Now showing items 428-447 of 465

  • Ukeblader, innsamling og analyse 

   Hauge, Benedicte (Prosjektnotat 5-2008, Notat, 2008)
   Bakgrunnen for notatet er tilslaget på Forskningsråd-prosjektet ”Beauty comes from within. Looking good as a challenge in health promotion” som SIFO fikk i 2008 i samråd med Centrum for konsumtionsvetenskap (CFK) i Göteborg ...
  • Understanding Financial Well-Being and Capability 

   Kempson, Elaine; Poppe, Christian (Professional report No. 3-2018, Rapport, 2018)
   This report offers a working definition, a revised conceptual model and a comprehensive analysis of ‘financial well-being’. It builds on our previous study of the phenomenon ( Kempson, Kinney, Poppe, SIFO Project note ...
  • Ungdom, politikk og internett 

   Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis; Bucher, Taina (Oppdragsrapport 2-2009, Rapport, 2009)
   Denne studien handler om hvordan unges samfunnsengasjement og politisk deltakelse utfolder seg på internett. Påvirker det nye medielandskapet de unges interesse for samfunnsspørsmål og deltakelse i det politiske feltet? ...
  • Ungdommens eget forbruk 

   Brusdal, Ragnhild (Fagrapport 9-1995, Rapport, 1995)
   Rapporten tar for seg ungdommens eget forbruk. Den handler ikke om deres totale forbruk, men om hva de bruker egne penger på. Dette tenkes å være et uttrykk for det ungdomskulturelle forbruk.
  • Ungdommers måltider. En studie av livssituasjon, mat og kjønn 

   Guzman, Maria A.; Kjærnes, Unni; Bjørkum, Ellen (Rapport 6-2000, Rapport, 2000)
   I denne kvalitative studien tar vi utgangspunkt i en gruppe ungdom som har egen husholdning. Siktemålet er å få en forståelse av ungdoms mat-vaner i overgangen mellom foreldrehjemmet og den første etablering utenfor hjemmet. ...
  • Ungdoms samfunnsdeltakelse på internett 

   Hauge, Benedicte; Storm-Mathisen, Ardis (Prosjektnotat 2-2009, Notat, 2009)
   I denne lille spørreskjemabaserte kartleggingen ser vi på hvordan ungdom rapporterer om sin bruk av internett til samfunnsengasjement og politiske aktiviteter. Den beskriver hvordan 192 elever som går i siste trinn på ...
  • Ungdoms skolematvaner. Refleksjon, reaksjon eller interaksjon? 

   Bugge, Annechen Bahr (SIFO-report;6-2007, Research report, 2007-09)
   Denne studien av ungdoms skolematvaner er en del av forskningsprosjektet YoungFood. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds folkehelseprogram. Voksne fremstiller gjerne unge mennesker som matkulturelle opprørere. ...
  • Unge voksne og lånefinansiert forbruk 

   Berg, Lisbet; Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 4-2011, Rapport, 2011)
   Rapporten ser på unge voksnes forhold til lånefinansiert forbruk. Den viser statistikk over tendenser og hva som kjennetegner de som er dårlige betalere. Den ser nærmere på hvilke veier som fører til betalingsproblemer og ...
  • Unge voksne og personlig økonomi 

   Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 4-2013, Rapport, 2013)
   Rapporten ser på unge voksne og deres personlige økonomi. Temaet er deres kreditt- og låneatferd, deres økonomiske kunnskap samt eventuelle betalingsproblemer de måtte ha. Tilnærmingen er eksplorerende. Analysen er gjort ...
  • Use phase of apparel 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Henry, Beverley (Professional report No. 6-2017, Rapport, 2017)
   This report presents a literature review of clothing use phase. The purpose is to support improved methodological development for accounting for the use phase in Life Cycle Assessment (LCA) of apparel. All relevant textile ...
  • Usikret kreditt - et samfunnsproblem? 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport nr. 6-2017, Rapport, 2017)
   Rapporten er basert på kvalitative intervjuer i 13 forbrukslånbanker/kredittkortselskaper og rapporterer deres syn på egen virksomhet, den offentlige debatten omkring den, og synspunkter på nær forestående reguleringer, ...
  • Usunne mat- og drikkereklamer rettet mot barn 

   Rysst, Mari; Bugge, Annechen Bahr (Oppdragsrapport 5-2013, Rapport, 2013)
   Overraskende lite reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn De senere årene har det blitt satt stadig mer søkelys på samfunnets ansvar for å tilrettelegge for gode helsevalg. Ett av tiltakene som vurderes er å ...
  • Ute av syne, ute av sinn? 

   Jacobsen, Eivind; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 8-2007, Rapport, 2007)
   I denne rapporten resonnerer vi omkring et eventuelt forbud mot synlig framvisning av tobakksvarer i butikk. Vi drøftet hvorvidt et slikt tiltak kan tenkes å virke etter hensikten, dvs. å redusere andelen røykere, spesielt ...
  • Utgifter til mat for personer med familiær hyperkolesterolemi (FH) 

   Øybø, Anne Marie (Oppdragsrapport 9-2007, Rapport, 2007)
   Nummer: 9-2007 Tilknyttede prosjekter Referansebudsjettet
  • Utnyttes digitale spor til personlig prising av varer og tjenester? 

   Berg, Lisbet (Rapport;7-2019, Research report, 2019)
   Digitalisering av forbrukerrollen gjør det i dag praktisk mulig for nettbutikker å ta ulike priser fra ulike kunder basert på deres antatte kjøps- og betalingsvillighet. Hovedtema for denne studien er prisdiskriminering ...
  • Valuing Norwegian Wool 

   Hebrok, Marie; Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone Skårdal; Laitala, Kirsi; Vestvik, Marit; Buck, Madeline (Professional report no. 5-2012, Rapport, 2012)
   Wool has been called the white gold and has warmed and brought joy to the Norwegian population throughout history. It is also a textile fibre with many unused features. The starting point of the project Valuing Norwegian ...
  • Vareutvalg av mat og drikke i norske dagligvarebutikker 

   Dulsrud, Arne; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport 7-2016, Rapport, 2016)
   På oppdrag fra Forbrukerrådet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO presentert og oppdatert nye tall knyttet til utviklingen av vareutvalget av mat og drikke i norske dagligvarebutikker – herunder sammenligning med Sverige.
  • Vask og stell av ull 

   Klepp, Ingun Grimstad (Fagrapport 7-2003, Rapport, 2003)
   Rapporten gjør rede for vaner og holdninger knyttet til bruk og stell av ull og proble-mer knyttet til dette. Målsettingen med rapporten er å gjøre stell av ull enklere gjen-nom innformasjon om egenskaper ved ullvaskemidler, ...
  • Vegetarianisme – en studie av sosiale, praktiske og kroppslige aspekt ved å ha et helt eller delvis vegetarisk spisemønster 

   Bugge, Annechen Bahr; Henjum, Sigrun (Rapport;4-2021, Report, 2021)
   Med denne studien ønsket vi å få en bedre forståelse av hva som kjennetegner en vegetarisk identitet, samt hvordan det å ha et vegetarisk spisemønster påvirker sosiale, praktiske og kroppslige aspekter. Spørreundersøkelsen ...
  • Veien til gjeldsordning. Skyldnernes erfaringer med Nav, namsmann og regelverk 

   Skuland, Silje Elisabeth; Poppe, Christian (Rapport;14-2020, Research report, 2020)
   Gjeldsordningsloven skal revideres i 2021 med mål om å klargjøre og forenkle dagens prosessregler for å få en mer velfungerende og effektiv ordning og for å sikre en mer enhetlig praktisering. Hovedproblemstillingen i ...