• Want Not, Waste Not: Preliminary findings 

   Sigaard, Anna Schytte (SIFO notat;2-2023, Report, 2023)
   This project note presents preliminary findings from a PhD project looking into textile waste from Norwegian households. 28 households collected textiles that they would have otherwise discarded for a period of six months. ...
  • The way forward for WOOLUME: Knowledge transference between a country of high wool utilisation (Norway) and a country of low wool utilisation (Poland) 

   Berg, Lisbeth Løvbak; Tobiasson, Tone Skårdal (SIFO-notat;3-2024, Report, 2024)
   This note looks at knowledge transference between a country of high wool utilisation (Norway) and a country of low wool utilisation (Poland). The findings that are presented here, are collected through semi-structured ...
  • What is Neo-liberalism? Justifications of deregulating financial markets in Norway and Finland 

   Sulkunen, Pekka (Notat;6-2015, Research report, 2015)
   Rapporten dokumenter at dereguleringen av den norske og finske økonomien først og fremst handlet om politikk og politiske prosesser, og i liten grad begrunnet i økonomisk teori. Heller ikke neoliberal filosofi slik vi ...
  • Who you know: The classed structure of social capital 

   Alecu, Andreea Ioana; Helland, Håvard; Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This article focuses on the social structuring of social capital, understood as resources embedded in social networks. The analysis integrates key theoretical–methodological insights from two distinct approaches concerned ...
  • Woolbed 

   Tobiasson, Tone Skårdal; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Oppdragsrapport 2-2016, Report, 2016)
   Vi har undersøkt mulighetene for å gjeninnføre ull som sengetekstil. Barrierer for bruk av ull i nattøy og sengetøy blant norske og svenske forbrukere er analysert. Vi har undersøkt mulighetene for å gjeninnføre ull som ...
  • WOOLUME: Mapping the market for acoustic and sound absorbing products made of wool 

   Sigaard, Anna Schytte; Haugrønning, Vilde (Report;9-2021, Report, 2021)
   This report is the first deliverable from work package 2 of the WOOLUME project. The main goal of WOOLUME is to explore different ways of using wool from Polish Mountain Sheep to achieve better utilisation of resources and ...
  • WOOLUME: Potential new products from vacant wool 

   Sigaard, Anna Schytte; Berg, Lisbeth Løvbak; Klepp, Ingun Grimstad (Report;18-2021, Report, 2021)
   This report gives an overview of the market for alternative wool products with the perceived potential to be made using vacant wool. The work is based on a desktop study and interviews with manufacturers and distributors, ...
  • “You have to be street smart”: Street capital and the social organisation of risk among people who inject drugs in Norway 

   Bilgrei, Ola Røed; Hanoa, Kristin; Buvik, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   This study explores the social organisation of risk among injecting drug users in Norway. Based on qualitative interviews with 80 people who regularly injected drugs, recruited from harm reduction services in five Norwegian ...
  • Your privacy for a discount? Exploring the willingness to share personal data for personalized offers 

   Alfnes, Frode; Wasenden, Ole Christian Berg (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  • Å begynne på skolen 

   Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 5-2005, Notat, 2005)
   Rapporten ser på skolestart for førsteklassingene, hva de får, hva det koster og hvem som betaler. Av særlig interesse er hvorvidt dette skaper økonomiske problemer i husholdet. I analysen er derfor husholdets økonomi ...
  • Å få rett - når du har rett 

   Jacobsen, Eivind; Lavik, Randi; Stø, Eivind (Oppdragsrapport 4-2007, Report, 2007)
   Nummer: 4-2007 Tilknyttede prosjekter Forbrukertvister
  • Å få rett på nett. Forbrukermisnøye og klaging ved netthandel 

   Alecu, Andreea Ioana; Dulsrud, Arne (Rapport;2-2022, Report, 2022)
   Prosjektet undersøker hvordan forbrukerne opplever digitaliseringen av forbrukerfeltet og erfaringene til forbrukere som har opplevd problemer med produkter eller tjenester kjøpt på nett. Vår rapport viser at selv om de ...
  • Å nyte Norge: Hvilke mataktiviteter og -opplevelser trakter folk etter på tur og reise i Norge? 

   Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (SIFO-rapport;7-2023, Report, 2023)
   Basert på to spørreundersøkelser, blant hhv. den norske befolkningen generelt og nordmenn som regelmessig benytter fritidsbolig, finner vi at interessen for gode mat- og måltidsopplevelser er store når man er på fritidsreiser ...
  • Å sette pris på hylleplassen 

   Dulsrud, Arne; Beckstrøm, Jan Roar (Fagrapport;2-2005, Report, 2005)
   Hylleplassavgifter betyr at leverandører må betale for få adgang til butikkhyllene – et tema som er meget omstridt i internasjonal faglitteratur og konkurransepolitikk. Forsvarerne hevder at slike avgifter fremmer effektiv ...
  • Å spise ute. Hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor og når? 

   Bugge, Annechen Bahr; Lavik, Randi (SIFO-report;6-2007, Research report, 2007)
   Formålet med prosjektet er å gi økt kunnskap om hvilken rolle utespising har i moderne hverdagsliv. Fra begynnelsen av 70-tallet har det vært en tredobling av folks utgifter til hotell- og restauranttjenester. Surveyen ...
  • Årvåken og overvåket? Norske forbrukeres forhold til digitale data, sporing, personalisering og målretting i overvåkningsøkonomien 

   Slettemeås, Dag; Teigen, Helene Fiane; Mainsah, Henry (SIFO-rapport;10-2022, Report, 2022)
   Bakgrunnen for dette prosjektet er den omfattende sporingen, innsamlingen og kommersielle bruken av forbrukerdata i dagens digitale samfunn, et fenomen omtalt som overvåkningsøkonomien. I rapporten har vi tatt utgangspunkt ...
  • Økologisk produsert mat: Forbrukernes vurderinger og bruksmønster 

   Nyberg, Anders; Wandel, Margareta; Torjusen, Hanne (Rapport 5-1999, Report, 1999)
   Forbrukerne har rett til å føle seg trygge på at maten de spiser ikke utgjør en fare for liv og helse. For forbrukerne er det derfor viktig å få informasjon slik at man kan gjøre velbegrunnede valg.
  • Økonomi og livsfase 

   Brusdal, Ragnhild; Berg, Lisbet; Lavik, Randi (Prosjektnotat 1-2014, Notat, 2014)
   Nummer: 1-2014
  • Økonomisk likestilling 

   Brusdal, Ragnhild; Borgeraas, Elling; Borch, Anita (Fagrapport 1-2015, Report, 2015)
   Studien indikerer at kvinner og menn vanskelig kan være økonomisk likestilte fordi de trer inn og ut av samliv med ulike materielle,økonomiske og kulturelle ressurser. En viktig barriere for økonomisk likestilling er det ...
  • Økonomisk likestilling blant gifte og samboende 

   Stamsø, Mary Ann; Borgeraas, Elling; Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 13-2013, Report, 2013)
   Rapporten ser på økonomisk planlegging og organisering blant gifte og samboende mellom 24 og 59 år. Rapporten baserer seg på en web survey med 1023 respondenter. En av intensjonene var å se på dette i et likestillingsperspektiv. ...