• Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse 

   Schjøll, Alexander; Vittersø, Gunnar (Oppdragsrapport 3-2010, Report, 2010)
   Formålet med denne rapporten er å undersøke omfanget og betydningen av gårdsmat og gårdshandel som et tilbud til forbrukere og ferierende turister i Norge. Rapporten diskuterer spesielt hvordan gårdshandel inngår som del ...
  • Gjeldsordninger i velstands-Norge 

   Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Oppdragsrapport 7-2005, Report, 2005)
   Analysen er basert på en gjennomgang av 193 gjeldsordningssaker ved Oslo byfogdembete — 97 fra 1999 og 96 fra 2004. Sammensetningen av søkergruppen på de to måletidspunktene sammenliknes for å identifisere variasjoner i ...
  • Gjeldsordninger under press 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport 3-2005, Report, 2005)
   Analysen er basert på en gjennomgang av 78 endringssaker ved Oslo byfogdembete i 2003. Rapporten tar bl.a. for seg begrunnelsene for begjæringene, de økonomiske endringene som er skjedd i skyldnernes økonomi siden ...
  • GMO-mat eller ikke: Har det vært endringer i forbrukernes syn på genmodifisert mat fra 2017 til 2020? 

   Bugge, Annechen Bahr (Rapport;3-2020, Research report, 2020)
   GMO-teknologien har i en årrekke vært gjenstand for offentlig debatt i Norge og i mange andre land. Diskusjonen omhandler muligheter, bruk, fordeler, risikoer, trygghet og begrensninger. I denne studien har vi sett nærmere ...
  • Gode intensjoner søker eierskap 

   Brusdal, Ragnhild; Borch, Anita (Rapporter 13-2010, Report, 2010)
   Retningslinjene for markedsføring mot barn og unge er løst forankret og trenger et klarere eierskap skal de fungere Tilknyttede prosjekter none
  • Grensehandel 2006 

   Lavik, Randi (Prosjektnotat 4-2006, Notat, 2006)
   Grensehandelen til Sverige har økt i 2005. Det er flere som handler der og de handler oftere enn før. I 2005 har prisforskjellene mellom Norge og Sverige økt, fordi prisene har steget mer i Norge enn Sverige samtidig som ...
  • Grensehandel i Sameland 

   Døving, Runar (Prosjektnotat 4-2003, Notat, 2003)
   Grensen mellom Norge og Finland går rett igjennom sameland. For samene er det derfor ingen grense. Når nordmenn krysser grensen drar de fra et eget norsk land til et svensk eller finsk land, med andre kulturer. For samer ...
  • Grensehandel Sverige og Danmark 2004 

   Lavik, Randi (Oppdragsrapport 9-2004, Report, 2004)
   Nordmenn handler andre varer i Sverige enn i Danmark. I Sverige er det en større andel som handler kjøtt, meierivarer og andre matvarer, mens i Danmark er det relativt flere som handler vin og brennevin. Nordmenn handler ...
  • Grunnlagsdokument – forbrukervinkling på Public Key Infrastructure (PKI) 

   Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 8-2004, Report, 2004)
   I denne rapporten anlegges et forbrukerperspektiv på utviklingen av PKI i Norge. Det vil si at vi bygger opp argumentasjonen rundt forbrukernes posisjon, deres holdninger og atferd, og benytter dette som bakgrunn for å ...
  • Grupper med lav kunnskap om økonomi 

   Poppe, Christian (SIFO Notat;2019:05, Working paper, 2019)
   Notatet identifiserer grupper med lave kunnskaper om økonomi. Resultatene er primært basert på egne data om økonomisk trygghet i Norge i 2017 (Kempson and Poppe, 2018), men også på tidligere studier foretatt av andre eller ...
  • Grønne kalkulatorer 2012 

   Borch, Anita (Report, 2013)
   Grønne kalkulatorer er online tjenester som er utviklet for å hjelpe forbrukere å velge grønt ved å beregne miljøbelastningen av eget forbruk. Basert på en studie av 13 grønne kalkulatorer, konkluderer denne studien med ...
  • Gulrot og kålrot 

   Dragland, Steinar; Olsen, Nina Veflen; Vittersø, Gunnar; Rødbotten, Marit (Oppdragsrapport 12-2005, Report, 2005)
   Til tross for at norske forbrukere møter et lite variert tilbud av gulrot og kålrot i butikkene bidrar vaner, sosiale og kulturelle normer - samt aktuelle samfunnsdebatter på matområdet - til å befeste gulrot og kålrot ...
  • Halloween på norsk 

   Ohrvik, Ane; Tangeland, Torvald; Amilien, Virginie (Prosjektnotat 22-2013, Notat, 2013)
   Nummer: 22-2013
  • Handel av reiserelaterte tjenester blant “profesjonelle” aktører i Norge og USA 

   Kjørstad, Ingrid; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 12-2001, Report, 2001)
   Nummer: 12-2001
  • Handlekurven som politisk arena? 

   Terragni, Laura; Berg, Lisbet (Prosjektnotat 3-2006, Notat, 2006)
   Dette notatet er basert på SIFO-surveyen 2006, der en del av spørsmålene skal gjentas over tid. Målsetningen med SIFOsurveyen r å få økt innsikt i forbrukernes situasjon, med vekt på hvordan forbrukerne orienterer seg og ...
  • Har hvitevarenes levetid endret seg fra 1998 til 2017? 

   Strandbakken, Pål; Lavik, Randi (Oppdragsrapport nr. 2-2018, Report, 2018)
   Mellom 1998 og 2017 har tiden som forbruker beholder et produkt, det vi her kaller for levetiden på kjøleskap i norske husholdninger, falt med gjennomsnittlig halvannet år. Tilsvarende, i samme periode har levetiden på ...
  • The health of mothers caring for a child with a disability: a longitudinal study 

   Brekke, Idunn; Alecu, Andreea Ioana (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Raising a child with disabilities requires a significant parental investment that is greater than that required by typically developing children. Previous studies have shown that parents caring for a child with ...
  • HealthMeal. Hvordan nå de ernæringsmessige målsetningene om økt forbruk av fisk og grønnsaker? 

   Bugge, Annechen Bahr (Prosjektnotat 1-2015, Notat, 2015)
   Prosjektnotat nr.1-2015
  • Helse- og miljøfarlige kjemikalier 

   Tufte, Per Arne; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 3-2000, Report, 2000)
   Denne rapporten bygger på resultater fra en publikumsundersøkelse utført på oppdrag fra, og i samarbeid med; Riksrevisjonen. Oppdragets formål var å foreta en representativ publikumsundersøkelse knyttet til ...
  • Hindringer for mobilitet i bankmarkedet 

   Borgeraas, Elling; Berg, Lisbet (Fagrapport 2-2004, Report, 2004)
   Nummer: 2-2004 Hvorfor skifter ikke bank-kundene til rimeligste bank? Basert på denne studien kan vi skille mellom fire forskjellige kunderelasjoner som vil bidra til manglende mobilitet. Én type relasjon føres tilbake ...