Now showing items 263-282 of 652

  • ‘I chose to stay for a while’: Aspirations and capabilities in the nonmigration decision making of nurses in the Philippines 

   Gotehus, Aslaug (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Focusing on Filipino nurses, who are situated in a culture of migration where nursing is seen to pave way for overseas migration, this article explores the (non)migration decision‐making process and the temporal and ...
  • I skuggan av ägarlinjen – boendekarriärer på lejemarknaden 

   Magnusson Turner, Lena; Aarland, Kristin (BOVEL-notat;3, Working paper, 2023)
   Dette notatet utarbeidet av Lena Magnusson Turner og Kristin Aarland er en første rapport fra BOVELs forskning på leieboeres boligkarrierer. I notatet besvarer forfatterne problemstillinger som er viktig i et land hvor tre ...
  • I verdens rikeste land 

   Saglie, Jo (NOVA Rapport 25/03, Report, 2003)
   Rapporten kartlegger endringer i fem norske avisers dekning av velferdsstaten fra 1969-99. I rapporten stilles tre hovedspørsmål. For det første: Hvilke velferdspolitiske tiltak og ordninger blir mest omtalt? Analysene ...
  • ICCS-undersøkelsen 2016: Metodenotat for den norske datainnsamlingen 

   Svagård, Vegard; Huang, Lihong (NOVA Notat;2017:05, Working paper, 2017-11)
   Dette notatet omhandler metodiske refleksjoner rundt den norske datainnsamlingen i International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2016), som ble gjennomført blant ungdomsskoleelever på 9. klassetrinn. I alt ...
  • Idrettens posisjon i ungdomstida. Hvem deltar og hvem slutter i ungdomsidretten? 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport;2/19, Research report, 2019)
   Denne rapporten handler om hvem som rekrutteres til ungdomsidretten, og hvem som slutter med organisert idrett i løpet av ungdomsårene. Rapporten tar også for seg forholdet mellom trening i den organiserte idretten og ...
  • Idrettens posisjon i ungdomstiden 

   Unknown author (Kort oppsummert 2020;1, Working paper, 2020)
   Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet, og Norges idrettshøgskole har siden 2016 hatt et forskningssamarbeid der målet er å få mer kunnskap om ungdoms idretts-deltakelse. Denne brosjyren viser noen hovedresultater fra ...
  • Idrettens sosiale posisjon i ungdomstiden 

   Unknown author (Kort oppsummert;3, Working paper, 2018)
   Ungdatasenteret ved NOVA og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig samarbeid for å få mer kunnskap om ungdoms idrettsdeltakelse. Målet er å få vite mer om hva slags posisjon og status idretten har blant dagens ...
  • Idrettsdeltakelse blant ungdom – før, under og etter koronapandemien 

   Bakken, Anders; Strandbu, Åse (NOVA Rapport;4: 2023, Report, 2023)
   Denne rapporten har to siktemål: Det ene er å gi en oppdatert beskrivelse av ungdoms treningsvaner og deltakelse i idrett. Hvor ofte trener ungdom på ulike arenaer - i idrettslag, på treningsstudio, på egen hånd og på mer ...
  • Impact of child disability on parental employment and labour income: a quasi‑experimental study of parents of children with disabilities in Norway 

   Wondemu, Michael Yisfashewa; Joranger, Pål; Hermansen, Åsmund; Brekke, Idunn (BMC Public Health;22, Article number: 1813 (2022), Peer reviewed; Journal article, 2022-09-24)
   Background: Caring for children with disabilities has both immediate and long-term economic costs that affect the well-being of children, parents, and society. The purpose of this study was to investigate the impact of ...
  • Implementering med problemer 

   Falck, Sturla; Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 9/10, Notat, 2010)
   Det er sjelden et prosjekt prøver å lære noe av hvorfor det ikke lot seg gjennomføre som planlagt. Her startet både forskere og oppdragsgivere i Helse- og velferdsetaten i Oslo ut med entusiasme, men ble tvunget til å se ...
  • Indicators and data sources to measure patterns of labour market entry across Europe 

   Karamessini, Maria; Papazachariou, Antonis; Parsanoglou, Dimitris; Stamatopoulou, Glykeria (NEGOTIATE Working Paper;3.1, Working paper, 2015-09-29)
   Job insecurity has been gaining research and policy attention throughout the two last decades. However, its definition and conceptualisation remain open questions within the relevant literature. When it comes ...
  • Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? 

   Blekesaune, Morten; Pedersen, Axel West (NOVA Notat 3/11, Notat, 2011)
   Dette er sluttrapporten fra en forskningsbasert evaluering av «Samarbeidsprosjektet færre utkastelser». Hensikten med prosjektet var å utvikle metoder og rutiner for å redusere antallet begjæringer og gjennomførte utkastelser ...
  • Inntektsdynamikk og bostøtte 

   Nordvik, Viggo; Astrup, Kim (2020;2, Research report, 2020)
   Siden 2010 har antall mottakere av bostøtte falt, og flere av dem har til dels svært lave skattbare inntekter. For å forstå denne utviklingen dokumenterer vi i denne rapporten hvordan betydningen av ikke-skattbare overføringer ...
  • Inntektssikring: Har venstre/høyredimensjonen betydning for velgerholdninger og politikkutforming? 

   Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 25, nr. 1-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Artikkelen belyser norske velgeres syn på tre veivalg for utviklingen av det offentlige inntektssikringssystemet – behovsprøving, aktivering og innføring av grunninntekt. Analysene er basert på European Social Survey fra ...
  • Innvandrerkvinner i Groruddalen 

   Farstad, Gunhild R. (NOVA Rapport 17/04, Report, 2004)
   Denne rapporten ser på debatten om innvandring og integrasjon i Norge. Den undersøker hvordan et fokus på oppdragelse og morsrollen belyser og nyanserer storsamfunnets diskurs om innvandrerkvinner. Som innvandrerkvinne ...
  • Innvandrerungdom - integrasjon og marginalisering 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 20/05, Report, 2005)
   Denne rapporten forsøker å gå nærmere inn i årsakene til at innvandrerungdom er mer kriminelle og asosiale enn norsk ungdom. Utgangspunktet er Ung i Norge 2002-data. Problemstillingen er kort: Ligger noe av årsaken til at ...
  • Innvandrerungdom - marginalisering og utvikling av problematferd 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 3/00, Report, 2000)
   11 425 Oslo-ungdommer i alderen 14-17 år deltok våren 1996 i ungdomsundersøkelsen i Oslo (Ung i Oslo 1996). Blant disse var det et stort antall ungdommer med innvandrerbakgrunn. Målet med denne rapporten er å analysere ...
  • Institusjonsplassering - siste utvei? 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 21/11, Report, 2011)
   I 2010 ble det iverksatt en evaluering av barnevernsreformen av 2004, fordelt på fem deloppdrag. Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av institusjonstilbudet. Rapporten bygger på en omfattende ...
  • Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv i praksis 

   Hammer, Torild (NOVA Rapport 14/07, Report, 2007)
   I 2003 gjennomførte Statistisk sentralbyrå intervju med personalansvarlig i 2358 norske bedrifter. Dette utgjør et representativt utvalg av alle norske bedrifter med mer enn 10 ansatte. Intervjuene er videre koblet til ...
  • Interpersonal Victimization During Childhood and Adolescence and Educational Attainment in Young Adulthood: A Latent Class Analysis Approach 

   Frøyland, Lars Roar; Andersen, Patrick Lie (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Previous research relates violent victimization early in life to a wide range of unfavorable outcomes in adulthood, among them a lack of educational attainment. A tendency to conduct separate investigations into ...