Now showing items 231-250 of 652

  • Habilitering som koordinerende tiltak 

   Næss, Anders; Grue, Lars (NOVA Rapport 4/12, Research report, 2012)
   Rapporten omhandler de erfaringer foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne og unge voksne med nedsatt funksjonsevne har med habiliteringstjenesten. Erfaringene som trekkes frem, skildrer både deltakernes møte med ...
  • Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep? 

   Mossige, Svein (NOVA Rapport 21/98, Report, 1998)
   Temaet for undersøkelsen er hvordan mødre håndterer en bekymring for seksuelle overgrep mot eget barn og mulig overgriper er et nært familiemedlem. Tanken på at det kan ha skjedd seksuelle overgrep bryter med grunnleggende ...
  • "Helgerud er en oase!" 

   Ianke, Pia; Thorød, Anne Brita (NOVA Rapport 13/06, Report, 2006)
   Helgerud ressurssenter for fosterhjem, nå Fosterhjemstjenesten i Akershus, ble etablert som et eget tiltak for veiledning av ordinære fosterhjem i Akershus i august 2002. Det er et av de statlig drevede tilbudene for ...
  • Helse, familie og omsorg over livsløpet 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 4/09, Report, 2009)
   Aldringen av befolkningen endrer balansen mellom aldersgrupper slik vi til nå har kjent den. Vil familiene klare å balansere mellom hensynet til yngre og eldre generasjoner? Vil samfunnet klare å bevare den generasjonskontrakten ...
  • Helse, helseatferd og livsløp 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 3/09, Report, 2009)
   Rapporten tar for seg sosial variasjon i helse og helseatferd i ulike aldersgrupper. Utgangspunktet er en ny og landsdekkende undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn (LOGG/NorLAG). Analysene av variasjoner i helse og ...
  • Helsekompetanse og styrket mestring hos barn og unge som pårørende 

   Stenberg, Una; Bergerød, Inger Johanne; Fredriksen, Kari; Bossy, Dagmara; Bøckmann, Kari; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Vågan, Andre (Fontene forskning;1/2022 • årgang 15, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-23)
   I denne litteraturgjennomgangen har vi samlet og oppsummert resultater fra internasjonal forskning i perioden 2010-2020 om opplevd utbytte og/eller effekt av deltakelse i lærings- og mestringstilbud for barn og unge som ...
  • Helt ærlig. Effekter 

   Jøsok, Evy; Tolgensbakk, Ida (NOVA-notat;2: 2022, Report, 2022)
   Helt Ærlig-prosjektet har vært godt likt av alle involverte, og oppleves som en suksess av de som har vært med lokalt i de til nå to rundene prosjektet har vært gjennomført. Både skolesiden og lokalpolitikksiden gir ...
  • Helt Ærlig. Evaluering av Redd Barnas prosjekt 

   Jøsok, Evy; Tolgensbakk, Ida (NOVA-Notat;3:2021, Report, 2021)
   Denne evalueringen av pilotprosjektet Helt Ærlig! ble gjort av Evy Jøsok og Ida Tolgensbakk på oppdrag fra Redd Barna. Målet var å undersøke om man oppnådde å styrke kunnskap, holdninger, ferdigheter og verktøy som vil ...
  • Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter? 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert H; Aargaard Terjesen, Hans Christoffer; Solem, Per Erik (2020;6, Research report, 2020)
   Denne rapporten presenterer funn fra kompetanse- og samarbeidsprosjektet ExitAge. Bakgrunnen er hevingen av aldersgrensen for stillingsvern i 2015. Prosjektet belyser de eldste yrkesaktive og virksomheters håndtering av ...
  • Hinderløype 

   Grue, Lars Petter (NOVA Rapport 19/11, Research report, 2011)
   Denne boken er først og fremst skrevet for dere som blir mor eller far til et barn med en fysisk funksjonsnedsettelse. De temaene som tas opp, er likevel såpass generelle at også foreldre til barn med andre typer ...
  • Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne 

   Grue, Lars Petter; Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 8/14, Report, 2014)
   Unge med nedsatt funksjonsevne har en lavere deltagelse på arbeidsmarkedet enn befolkningen ellers. I rapporten benyttes to sett registerdata for å belyse dette temaet. Videre benyttes intervjuer med saksbehandlere i NAV ...
  • Holdninger til ekstremisme. Resultater fra Ung i Oslo 2015 

   Vestel, Viggo; Bakken, Anders (NOVA Rapport 4/16, Report, 2016)
   Denne rapporten har to målsettinger. For det første skal den gi ny kunnskap om utbredelsen av holdninger til ekstremisme blant ungdom i Oslo i alderen 16–19 år. Dette er holdninger som typisk finnes innenfor dagens ...
  • Holdninger til funksjonshemmede i Norge 1999 - 2005 

   Borg, Elin (NOVA Notat 4/08, Report, 2008)
   Et overordnet mål i den norske politikken for funksjonshemmede har siden FNs internasjonale år for funksjonshemmede i 1981 vært full deltagelse og likestilling, og det siste tiåret har spørsmål omkring funksjonshemmedes ...
  • Homo sapiens, homo ludens. Festskrift til Lars Grue 75 år 

   Eriksen, John; Grue, Jan; Solstad Vedeler, Janikke (NOVA-notat;4: 2022, Report, 2022)
   I anledning Lars Grues 75-års dag, gir NOVA ut notatet Homo sapiens, homo ludens. I alt 17 bidragsytere dekker hans faglige virksomhet om forskning om funksjonshemming og hyller Grue som det lekende menneske han er. Med ...
  • Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. 

   Hegna, Kristinn (NOVA Rapport 01/07, Report, 2007)
   Kristinn Hegna's doctoral thesis from the Institute of Sociology and Social Geography at University of Oslo.
  • How Did Children With Disabilities Experience Education and Social Welfare During Covid-19? 

   Bøhler, Kjetil Klette; Bossy, Dagmara; Hervie, Vyda Mamley (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Research suggests that children with disabilities have been systemically marginalised during the Covid‐19 pandemic as con‐ tamination measures complicated some social policies. School closure, quarantine, and the increased ...
  • How is disability addressed in a job interview? 

   Vedeler, Janikke Solstad (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Evidence reveals that disabled people face discrimination during the hiring process. Nonetheless, knowledge is scarce about how employers and disabled applicants relate to the phenomenon of disability in job interviews. ...
  • How school placement and parental social capital influence children’s perceptions of inclusion in school. A survey of Norwegian children with physical disabilities 

   Finnvold, Jon Erik; Dokken, Therese (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The study analyses variations in school well-being, social inclusion, and academic self-concept in a population of Norwegian children born with a physical disability (N = 311). Overall, the children reported positive ...
  • Humanitær rapport 2019. Mellom velferdsstat og frivillighet 

   Haug, Are Vegard; Tolgensbakk, Ida (2019;11, Research report, 2019)
   I denne rapporten diskuteres udekkede humanitære behov i Norge. Mennesker som på en eller annen måte faller mellom de tilbudene som gis av velferdsstaten på den ene siden, eller frivilligheten på den andre. Studien ble ...
  • Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2014:01, Working paper, 2014-01)
   NOVA gjennomførte i 2004, 2006 og 2008 oppdrag for GE Money Bank om norske husholdningers gjeld og bruk av de ulike lånetilbud som fantes på markedet. Resultatene ble rapportert i NOVA Rapport 14/05, NOVA Rapport 11/07 og ...