• Halloween på norsk 

   Ohrvik, Ane; Tangeland, Torvald; Amilien, Virginie (Prosjektnotat 22-2013, Notat, 2013)
   Nummer: 22-2013
  • Handel av reiserelaterte tjenester blant “profesjonelle” aktører i Norge og USA 

   Kjørstad, Ingrid; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 12-2001, Report, 2001)
   Nummer: 12-2001
  • Handlekurven som politisk arena? 

   Terragni, Laura; Berg, Lisbet (Prosjektnotat 3-2006, Notat, 2006)
   Dette notatet er basert på SIFO-surveyen 2006, der en del av spørsmålene skal gjentas over tid. Målsetningen med SIFOsurveyen r å få økt innsikt i forbrukernes situasjon, med vekt på hvordan forbrukerne orienterer seg og ...
  • Har hvitevarenes levetid endret seg fra 1998 til 2017? 

   Strandbakken, Pål; Lavik, Randi (Oppdragsrapport nr. 2-2018, Report, 2018)
   Mellom 1998 og 2017 har tiden som forbruker beholder et produkt, det vi her kaller for levetiden på kjøleskap i norske husholdninger, falt med gjennomsnittlig halvannet år. Tilsvarende, i samme periode har levetiden på ...
  • The health of mothers caring for a child with a disability: a longitudinal study 

   Brekke, Idunn; Alecu, Andreea Ioana (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Raising a child with disabilities requires a significant parental investment that is greater than that required by typically developing children. Previous studies have shown that parents caring for a child with ...
  • HealthMeal. Hvordan nå de ernæringsmessige målsetningene om økt forbruk av fisk og grønnsaker? 

   Bugge, Annechen Bahr (Prosjektnotat 1-2015, Notat, 2015)
   Prosjektnotat nr.1-2015
  • Helse- og miljøfarlige kjemikalier 

   Tufte, Per Arne; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 3-2000, Report, 2000)
   Denne rapporten bygger på resultater fra en publikumsundersøkelse utført på oppdrag fra, og i samarbeid med; Riksrevisjonen. Oppdragets formål var å foreta en representativ publikumsundersøkelse knyttet til ...
  • Hindringer for mobilitet i bankmarkedet 

   Borgeraas, Elling; Berg, Lisbet (Fagrapport 2-2004, Report, 2004)
   Nummer: 2-2004 Hvorfor skifter ikke bank-kundene til rimeligste bank? Basert på denne studien kan vi skille mellom fire forskjellige kunderelasjoner som vil bidra til manglende mobilitet. Én type relasjon føres tilbake ...
  • Holdninger til eiendomsmeglere og grunner til å selge bolig selv 

   Stamsø, Mary Ann (Fagrapport 6-2012, Report, 2012)
   En undersøkelse rettet mot et representativt utvalg av befolkningen viser at 71 prosent ønsker å benytte megler dersom de skal selge bolig i dag. 15 prosent vil benytte megler eller advokat kun til oppgjør, fire prosent ...
  • Husholdningenes betalingsproblemer i oppgangstider 

   Poppe, Christian (Prosjektnotat 3-2005, Notat, 2005)
   Like i overkant av 4% av norske husholdninger, eller om lag 87.000 hushold, rapporterer om tilbakevendende betalingsproblemer siste tolv måneder. Like i overkant av 4% av norske husholdninger, eller om lag 87.000 hushold, ...
  • Husholdningenes forventninger til strømregningen 

   Poppe, Christian; Borgeraas, Elling (Prosjektnotat 2-2003, Notat, 2003)
   Høsten 2002 steg strømprisene kraftig. I en representativ spørreundersøkelse hevder 4% av husholdningene at de regner med å få betalingsvansker, mens 20% mener at det trolig vil gå bra selv om det blir tøft. Dette dreier ...
  • Husholdningenes innkjøps- og spisemønster under pandemien 

   Throne-Holst, Harald; Dulsrud, Arne; Tangeland, Torvald; Kjærnes, Unni (Rapport;15-2021, Report, 2021)
   Dette prosjektet har tatt sikte på å innhente kunnskap om befolkningens reaksjoner under pandemien med hensyn til innkjøps- og spisemønster. Dette har blitt vurdert i lys av strategier for matvareberedskap og matforsyning ...
  • Husholdningenes tidlige reaksjoner på finanskrisen 

   Poppe, Christian (Prosjektnotat 4-2008, Notat, 2008)
   Nummer: 4-2008 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2006 

   Poppe, Christian (Prosjektnotat 6-2006, Notat, 2006)
   For andre året på rad finnet vi at omfanget av betalingsvansker ligger på et historisk lavmål: kun 4.5% mot 8-9% i siste halvdel av 90-tallet. Så seint som høsten 2002 var problemomfanget på i overkant av 7% Den gunstige ...
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2007 

   Tufte, Per Arne (Prosjektnotat 3-2007, Notat, 2007)
   Nummer: 3-2007 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 

   Tufte, Per Arne (Prosjektnotat 6-2009, Notat, 2009)
   Notatet ser på den finansielle risikosituasjonen til husholdningen, hvordan de finansierer sitt forbruk og i hvilken grad dette påvirker risikoen for betalingsproblemer. Materialet består av 1000 respondenter og datainnsamlingen ...
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 

   Tufte, Per Arne; Lavik, Randi (Prosjektnotat 12-2011, Notat, 2011)
   Betalingsproblemer har økt. Gjennomsnittlig andel av to undersøkelser viser at 7,5 prosent har tilbakevendende betalingsproblemer. Sannsynligheten for å ha betalingsproblemer øker når en har forbrukslån og/ eller ...
  • Husholdningenes økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2012 

   Lavik, Randi (Prosjektnotat 6-2013, Notat, 2013)
   Husholdningenes økonomiske rammebetingelser har endret seg betydelig de siste tre-fire årene. Finanskrisen med etterfølgende realøkonomiske virkninger gjør at situasjonen kan være mindre lys. Samtidig har ikke krisen rammet ...
  • Husholdningsøkonomi og betalingsproblemer blant norske husholdninger i 2013 

   Tangeland, Torvald (Prosjektnotat 4-2014, Notat, 2014)
   Målsettingen med dette notatet er å belyse den finansielle risikosituasjonen for norske husholdninger i 2013. Videre søker den å kartlegge hvordan husholdningene finansierer sitt forbruk og i hvilken grad dette påvirker ...
  • Husholdsøkonomi og likestilling 

   Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 6-2013, Report, 2013)
   Rapportens tema er husholdsøkonomi og likestilling. Diverse litteratur på feltet blir presentert, samt en del data fra norske hushold. I rapporten inngår et spørreskjema for en videre oppfølging av husholdsøkonomi og ...