Now showing items 80-99 of 570

  • The economic, environmental and social performance of European certified food 

   Bellassen, Valentin; Drut, Marion; Hilal, Mohamed; Bodini, Antonio; Donati, Michele; de Labarre, Matthieu Duboys; Filipović, Jelena; Gauvrit, Lisa; Gil, José M.; Hoang, Viet; Malak-Rawlikowska, Agata; Mattas, Konstadinos; Monier-Dilhan, Sylvette; Muller, Paul; Napasintuwong, Orachos; Peerlings, Jack; Poméon, Thomas; Tomić Maksan, Marina; Török, Áron; Veneziani, Mario; Vittersø, Gunnar; Arfini, Filippo (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   o identify whether EU certified food – here organic and geographical indications – is more sustainable than a conventional reference, we developed 25 indicators covering the three sustainability pillars. Original data was ...
  • Educational achievement among children with a disability: do parental resources compensate for disadvantage? 

   Brekke, Idunn; Alecu, Andreea Ioana; Ugreninov, Elisabeth; Suren, Pål; Evensen, Miriam (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   We examined the impact of child disability on Grade Points Average (GPA) using all children aged 15–16 years who completed their lower secondary education and registered with a GPA score in the period from 2016 to 2020 in ...
  • Eksponering for markedsføring av usunn mat og drikke. Reklame rettet mot barn og unge i sosiale medier 

   Tangen, Hanna Seglem; Schjøll, Alexander (SIFO-rapport;14-2023, Report, 2023)
   Nylig ble det flertall på Stortinget for et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge, samt forhøyet aldersgrense for kjøp av energidrikk. Forskning viser at markedsføring av mat og drikke med ...
  • Eldres bruk av digitale verktøy og internett: 

   Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 5-2014, Report, 2014)
   Denne rapporten, gjennomført av SIFO på oppdrag fra Deltasenteret, tar vi seg den eldre befolkningens digitale hverdag. Datagrunnlaget er hentet inn av Norstat i oktober/november 2014, og består av 1000 eldre i alderen ...
  • Eldres digitale hverdag. En landsdekkende undersøkelse om tilgang, mestring og utfordringer i informasjonssamfunnet 

   Slettemeås, Dag; Mainsah, Henry; Berg, Lisbet (Oppdragsrapport;18-2018, Research report, 2018)
   Denne SIFO-rapporten tar for seg de eldres (61-100 år) digitale hverdag og ser på utviklingen fra 2014 til 2018. Andel eldre med tilgang til internett (på datamaskin, nettbrett og smarttelefon) har økt fra åtte av ti til ...
  • Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå 

   Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 10-2013, Report, 2013)
   Nummer: 10-2013 Tilknyttede prosjekter Eldre forbrukere i såbare situasjoner
  • En bolig til besvær? Konflikter ved kjøp av brukt bolig i Norge 

   Schjøll, Alexander; Thorjussen, Christian B. Holth (Rapport;16-2019, Research report, 2019)
   Vi benytter en spørreundersøkelse til å si noe om kunnskap om regelverket rundt kjøp av brukte boliger. Spesielt ønsker vi å si noe om konfliktnivået. Vi finner at kunnskapen om regelverket er mangelfull. Vi finner at én ...
  • En fargerik merkedag. Halloween i Norge i det 21. århundret 

   Amilien, Virginie; Schjøll, Alexander (Working paper, 2019)
   I korte trekk kan vi oppsummere den norske halloween-feiringen i 2018 med følgende punkter:  Ca. 1/3 av befolkningen feiret halloween i 2018, mot under en 1/5 i 2011 og 2012.  69 % av de familier med hjemmeboende barn ...
  • En tilleggsundersøkelse av stordriftseffekten i barnefamilier 

   Alecu, Andreea Ioana (Notat;2-2021, Report, 2021)
   Notatet undersøker i hvilken grad er det empirisk grunnlag for å konkludere at en stordriftseffekt finnes også i tidligere Forbrukerundersøkelser (2008 og 2009) og for hvilket barn i rekken den eventuelt slår inn. Notatet ...
  • En undersøkelse av det digitale hverdagslivet til ungdom med nedsatt funksjonsevne 

   Mainsah, Henry; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;11-2019, Research report, 2019)
   Denne rapporten presenterer funn fra en studie om barn og unge med nedsatt funksjonsevne sin digitale hverdag og deltagelse. Metodene som er anvendt i prosjektet er fokusgrupper og en spørreundersøkelse blant unge mellom ...
  • Endring i åpningstider i dagligvaremarkedet 

   Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Prosjektnotat 2-2016, Working paper, 2016)
   Prosjektnotat nr. 2-2016
  • Endring i butikkstruktur og handlemønster i norsk dagligvarehandel 

   Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Prosjektnotat 1-2012, Notat, 2012)
   Antall dagligvarebutikker har gått ned fra år 2000 til 2010, men med noe svakere nedgang de siste årene. Antall kjøpesentre har økt, og kjøpesentrene har blitt større. Økningen i omsetning pr. kjøpesenter er i ferd med å ...
  • Endring i handlevaner og holdninger i dagligvaremarkedet på 2000- tallet 

   Lavik, Randi; Jacobsen, Eivind (Oppdragsrapport 2-2015, Report, 2015)
   Nummer: Oppdragsrapport nr. 2-2015
  • Endringer i forbruksutviklingen i Norge 

   Tangeland, Torvald; Heidenstrøm, Nina; Vittersø, Gunnar (Oppdragsrapport nr. 4-2017, Report, 2017)
   Formålet med denne rapporten er å beskrive forbruksutviklingen i Norge, og evaluere effekten av disse på samfunnets bærekraft med vekt på miljø og klima. Arbeidet med bærekraftsindikatorene startet med en gjennomgang av ...
  • Endringer i nordmenns matvaner på 80- og 90-tallet. 

   Fagerli, Rønnaug (Rapport 1-1999, Report, 1999)
   Slik begrepet matvaner brukes i denne rapporten omfatter det for det første forbruk og brukshyppighet av ulike matvarer og retter som kan relateres til middagsmåltidet, men også hvordan matvarer kombineres til varme retter ...
  • Energisparende teknologier i norske husholdninger: 

   Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina; Vittersø, Gunnar (Fagrapport 5-2015, Report, 2015)
   Nummer: Fagrapport nr.5-2015-2015 Tilknyttede prosjekter Heat Pumps
  • "Enova anbefaler!" 

   Strandbakken, Pål (Oppdragsrapport 11-2006, Report, 2006)
   Nummer: 11-2006
  • Er varen lik vareprøven? 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Oppdragsrapport 3-2007, Report, 2007)
   I dette oppdraget blir ferdige varer sammenliknet mot 12 vareprøver. Passform og kvalitet er sammenliknet for alle modeller. For en modell er også lukten vurdert. Det er ikke funnet vesentlige avvik mellom ferdige varer ...
  • Er vi overforsikret? Forbrukernes bruk og oppfatninger av forskjellige forsikringsprodukter 

   Bugge, Annechen Bahr (Prosjektnotat 9-2016, Working paper, 2016)
   På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO kartlagt forbrukernes bruk og oppfatninger av utvalgte forsikringsprodukter. På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet ...
  • Etisk politisk forbruk 

   Vittersø, Gunnar; Torjusen, Hanne; Roos, Gun; Jacobsen, Eivind; Terragni, Laura (Oppdragsrapport 13-2006, Report, 2006)
   Nummer: 13-2006 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey Etisk- politisk forbruk