Now showing items 530-549 of 569

  • Utsatte grupper i dyrtiden. Husholdenes økonomiske trygghet i august 2023 

   Poppe, Christian (SIFO-rapport;15-2023, Report, 2023)
   Denne rapporten gir en demografisk beskrivelse av husholdene som har fått redusert sin økonomiske trygghet fra 2021 til 2023. Vi har også sett på hvilke hushold som sliter økonomisk i 2023 og som enten misligholder eller ...
  • Valuing Norwegian Wool 

   Hebrok, Marie; Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone Skårdal; Laitala, Kirsi; Vestvik, Marit; Buck, Madeline (Professional report no. 5-2012, Research report, 2012)
   Wool has been called the white gold and has warmed and brought joy to the Norwegian population throughout history. It is also a textile fibre with many unused features. The starting point of the project Valuing Norwegian ...
  • Vareutvalg av mat og drikke i norske dagligvarebutikker 

   Dulsrud, Arne; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport 7-2016, Report, 2016)
   På oppdrag fra Forbrukerrådet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO presentert og oppdatert nye tall knyttet til utviklingen av vareutvalget av mat og drikke i norske dagligvarebutikker – herunder sammenligning med Sverige.
  • Vask og stell av ull 

   Klepp, Ingun Grimstad (Fagrapport 7-2003, Report, 2003)
   Rapporten gjør rede for vaner og holdninger knyttet til bruk og stell av ull og proble-mer knyttet til dette. Målsettingen med rapporten er å gjøre stell av ull enklere gjen-nom innformasjon om egenskaper ved ullvaskemidler, ...
  • Vegetarianisme – en studie av sosiale, praktiske og kroppslige aspekt ved å ha et helt eller delvis vegetarisk spisemønster 

   Bugge, Annechen Bahr; Henjum, Sigrun (Rapport;4-2021, Report, 2021)
   Med denne studien ønsket vi å få en bedre forståelse av hva som kjennetegner en vegetarisk identitet, samt hvordan det å ha et vegetarisk spisemønster påvirker sosiale, praktiske og kroppslige aspekter. Spørreundersøkelsen ...
  • Veien til gjeldsordning. Skyldnernes erfaringer med Nav, namsmann og regelverk 

   Skuland, Silje Elisabeth; Poppe, Christian (Rapport;14-2020, Research report, 2020)
   Gjeldsordningsloven skal revideres i 2021 med mål om å klargjøre og forenkle dagens prosessregler for å få en mer velfungerende og effektiv ordning og for å sikre en mer enhetlig praktisering. Hovedproblemstillingen i ...
  • Virkemidler for forbruksendringer – med utgangspunkt i tiltak fra Klimakur 2030 

   Tangeland, Torvald; Heidenstrøm, Nina; Haugrønning, Vilde; Throne-Holst, Harald; Hebrok, Marie; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Steinnes, Kamilla Knutsen (Rapport;15-2020, Research report, 2020)
   Rapporten omfatter innsamling, systematisering og evaluering av forbruksrettede virkemidler for å utløse et utvalg av tiltakene i Klimakur 2030. For å endre forbruket kan vi skifte ut produkter til mer klimavennlige ...
  • Virker gjeldsregistrene? Bankenes erfaringer med og holdninger til gjeldsinformasjonsforetak 

   Poppe, Christian; Skuland, Silje Elisabeth (Rapport;8-2021, Report, 2021)
   Gjeldsregisteret er et tiltak som bankene ønsker velkommen og som virker etter intensjonen. Informasjon om folks usikrede gjeld i sanntid har økt presisjonen i kredittvurderingene, tilført bransjen økt profesjonalitet og ...
  • Virkninger av angrefristloven 

   Yrvin, Ole-Erik (Report, 1979)
   Forbruker- og administrasjonsdepartementet (FAD) gjennomførte på 1970-tallet en serie evalueringer av gjeldende forbrukerlovgivning. Formålet med rapporten er å presentere en undersøkelse om virkninger av lov om angrefrist ...
  • Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven 

   Unknown author (Oppdragsrapport 4-2004, Report, 2004)
   Rapporten presenterer opplegg og resultater fra en empirisk studie med utgangspunkt i private tiltaks-haveres byggesaker, som ledd i en mer omfattende evaluering av virkninger knyttet til endringer i plan- og bygningsloven, ...
  • Vurdering av en gensers passform 

   Laitala, Kirsi (Oppdragsrapport 7-2004, Report, 2004)
   Oppdragsgiver ”Bitten 2 AS” har sendt en genser til SIFO for vurdering av passform. Genseren er strikket med raglanfelling og høy hals som brettes ned. Plagget har en utradisjonell form i overgangen mellom bol/ermer og ...
  • Vurdering av fire plagg etter vask 

   Almgren, Sara; Klepp, Ingun Grimstad (Oppdragsrapport 1-2010, Report, 2010)
   Oppdragsgiver Codan Forsikring AS har sendt fire plagg til SIFO for vurdering av endring i størrelse og struktur etter vask. Plaggene har blitt vasket på Ski Renseri etter en brannskade. Det er vurdert om konsistens på ...
  • Vurdering av plagg for Design Forum as 

   Laitala, Kirsi (Oppdragsrapport 6-2002, Report, 2002)
   Nummer: 6-2002 Tilknyttede prosjekter Testing av tekstiler på oppdrag
  • Vurdering av undertøy til brannvesen 

   Rødningen, Engebret; Laitala, Kirsi (Oppdragsrapport 5-2004, Report, 2004)
   SIFO har sammenfattet alle testresultatene på de testete egenskapene til ullundertøy fra Ullfrotte Original, Troll og Devold. Det er gitt en vurdering og sammenlikning av hver egenskap for disse produkter. Følgende ...
  • Want Not, Waste Not: Preliminary findings 

   Sigaard, Anna Schytte (SIFO notat;2-2023, Report, 2023)
   This project note presents preliminary findings from a PhD project looking into textile waste from Norwegian households. 28 households collected textiles that they would have otherwise discarded for a period of six months. ...
  • What is Neo-liberalism? Justifications of deregulating financial markets in Norway and Finland 

   Sulkunen, Pekka (Notat;6-2015, Research report, 2015)
   Rapporten dokumenter at dereguleringen av den norske og finske økonomien først og fremst handlet om politikk og politiske prosesser, og i liten grad begrunnet i økonomisk teori. Heller ikke neoliberal filosofi slik vi ...
  • Who you know: The classed structure of social capital 

   Alecu, Andreea Ioana; Helland, Håvard; Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This article focuses on the social structuring of social capital, understood as resources embedded in social networks. The analysis integrates key theoretical–methodological insights from two distinct approaches concerned ...
  • Woolbed 

   Tobiasson, Tone Skårdal; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Oppdragsrapport 2-2016, Report, 2016)
   Vi har undersøkt mulighetene for å gjeninnføre ull som sengetekstil. Barrierer for bruk av ull i nattøy og sengetøy blant norske og svenske forbrukere er analysert. Vi har undersøkt mulighetene for å gjeninnføre ull som ...
  • WOOLUME: Mapping the market for acoustic and sound absorbing products made of wool 

   Sigaard, Anna Schytte; Haugrønning, Vilde (Report;9-2021, Report, 2021)
   This report is the first deliverable from work package 2 of the WOOLUME project. The main goal of WOOLUME is to explore different ways of using wool from Polish Mountain Sheep to achieve better utilisation of resources and ...
  • WOOLUME: Potential new products from vacant wool 

   Sigaard, Anna Schytte; Berg, Lisbeth Løvbak; Klepp, Ingun Grimstad (Report;18-2021, Report, 2021)
   This report gives an overview of the market for alternative wool products with the perceived potential to be made using vacant wool. The work is based on a desktop study and interviews with manufacturers and distributors, ...