Now showing items 512-531 of 570

  • Uførhet – også et økonomisk uføre? Økonomisk trygghet i dyrtiden for uføre og hushold med ekstra daglige utgifter på grunn av funksjonshemming eller alvorlig sykdom 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (SIFO notat;1-2023, Report, 2023)
   De som er mest berørt av dyrtiden er hushold hvor hovedpersonen eller partneren lever på 100 prosent uføretrygd, og enheter hvor man har ekstra daglige utgifter knyttet til funksjonshemming eller alvorlig sykdom. Mottakere ...
  • Ukeblader, innsamling og analyse 

   Hauge, Benedicte (Prosjektnotat 5-2008, Notat, 2008)
   Bakgrunnen for notatet er tilslaget på Forskningsråd-prosjektet ”Beauty comes from within. Looking good as a challenge in health promotion” som SIFO fikk i 2008 i samråd med Centrum for konsumtionsvetenskap (CFK) i Göteborg ...
  • Understanding Financial Well-Being and Capability 

   Kempson, Elaine; Poppe, Christian (Professional report No. 3-2018, Research report, 2018)
   This report offers a working definition, a revised conceptual model and a comprehensive analysis of ‘financial well-being’. It builds on our previous study of the phenomenon ( Kempson, Kinney, Poppe, SIFO Project note ...
  • Ungdom, politikk og internett 

   Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis; Bucher, Taina (Oppdragsrapport 2-2009, Report, 2009)
   Denne studien handler om hvordan unges samfunnsengasjement og politisk deltakelse utfolder seg på internett. Påvirker det nye medielandskapet de unges interesse for samfunnsspørsmål og deltakelse i det politiske feltet? ...
  • Ungdommens eget forbruk 

   Brusdal, Ragnhild (Fagrapport 9-1995, Report, 1995)
   Rapporten tar for seg ungdommens eget forbruk. Den handler ikke om deres totale forbruk, men om hva de bruker egne penger på. Dette tenkes å være et uttrykk for det ungdomskulturelle forbruk.
  • Ungdommers måltider. En studie av livssituasjon, mat og kjønn 

   Guzman, Maria A.; Kjærnes, Unni; Bjørkum, Ellen (Rapport 6-2000, Report, 2000)
   I denne kvalitative studien tar vi utgangspunkt i en gruppe ungdom som har egen husholdning. Siktemålet er å få en forståelse av ungdoms mat-vaner i overgangen mellom foreldrehjemmet og den første etablering utenfor hjemmet. ...
  • Ungdoms samfunnsdeltakelse på internett 

   Hauge, Benedicte; Storm-Mathisen, Ardis (Prosjektnotat 2-2009, Notat, 2009)
   I denne lille spørreskjemabaserte kartleggingen ser vi på hvordan ungdom rapporterer om sin bruk av internett til samfunnsengasjement og politiske aktiviteter. Den beskriver hvordan 192 elever som går i siste trinn på ...
  • Ungdoms skolematvaner. Refleksjon, reaksjon eller interaksjon? 

   Bugge, Annechen Bahr (SIFO-report;6-2007, Research report, 2007)
   Denne studien av ungdoms skolematvaner er en del av forskningsprosjektet YoungFood. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds folkehelseprogram. Voksne fremstiller gjerne unge mennesker som matkulturelle opprørere. ...
  • Unge voksne og lånefinansiert forbruk 

   Berg, Lisbet; Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 4-2011, Report, 2011)
   Rapporten ser på unge voksnes forhold til lånefinansiert forbruk. Den viser statistikk over tendenser og hva som kjennetegner de som er dårlige betalere. Den ser nærmere på hvilke veier som fører til betalingsproblemer og ...
  • Unge voksne og personlig økonomi 

   Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 4-2013, Report, 2013)
   Rapporten ser på unge voksne og deres personlige økonomi. Temaet er deres kreditt- og låneatferd, deres økonomiske kunnskap samt eventuelle betalingsproblemer de måtte ha. Tilnærmingen er eksplorerende. Analysen er gjort ...
  • Unges forhold til kjøp av overraskelsespakker (lootboxes) i dataspill 

   Borch, Anita; Steinnes, Kamilla Knutsen (SIFO-rapport;4-2023, Report, 2023)
   «Lootboxes», dvs. overraskelsespakker i dataspill, vekker bekymring verden over, blant annet fordi de etterligner gambling-mekanismer og tilbys i spill som spilles av barn og unge. En gjennomgang av tidligere forskning ...
  • Use phase of apparel 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Henry, Beverley (Professional report No. 6-2017, Research report, 2017)
   This report presents a literature review of clothing use phase. The purpose is to support improved methodological development for accounting for the use phase in Life Cycle Assessment (LCA) of apparel. All relevant textile ...
  • Usikret kreditt - et samfunnsproblem? 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport nr. 6-2017, Report, 2017)
   Rapporten er basert på kvalitative intervjuer i 13 forbrukslånbanker/kredittkortselskaper og rapporterer deres syn på egen virksomhet, den offentlige debatten omkring den, og synspunkter på nær forestående reguleringer, ...
  • Usunne mat- og drikkereklamer rettet mot barn 

   Rysst, Mari; Bugge, Annechen Bahr (Oppdragsrapport 5-2013, Report, 2013)
   Overraskende lite reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn De senere årene har det blitt satt stadig mer søkelys på samfunnets ansvar for å tilrettelegge for gode helsevalg. Ett av tiltakene som vurderes er å ...
  • Ute av syne, ute av sinn? 

   Jacobsen, Eivind; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 8-2007, Report, 2007)
   I denne rapporten resonnerer vi omkring et eventuelt forbud mot synlig framvisning av tobakksvarer i butikk. Vi drøftet hvorvidt et slikt tiltak kan tenkes å virke etter hensikten, dvs. å redusere andelen røykere, spesielt ...
  • Utgifter til mat for personer med familiær hyperkolesterolemi (FH) 

   Øybø, Anne Marie (Oppdragsrapport 9-2007, Report, 2007)
   Nummer: 9-2007 Tilknyttede prosjekter Referansebudsjettet
  • Utnyttes digitale spor til personlig prising av varer og tjenester? 

   Berg, Lisbet (Rapport;7-2019, Research report, 2019)
   Digitalisering av forbrukerrollen gjør det i dag praktisk mulig for nettbutikker å ta ulike priser fra ulike kunder basert på deres antatte kjøps- og betalingsvillighet. Hovedtema for denne studien er prisdiskriminering ...
  • Utredning av kunnskapsgrunnlaget for sosialhjelpssatser 

   Skuland, Silje Elisabeth; Alecu, Andreea Ioana; Kok, Erlend Hua Lun; Ansteensen, Ann-Kristin; Roos, Gun; Lynum, Markus; Blomberg, Lilli Wolland (SIFO-rapport;5-2024, Report, 2024)
   samlet inn og analysert: Nasjonale råd og anbefalinger som har betydning for hva som bør inngå i et forsvarlig livsopphold, spørreundersøkelsedata av 1511 nåværende og tidligere mottakere av økonomisk sosialhjelp, 20 ...
  • Utsatte grupper i dyrtiden. Husholdenes økonomiske trygghet i august 2023 

   Poppe, Christian (SIFO-rapport;15-2023, Report, 2023)
   Denne rapporten gir en demografisk beskrivelse av husholdene som har fått redusert sin økonomiske trygghet fra 2021 til 2023. Vi har også sett på hvilke hushold som sliter økonomisk i 2023 og som enten misligholder eller ...
  • Valuing Norwegian Wool 

   Hebrok, Marie; Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone Skårdal; Laitala, Kirsi; Vestvik, Marit; Buck, Madeline (Professional report no. 5-2012, Research report, 2012)
   Wool has been called the white gold and has warmed and brought joy to the Norwegian population throughout history. It is also a textile fibre with many unused features. The starting point of the project Valuing Norwegian ...