigste aktørene. ...
  • Markedsføring og personvern i sosiale medier – en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere 

   Rosenberg, Thea Grav; Steinnes, Kamilla Knutsen; Storm-Mathisen, Ardis (Oppdragsrapport;13-2018, Research report, 2018)
   Norske barn har fra ung alder høyt nærvær på og personalisert bruk av internett (fra smarttelefoner) – og ikke minst sosiale medier. Dette stiller svært høye krav til norske barns digitale forbrukerkompetanse; de kan legge ...
  • Markedsføringsstrategier og forbrukerbeskyttelse i levende reklame mot barn og unge 

   Sverdrup, Sidsel (Arbeidsrapport 13-1992, Report, 1992)
   Denne arbeidsrapporten er en del-rapport fra et nordisk prosjekt med tittelen 'Otraditionella marknadsforingsmetoder mot barn och unga'. Prosjektet bestAr av fire separate delrapporter som kan leses uavhengig av hverandre.
  • Market for wool sleepwear and beddring 

   Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone Skårdal; Laitala, Kirsi (Notat;4-2015, Research report, 2015)
   The aim of this report is to give an overview of woolen sleepwear and bedding products that are available on the market. The analysis is made in three countries: Norway, Sweden and the UK. The work has been conducted by ...
  • Mat i farten. Muligheter for nye og sunnere spisekonsepter i hurtigmatmarkedet 

   Bugge, Annechen Bahr; Lillebø, Kjersti; Lavik, Randi (Research report, 2009-06)
   Sammendrag: I det norske matlandskapet finnes det en rekke steder hvor mat blir fremstilt for salg og servering. Noe under halvparten av befolkningen spiser på spisesteder av typen (stor-)kiosk, gatekjøkken, snackbar, ...
  • Mat og måltider for aktive eldre - en studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser 

   Honkanen, Pirjo; Ueland, Øydis; Mortvedt, Hilde Skotland; Granli, Britt Signe; Bugge, Annechen Bahr; Grini, Ida S. (Rapporter population-2013, Report, 2013)
   Tilknyttede prosjekter EldreMat- Norwegian foods optimised for an ageing population (KMB)
  • Mat og måltider for aktive eldre - en studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser 

   Grini, Ida S.; Bugge, Annechen Bahr (SIFO-report;11-2013, Research report, 2013-09)
   Aktive eldre er opptatt av mat og måltider og helse. Matvanene forandrer seg over tid ettersom barna flytter ut, de får en diagnose relatert til kostholdet eller de blir alene. Ved diagnoser som hjerte- karsykdom eller ...
  • Mat, måltid og moral - hvordan spise rett og riktig? 

   Bugge, Annechen Bahr (SIFO-report;3-2015, Research report, 2015-10-06)
   Matforbruk er i økende grad blitt et spørsmål om ansvar og omsorg. I den nyliberalistiske retorikken blir forbrukerne hele tiden oppfordret til å handle sunne, naturlige, økologiske, etiske produkter, samt å unngå billig, ...
  • Maten blir mobil 

   Slettemeås, Dag; Kjørstad, Ingrid (Prosjektnotat nr. 1-2017, Working paper, 2017)
   I denne rapporten ser vi nærmere på hvordan mat-/handleapper brukes i den norske befolkningen. Det finnes lite oversiktsdata på dette feltet, og stadig nye digitale og mobile løsninger lanseres i markedet. Denne rapporten ...
  • Maten vi kaster 

   Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina (Fagrapport nr. 1-2017, Report, 2017)
   Med mathåndtering i hverdagslivet som utgangspunkt finner denne rapporten fem hovedårsaker til matsvinn i norske husholdninger: (1) Forbrukerne er usikre når det gjelder egen vurdering av mattrygghet og matkvalitet, (2) ...
  • Matkulturens plass i norsk reiselivsbransje 

   Heggem, Reidun; Amilien, Virginie (Arbeidsnotat 18-2000, Notat, 2000)
   Matkulturens plass i norsk reiselivsbransje. Arbeidsnotat om forskningsmuligheter, -opplevelser, og foreløpige resultater- er en presentasjon av ett av SIFOs prosjekter . Prosjektet startet i januar 1999 og det første året ...
  • Matmerker og forbrukernes matvalg 

   Unknown author (Others, 2022)
   Faktaark 2 fra Strenght2Food FORSTERK ved SIFO 2022. Dette faktaarket sammenfatter en kvalitativ studie om kvalitetsmerking i daglige matpraksiser. Strenght2Food-prosjektet har hatt som mål å bidra med ny kunnskap om ...
  • Menn og Husarbeid 

   Pettersen, Kristine (Prosjektnotat 9-2004, Notat, 2004)
   Nummer: 9-2004 I prosjektnotatet trekkes frem utvalgte studier av menn og omsorgsarbeid, studier av kvinner og husarbeid, og studier av hetero-file pars arbeidsfordeling. Aspekter ved slike studier sees som nyttige i ...
  • Menn og mat 

   Roos, Gun; Wandel, Margareta (Prosjektnotat 1-2004, Notat, 2004)
   Nummer: 1-2004 Moderne spising beskrives som komplekst. Studier har i hovedsak vært basert på kvinners svar og man vet mindre om hvordan menn opplever mat og spising. Målet for denne studien er å beskrive menns ...
  • Menneske og dyr. En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt 

   Guzman, Maria A.; Kjærnes, Unni (Arbeidsrapport 6-1998, Report, 1998)
   Målsettingen med dette prosjektet er å oppnå en bedre forståelse av hva som ligger til grunn for forbrukernes holdninger til kjøtt og bruk av kjøtt. Andelen av befolkningen som ikke spiser kjøtt er forsvinnende liten ...