Now showing items 487-506 of 570

  • Tanker fra nye kjøkken 

   Helstad, Sigrid Knutsdatter; Bergh, Tone Kristin; Amilien, Virginie (Fagrapport 1-2004, Report, 2004)
   Last ned film Last ned film Nummer: 1-2004 Rapport med en 20 min. videofilm som vedlegg. Denne rapporten bygger på intervjuer med 20 ulike personer som nylig hadde skiftet kjøkken. Intervjuene ble foretatt i Oslo ...
  • Taxi-markedet: Tilslørte takster eller prisblinde passasjerer? 

   Berg, Lisbet (Prosjektnotat 5-2015, Working paper, 2015)
   Nummer: Prosjektnotat nr. 5-2015 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
  • Telefonsalg og reklame 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Prosjektnotat 2-2007, Notat, 2007)
   Dette notatet tar i hovedsak for seg resultater fra SIFO-surveyen som fokuserer på telefonsalg og reklame. Resultatene viser at parallelt med en økende mengde reklame er det en økende andel som ergrer seg over dette. Noen ...
  • Telefonsalg og telefonhenvendelser til forbrukere 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 8-2013, Report, 2013)
   Denne rapporten ser på resultater fra SIFO-surveyen 2011, 2012 og 2013 om telefonsalg og telefonhenvendelser fra næringsdrivende og frivillige organisasjoner. Spørsmålene som ble stilt tok sikte på å kartlegge forbrukernes ...
  • Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Prosjektnotat 6-2012, Notat, 2012)
   66 prosent svarer at de har reservert seg mot telefonsalg. Av disse svarer 81 prosent at de likevel blir oppringt av kommersielle bedrifter, hvorav 70 pro-sent av disse igjen svarte at de ikke var kunde hos bedriften som ...
  • Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Prosjektnotat 6-2011, Notat, 2011)
   Nummer: Prosjektnotat nr 6-2011 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
  • Test av 11 elektriske vaffeljern 

   Bergh, Tone Kristin (Oppdragsrapport 4-2001, Report, 2001)
   På oppdrag fra Forbrukerrapporten har Statens institutt for forbruksforskning, SIFO, testet 11 elektriske vaffeljern. Det finnes mange merker og modeller på det norske markedet så det kan være greit å ha gjort seg noen ...
  • Test av vaskemaskiners ullvaskprogram 

   Unknown author (Oppdragsrapport 15-2004, Report, 2004)
   Nummer: 15-2004
  • Tilbud av usikret kreditt til norske hushold - Hvem er tilbyderne og hva tilbyr de? 

   Tangeland, Torvald (Notat;14-2015, Research report, 2015)
   Rapporten kartlegger tilbudet av usikret kreditt, i form av forbrukslån og kredittkort, rettet mot norske hushold. Rapporten er deskriptiv i sin form. Vi har identifisert 140 tilbydere av usikret kreditt. De fleste av dem ...
  • Tillit og forbrukerforhold i EU28 og Norge – Resultater fra EU-kommisjonenes Consumer Conditions Scoreboard 

   Berg, Lisbet (Rapport;4-2020, Research report, 2020)
   EU-kommisjonens siste måling av forbrukerforholdene i tretti europeiske land rangeres forbrukerforholdene i Norge som nr.2. Norske forbrukere har høyere tillit til forbrukermyndighetene enn til tilbyderne i markedet, mens ...
  • Tillit og sårbarhet på nett. Forbrukernes praksiser og vurderinger etter innføringen av den nye personvernforordningen (GDPR) i Norge 2018 

   Berg, Lisbet; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport;9-2018, Research report, 2018)
   De fleste har et passivt, ikke-refleksivt forhold til den nye personvernloven (GDPR). Det er stor forskjell i tillit til hvorvidt ulike nettaktører behandler persondata på en god måte. Høyest tillit har Altinn, banker og ...
  • Tillit og transaksjoner 

   Dulsrud, Arne (Fagrapport 2-2002, Report, 2002)
   Nummer: 2-2002 Tema for rapporten er tillitens betydning i økonomiske transaksjoner, belyst gjennom studiet av kontrakts-relasjoner i eksporten av hvitfiskprodukter. Materialet studien bygger på er kvalitativt, og ...
  • Tillit til kjøtt 

   Lavik, Randi; Borch, Anita; Borgen, Svein Ole; Kjærnes, Unni (Oppdragsrapport 14-2010, Report, 2010)
   Rapporten drøfter karakteristiske trekk ved den norske forsyningsmåten for kjøtt. Drøftingen bygger på kjent kunnskap om tilbudssiden, reguleringsformer og etterspørselssesiden, og knytter dette sammen til et overgripende ...
  • Tillit til mat i det norske markedet 

   Torjusen, Hanne (Oppdragsrapport 11-2004, Report, 2004)
   Nummer: 11-2004 Denne rapporten drøfter spørsmål omkring forbrukeres oppfatninger om trygg mat og hvordan de oppfatter og vurderer ulike aktører i matvaresystemet i denne sammenhengen. Denne rapporten drøfter spørsmål ...
  • Tillit til mat i kugalskapens tid 

   Berg, Lisbet (Rapport 5-2000, Report, 2000)
   I denne rapporten presenteres resultater fra tre overlappende sett av datamaterialer: Først sammenlignes forbrukere i Norge med forbrukere i 15 andre europeiske land på to indekser over forbrukertillit. Deretter sammenlignes ...
  • Tillit til maten i kjølvannet av Menyskandalen: Ferskdisk eller ferdigpakket? 

   Jacobsen, Eivind (Prosjektnotat 7-2003, Notat, 2003)
   Nummer: 7-2003
  • Tillit, opplevde problemer og (nett)handel: Endringer blant forbrukere i Norge og EU i perioden 2010 til 2020 

   Alecu, Andreea Ioana; Lynum, Markus; Berg, Lisbet (SIFO-rapport;11-2022, Report, 2022)
   I denne rapporten analyser vi data om tilliten til, og opplevelsen av, markeder blant forbrukere i Norge og EU. Ved å trekke på data samlet inn gjennom EU-kommisjonens Consumer Scoreboards undersøkelser gir vi et overblikk ...
  • Tillitens triangler 

   Berg, Lisbet (Fagrapport 1-2005, Report, 2005)
   Forbrukerne i Norge har i utgangspunktet oftere tillit til at Mattilsynet enn markedet kan ivareta matvaresikkerheten. Forbrukerne i Norge har i utgangspunktet oftere tillit til at Mattilsynet enn markedet kan ivareta ...
  • Tillits- og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no 

   Slettemeås, Dag; Kjørstad, Ingrid (Oppdragsraport 10-2003, Report, 2003)
   Dette prosjektet er et samarbeid mellom nettreiseselskapet Reisefeber.no og SIFO (Statens institutt for forbruksforskning). Prosjektets ho-vedmål er å utvikle et nytt forretningskonsept for det internettbaserte reisebyrået ...
  • Trade not aid 

   Vramo, Lill Margrethe (Fagrapport 2-2006, Research report, 2006)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i en konkret handelsbevegelse mellom et selskap i Sør - Asia og et selskap i Norden, og er i så måte en studie av globalisering i det 21. århundre. I nettopp denne handelsbevegelsen følger ...