• Å begynne på skolen 

   Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 5-2005, Notat, 2005)
   Rapporten ser på skolestart for førsteklassingene, hva de får, hva det koster og hvem som betaler. Av særlig interesse er hvorvidt dette skaper økonomiske problemer i husholdet. I analysen er derfor husholdets økonomi ...
  • Å få rett - når du har rett 

   Jacobsen, Eivind; Lavik, Randi; Stø, Eivind (Oppdragsrapport 4-2007, Report, 2007)
   Nummer: 4-2007 Tilknyttede prosjekter Forbrukertvister
  • Å få rett på nett. Forbrukermisnøye og klaging ved netthandel 

   Alecu, Andreea Ioana; Dulsrud, Arne (Rapport;2-2022, Report, 2022)
   Prosjektet undersøker hvordan forbrukerne opplever digitaliseringen av forbrukerfeltet og erfaringene til forbrukere som har opplevd problemer med produkter eller tjenester kjøpt på nett. Vår rapport viser at selv om de ...
  • Å nyte Norge: Hvilke mataktiviteter og -opplevelser trakter folk etter på tur og reise i Norge? 

   Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (SIFO-rapport;7-2023, Report, 2023)
   Basert på to spørreundersøkelser, blant hhv. den norske befolkningen generelt og nordmenn som regelmessig benytter fritidsbolig, finner vi at interessen for gode mat- og måltidsopplevelser er store når man er på fritidsreiser ...
  • Å sette pris på hylleplassen 

   Dulsrud, Arne; Beckstrøm, Jan Roar (Fagrapport;2-2005, Report, 2005)
   Hylleplassavgifter betyr at leverandører må betale for få adgang til butikkhyllene – et tema som er meget omstridt i internasjonal faglitteratur og konkurransepolitikk. Forsvarerne hevder at slike avgifter fremmer effektiv ...
  • Å spise ute. Hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor og når? 

   Bugge, Annechen Bahr; Lavik, Randi (SIFO-report;6-2007, Research report, 2007)
   Formålet med prosjektet er å gi økt kunnskap om hvilken rolle utespising har i moderne hverdagsliv. Fra begynnelsen av 70-tallet har det vært en tredobling av folks utgifter til hotell- og restauranttjenester. Surveyen ...
  • Årvåken og overvåket? Norske forbrukeres forhold til digitale data, sporing, personalisering og målretting i overvåkningsøkonomien 

   Slettemeås, Dag; Teigen, Helene Fiane; Mainsah, Henry (SIFO-rapport;10-2022, Report, 2022)
   Bakgrunnen for dette prosjektet er den omfattende sporingen, innsamlingen og kommersielle bruken av forbrukerdata i dagens digitale samfunn, et fenomen omtalt som overvåkningsøkonomien. I rapporten har vi tatt utgangspunkt ...
  • Økologisk produsert mat: Forbrukernes vurderinger og bruksmønster 

   Nyberg, Anders; Wandel, Margareta; Torjusen, Hanne (Rapport 5-1999, Report, 1999)
   Forbrukerne har rett til å føle seg trygge på at maten de spiser ikke utgjør en fare for liv og helse. For forbrukerne er det derfor viktig å få informasjon slik at man kan gjøre velbegrunnede valg.
  • Økonomi og livsfase 

   Brusdal, Ragnhild; Berg, Lisbet; Lavik, Randi (Prosjektnotat 1-2014, Notat, 2014)
   Nummer: 1-2014
  • Økonomisk likestilling 

   Brusdal, Ragnhild; Borgeraas, Elling; Borch, Anita (Fagrapport 1-2015, Report, 2015)
   Studien indikerer at kvinner og menn vanskelig kan være økonomisk likestilte fordi de trer inn og ut av samliv med ulike materielle,økonomiske og kulturelle ressurser. En viktig barriere for økonomisk likestilling er det ...
  • Økonomisk likestilling blant gifte og samboende 

   Stamsø, Mary Ann; Borgeraas, Elling; Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 13-2013, Report, 2013)
   Rapporten ser på økonomisk planlegging og organisering blant gifte og samboende mellom 24 og 59 år. Rapporten baserer seg på en web survey med 1023 respondenter. En av intensjonene var å se på dette i et likestillingsperspektiv. ...
  • Økonomisk rådgivning på nett 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport 5-2015, Report, 2015)
   Nummer: Oppdragsrapport nr.5-2015
  • Økonomisk rådgivning på sosialkontorene. Gjeldssaker 

   Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Prosjektnotat 6-2007, Notat, 2007)
   Nummer: 5-2007 Tilknyttede prosjekter none
  • Økonomisk utsatthet 

   Poppe, Christian (Report, 2012)
   Denne rapporten ser på 5 indikatorer på økonomisk utsatthet: endret økonomisk situasjon, dårlig råd, lav økonomisk buffer, lave kunnskaper om økonomi og tilbakevendende betalingsproblemer. Basert på SIFOsurveyen og ...
  • Økonomisk utsatthet 2016 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport 13-2016, Report, 2016)
   Økonomisk utsatthet handler om utfall hvor markedsmekanismen, helt eller delvis, ikke leverer forventet velferd. Husholdene kan være utsatt på mange måter, og be- finne seg i posisjoner hvor man blir rammet av flere former ...
  • Økonomiske rådgivningssaker i Nav 2019 

   Poppe, Christian (SIFO Rapport;2020:09, Research report, 2020-05-28)
   Hovedmålet med denne rapporten er å gi en oversikt over den totale saksmengden og saksbehandlingsutfall på feltet økonomisk rådgivning i Nav. Hovedinteressen for Barne- og familiedepartementet, som er oppdragsgiver for ...
  • Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger 

   Tangeland, Torvald (Fagrapport 1-16, Report, 2016)
   Rapporten presenterer funn fra SIFO-surveyen 2015 knyttet til temaene husholdningenes økonomiske situasjon, lånefinansiering av forbruk og tilbakevendende betalingsproblemer. Rapporten ser på den økonomiske situasjonen ...
  • Økt brukertilpasning i barnehagen? Sluttrapport fra Utviklingsprogrammet for barnehagesektoren 

   Bjørngaard, Johan Håkon; Bjørngaard, Johan Håkon; Mordal, Tove L. (Rapport 2-1998, Report, 1998)
   I denne rapporten presenterer vi sluttresultater fra ulike undersø-kelser i programkommunene før og etter tiltaksperioden, knyttet til BFDs utviklingsprogram for barnehagesektoren. Vi har tatt sikte på å belyse følgende ...