Now showing items 647-652 of 652

  • Å ha foreldre av samme kjønn - hvordan er det, og hvor mange gjelder det? 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 9/13, Report, 2013)
   Denne rapporten har to deler. I første del presenteres nordisk og annen internasjonal forskning om situasjonen til barn og unge med foreldre som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt). Forskningen dreier seg ...
  • Å leve med epilepsi 

   Ianke, Pia; Eriksen, John (NOVA Rapport 11/06, Report, 2006)
   Denne rapporten beskriver hvordan det er å leve med epilepsi, og hvilken rolle det lokale hjelpeapparatet spiller. Beskrivelsen bygger på to datakilder - en spørreskjemaundersøkelse av medlemmer av Norsk Epilepsiforbund ...
  • Å sende bekymringsmelding - eller la det være? 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Notat 6/09, Notat, 2009)
   Notatet rapporterer fra en kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern, utført på oppdrag av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet. Det ble gjennomført en kartleggingsundersøkelse ...
  • Å trene, trener, har trent? 

   Abebe, Dawit Shawel; Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 10/12, Report, 2012)
   Er det en sammenheng mellom trening og fysisk aktivitet i ulike livsfaser? Spørsmålet besvares med utgangspunkt i Ung i Norge – Longitudinell som følger et utvalg av norsk ungdom fra de i 1992 (T1) i snitt var 15 år til ...
  • Å være fosterfamilie – erfaringene til fosterforeldre og deres egne barn 

   Gundersen, Tonje; Jessen, Jorunn (Kort oppsummert 2019;3, Working paper, 2019)
   Velferdsforskningsinstituttet NOVA har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomført et prosjekt som skal gi økt kunnskap om hvordan fosterforeldres egne barn opplever det å få fostersøsken. ...
  • Økonomiske levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Ulike metoder for kartlegging 

   Brekke, Idunn; Finnvold, Jon Erik (NOVA Notat 6/18, Notat, 2018)
   Denne publikasjonen handler om de økonomiske levekårene for familier og husholdninger der barn eller voksne har nedsatt funksjonsevne. På grunn av helsemessige utfordringer kommer denne gruppen ofte dårlig ut i ...