Now showing items 60-79 of 571

  • Delingsøkonomien i Norge – forbrukere og tilbyderes vurderinger av markeder i vekst 

   Berg, Lisbet; Kjørstad, Ingrid (Oppdragsrapport nr. 9-2017, Report, 2017)
   Fra at litt under syv prosent i aldersgruppen 18-60 år hadde kjøpt delingstjenester i 2015, finner vi nå, ett og et halvt år senere, at så mange som en av tre har benyttet delingstjenester. Basert på tre indikatorer hentet ...
  • Det norske måltidsmønsteret - ideal og praksis 

   Bugge, Annechen Bahr; Døving, Runar (SIFO-report;2-2000, Research report, 2000)
   Dette er en studie om det norske måltidsmønsteret. Hensikten med prosjektet var å øke kunnskapen om hvilken rolle og verdi måltidet har i den moderne hverdagen. Studien har vært delt i to overordnede problemområder. På den ...
  • Detaljhandelen og trygg mat 

   Jacobsen, Eivind (Prosjektnotat 4-2004, Notat, 2004)
   Nummer: 4-2004 Tilknyttede prosjekter Organiseringen av produktsikkerhet og –risiko i en internasjonalisert matvarehandel
  • Dietary behaviour and physical activity policies in Europe: learnings from the Policy Evaluation Network (PEN) 

   Ahrens, Wolfgang; Brenner, Hermann; Flechtner-Mors, Marion; Harrington, Janas M.; Hebestreit, Antje; Kamphuis, Carlijn B.M.; Kelly, Liam; Laxy, Michael; Luszczynska, Aleksandra; Mazzocchi, Mario; Murrin, Celine M.; Poelman, Maartje; Steenhuis, Ingrid; Roos, Gun; Steinacker, Juergen M.; van Lenthe, Frank; Zeeb, Hajo; Zukowska, Joanna; Lakerveld, Jeroen; Woods, Catherine (European Journal of Public Health;Volum 32, Supplement 4, Peer reviewed; Journal article, 2022-12-04)
   The European Policy Evaluation Network (PEN), initiated in autumn 2018, aimed at advancing the evidence base for public policies impacting dietary behaviour, physical activity and sedentary behaviours in Europe. This is ...
  • Digital mestring - internett og bredbånd 

   Kjørstad, Ingrid; Slettemeås, Dag (Prosjektnotat 2-2008, Notat, 2008)
   I denne rapporten tar vi for oss bruk av internett, problemstillinger knyttet til bredbåndsabonnement, samt egen-vurdert kompetanse knyttet til internett- og bredbåndsrelaterte tjenester. Det er forbrukernes egenvurderte ...
  • Digital mestring blant norske forbrukere 

   Slettemeås, Dag (Prosjektnotat 8-2006, Notat, 2006)
   Det å beherske bruk av nettbank den tjenesten der forskjellene er minst, både når det gjelder kjønn og alder. Tilknyttede prosjekter SIFO-survey IKTsatsning: Digitale medier og forbruk
  • Digital mestring og erfaringer med tjeneste-bundling blant norske forbrukere 

   Tronud, Marianne; Slettemeås, Dag (Report, 2011)
   Nummer: 13-2011 I denne rapporten tar vi for oss forbrukernes egenerfarte opplevelser av hvordan de håndterer ulike digital oppgaver i sitt hverdagsliv. Denne egenvurderte mestringen gir en indikasjon på den digitale ...
  • Digitale medier, identitet og kjønn 

   Darbandi, Chimen (Fagrapport 2-2012, Report, 2012)
   Denne rapporten handler om 12-13 åringers forhold til spilling og sosiale medier i hverdagen, og er basert på forfatterens masteroppgave i sosialantropologi ved Universitet i Oslo som ble ferdigstilt våren 2011. Mastergraden ...
  • Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (Rapport;7-2020, Research report, 2020)
   I denne rapporten har vi gjort analyser basert på en landsdekkende survey om «digitalt koronaliv». Dette gir oss et øyeblikksbilde av hvordan den norske befolkningen har opplevd og håndtert koronakrisen i den første fasen ...
  • Distribusjon av fisk i Norge 

   Unknown author (Rapport 4-2001, Report, 2001)
   Nummer: 4-2001
  • Diversity in food culture and consumption patterns. Survey results from seven European countries 

   Vittersø, Gunnar; Torjusen, Hanne; Kuraj, Sabina (Report;6-2022, Report, 2022)
   In this report we have mapped diversity in food consumption in Europe with a view to organic, sustainable and local food, based on a survey with more than 15 000 respondents from Germany, Italy, Norway, Poland, the UK, ...
  • Dream homes 

   Bjerck, Mari (Fagrapport 1-2009, Research report, 2009)
   Rapporten undersøker de individuelle etableringene av norske fritidsboliger i området rundt Natal i Brasil. Mange ferierende nordmenn har etablert seg for korte, men repetitive perioder i Brasil. Denne rapporten søker å ...
  • Dress med press – En studie av mannlig klesbruk i stortingssalen 

   Pettersen, Kristine (Fagrapport 7-2004, Report, 2004)
   Dressbruk er i dag ikke pålagt de mannlige stortingsrepresentantene. Forfatteren diskuterer derfor hvorfor de mannlige stortingsrepresentantene mener dress er naturlig i stortingssalen på Stortinget. Dressbruk er i dag ...
  • Du og jeg og vi to 

   Storø, Ole Ivar (Fagrapport 3-2007, Research report, 2007)
   Barne- og ungdomsfotball er et familieanliggende – og direkte eller indirekte involverer den majoriteten av den norske befolkningen. På den annen side er det ikke en aktivitet som de fleste kopler til forbruks-forskning. ...
  • Dyr er ikke bare mat 

   Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 10-2002, Report, 2002)
   Dette er andre del av Dyrevelferdsstudien, og er basert på 1000 telefonintervjuer utført av Opinion as i perioden 7. – 17. oktober 2002. Hensikten med denne delen av prosjektet har vært å skissere et bilde av folks ...
  • Dyrtid 4: Det er ikke over ennå. Husholdenes økonomiske trygghet i august 2023 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (SIFO-rapport;11-2023, Report, 2023)
   Generelt ser vi en beskjeden bedring i husholdenes økonomiske trygghet sammenlignet med mars 2023. Men den økonomiske tryggheten er mye lavere enn før dyrtiden, særlig for de som stilte svakest i utgangspunktet og som ...
  • Dyrtid III. Husholdenes økonomiske trygghet i mars 2023 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (SIFO-rapport;3-2023, Report, 2023)
   Et økende økonomisk, sosialt og helsemessig skille vokser fram i det norske samfunnet — mellom en halvpart som er økonomisk trygge, hvor livet mer eller mindre fortsetter som før, og en voksende minoritet på 18 prosent av ...
  • Dyrtid under oppseiling II. Husholdenes økonomiske trygghet i 2022 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (Rapport;8-2022, Report, 2022)
   Det siste året har det vært en markant nedgang i husholdenes økonomiske trygghet. Nedgangen er langt større enn den vi så under korona-pandemien. Nesten alle hushold har fått merke at levekostnadene har økt til dels betydelig ...
  • Dyrtid under oppseiling. Hvordan takler husholdene de økende levekostnadene? 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (Rapport;5-2022, Report, 2022)
   De fleste husholdene har til nå klart seg bra selv om prisene på mange viktige livsområder har økt samtidig. Men siden januar har 28% fått noe dårligere økonomi og 5% mye dårligere økonomi. Viktigste årsak er kombinasjonen ...
  • Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte. En arbeidsmiljøundersøkelse 

   Lavik, Randi (Rapport 3-1998, Report, 1998)
   Dette er en undersøkelse om arbeidsmiljøet til ansatte som arbeider på ulike tidspunkter i varehandelen. For å belyse dette har vi valgt ut dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Det er her man finner de lengste ...