• Salg av tobakk 

   Lavik, Randi (Prosjektnotat 3-2012, Notat, 2012)
   Nummer: 3-2012 Tilknyttede prosjekter Tobakksvarer
  • Sammenfatning av evaluering av markedsføringsloven 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 3-2014, Report, 2014)
   Rapporten oppsummerer seks rapporter fra prosjektet om callsentre (kundesentre) som startet i 2010. I prosjektet inngår flere undersøkelser av forbrukere og telefonsalg samt kartlegging av kundesentre, både kommersielle ...
  • Sammenlignende prisundersøkelse mai 2001 

   Lavik, Randi (Oppdragsrapport 8-2001, Report, 2001)
   mai 2001 ble det gjennomført en sammenlignende prisundersøkelse i 11 dagligvarekjeder i Oslo. Dette er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse høsten 2000, i hhv Oslo-området og Kristiansands-området (Lavik 2000). ...
  • Sammenlignende test av 2 tekstilvaskepulver for farget tøy 

   Eilertsen, Kjersti; Vereide, Kari (Prosjektnotat 5-2010, Notat, 2010)
   SIFO har på oppdrag fra Lilleborg gjennomført test på to utvalgte vaskemidler for farget tøy. Utvalget er gjort av Lilleborg og resultatet viser hvilket av de testede vaskemidlene som ut fra de valgte testkriterier er best. ...
  • Sammenlignende test av 2 tekstilvaskepulver for hvitt tøy 

   Vereide, Kari; Eilertsen, Kjersti (Prosjektnotat 4-2010, Notat, 2010)
   SIFO har på oppdrag fra Lilleborg gjennomført test på to utvalgte vaskemidler for hvitt tøy. Utvalget er gjort av Lilleborg og resultatet viser hvilket av de testede vaskemidlene som ut fra de valgte testkriterier er best. ...
  • Sammenlignende test av 3 tekstilvaskepulver for hvitt tøy 

   Eilertsen, Kjersti (Prosjektnotat 8-2009, Notat, 2009)
   SIFO har på oppdrag fra Lilleborg gjennomført test på tre utvalgte vaskemidler for hvitt tøy. Utvalget er gjort av Lilleborg og resultatet viser hvilket av de testede vaskemidlene som ut fra de valgte testkriterier er ...
  • Sammenligning av priser mellom Norge og Sverige på enkelte merkevarer 

   Dulsrud, Arne; Lavik, Randi (Prosjektnotat 1-2003, Notat, 2003)
   Gjennomsnittlig er prisene på 24 merkevarer 21 prosent lavere i Sverige enn i Norge. De fles-te merkevarene er internasjonale merkevarer. Produkter som er mer enn 25 prosent billigere i Sverige enn i Norge er enkelte ...
  • Sammenligning av priser mellom Norge, Sverige og Danmark på enkelte merkevarer - 2010 

   Lavik, Randi (Prosjektnotat 4-2011, Notat, 2011)
   Vi har sett på gjennomsnittsprisene på 27 merkevarer innen næringsmidler og 11 merkevarer av såkalt ”non food” fra mars 2010. Gjennomsnittlig var prisene på næringsmidler 7 prosent lavere i Sverige enn i Norge, og 13 prosent ...
  • Sårbare bilder på sosiale medier: En studie om bildedelingskultur, kommersielle påvirkninger og kritisk medieforståelse blant ungdom 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;17-2021, Report, 2021)
   Deling av sårbare bilder på sosiale medier er blitt en stor del av dagens ungdomskultur. Sårbare bilder er subjektivt definert og omhandler bilder man ikke vil skal havne på avveie og sees av andre de ikke var tiltenkt. ...
  • Seleksjon og ignorering 

   Jacobsen, Eivind; Borgen, Svein Ole; Heidenstrøm, Nina (Oppdragsrapport 2-2011, Report, 2011)
   Rapporten er en undersøkelse av merkemangfoldet i dagligvarehandelen, med utgangspunkt i den pågående offentlige debatten om “merkejungelen” som et kaos av symboler, bilder, logoer og tekst. Vi ønsker å vite hvordan ...
  • «Sharenting» – til barnets beste? Personvern og kritisk medieforståelse knyttet til foreldres deling av egne barn i sosiale medier 

   Reich, Clara Julia; Bøyum, Live; Teigen, Helene Fiane; Steinnes, Kamilla Knutsen (SIFO-rapport;9-2023, Report, 2023)
   Denne rapporten handler om sharenting - foresattes deling av innhold om barna sine på sosiale medier - i en norsk kontekst. Formålet med rapporten er å kartlegge hvordan deling foregår og å øke forståelse for foresattes ...
  • SIFO-survey 2005 - 2015 

   Lavik, Randi (Report, 2015)
   Grafikk fra SIFO Survey 2005-2015 Husholdsøkonomi Tjenester Digitale medier Mat Forbrukernes holdninger, bevissthet, adferd og kompetanse Marked, varehandel, distribusjon Merkevarer til barn
  • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2021 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Naterstad, Anders (Rapport;3-2021, Report, 2021)
   Denne rapporten presenterer referansebudsjettet for 2021, en oppsummering av de viktigste endringene som er gjortsammenlignet med referansebudsjettet for 2020 og en oppsummering av grunnlaget disse endringene er basert på. ...
  • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2022 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Lynum, Markus (Rapport;4-2022, Report, 2022)
   Denne rapporten presenterer referansebudsjettet for 2022. Rapporten er en oppsummering av de viktigste endringene fra fjorårets budsjett, og summerer opp grunnlaget disse endringene er basert på. I 2022-versjonen av ...
  • SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2023 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Ansteensen, Ann-Kristin; Alecu, Andreea Ioana; Blomberg, Lilli Wolland (SIFO-rapport;2-2023, Report, 2023)
   I denne prosjektrapporten presenterer vi referansebudsjettet for 2023 og hvordan vi har arbeidet med årets oppdatering. I 2023-versjonen av referansebudsjettet har grunnlaget for forbruksområdet «husholdningsartikler» blitt ...
  • SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2024 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Ansteensen, Ann-Kristin; Alecu, Andreea Ioana (SIFO-rapport;3-2024, Report, 2024)
   I denne prosjektrapporten presenterer vi referansebudsjettet for 2024 og hvordan vi har arbeidet med årets oppdatering. I 2024-versjonen av referansebudsjettet har grunnlaget for forbruksområdene «lek og mediebruk» og ...
  • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter – andre halvår 2022 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana (Rapport;7-2022, Report, 2022)
   Denne prosjektrapporten presenterer en oppdatert versjon av referansebudsjettet for 2022 hvor kostnadene er justert i henhold til prisutviklingen i markedene. Nye priser er hentet inn for forbruksområdene «Barnehagekostnader», ...
  • Sjetteklassingers digitale hverdag 

   Smedsrud, Erikka (Fagrapport 1-2012, Report, 2012)
   Denne rapporten om barns digitale mediehverdag og de kjønnsmessige aspektene slike praksiser har er en bearbeiding av en forfatterens mastergrad ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo, innlevert våren 2011. ...
  • Sjøforsvaret i ny drakt 

   Bjerck, Mari; Vestvik, Marit (Oppdragsrapport 3-2012 Tilknyttede prosjekter Uni-2012, Report, 2012)
   Nummer: 3-2012 Tilknyttede prosjekter Uni-Form