Now showing items 100-119 of 652

  • Datakvalitet i Ung i Oslo 2006 

   Elstad, Jon Ivar (NOVA Notat 1/10, Notat, 2010)
   I 2006 gjennomførte NOVA en stor datainnsamling, Ung i Oslo 2006, der omlag 11.500 Oslo-elever i 14-17-årsalderen deltok ved å besvare et spørreskjema distribuert på skolene. Notatet diskuterer om måten datainnsamlingen ...
  • Deltakelse i Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet 2014–2020 i Norge 

   Huang, Lihong; Bøhler, Kjetil Klette (NOVA-Notat;5:2021, Report, 2021)
   Dette notatet rapporterer resultater knyttet til effekten av deltagelse i det europeiske programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet (2014–2020) som er myntet på internasjonalt ungdomsarbeid. Data er samlet inn via ...
  • Deltakelse, trivsel og inkludering i barne- og ungdomsidretten. Delrapport fra forskningen om Idrett for alle i Oslo 

   Solstad, Gerd Marie; Sandvik, Morten Renslo; Sletten, Mira Aaboen (NOVA-rapport;1: 22, Report, 2022)
   «Idrett for alle i Oslo» ble startet av Oslo Idrettskrets i 2018 for å skape økt og mer mangfoldig deltakelse blant byens barn og unge. Dette er rapport nummer to fra forskningen som følger prosjektet. Her undersøker vi ...
  • Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere (DEMOCIT) 

   Huang, Lihong; Kjøstvedt, Anders G.; Jøsok, Evy; Seland, Idunn; Tolgensbakk, Ida; Kosberg, Eva; Grevle, Tessa E.; Davan, Lars Birger (Kort oppsummert;4/2023, Working paper, 2023)
   Hvordan kan ungdommers demokratisk deltakelse styrkes, og hvordan kan skolen bidra til økt deltakelse på tvers av sosiale skillelinjer? I denne Kort oppsummert presenteres noen av hovedfunnene fra prosjektet DEMOCIT ...
  • Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon. En beskrivelse av studien, forskningsinstrumenter og variabler 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport;2023: 5, Report, 2023)
   Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie om aldring og eldre i Norge. De samme individene (født i årene 1922–1966) følges over tid gjennom ulike livsfaser, ...
  • Dette er jo bare en husmorjobb 

   Skilbrei, May-Len (NOVA Rapport 17/03, Report, 2003)
   De siste tiårene har vi sett en veritabel revolusjon i kvinners utdanningsnivå og deltakelse i arbeidslivet i Norge. Hva som forstås som "det gode liv" for kvinner er ikke det samme nå som det tidligere var. Likevel er ...
  • Diabetes og livskvalitet 

   Næss, Siri; Eriksen, John (NOVA Rapport 7/06, Report, 2006)
   Vi vet at forekomsten av diabetes er sterkt økende i de fleste land. Men hva vet vi om livskvaliteten til de som har sykdommen? Denne rapporten er en oppsummering av forskning om diabetes og livskvalitet som er foretatt ...
  • En digital barndom. 

   Kaare, Birgit Hertzberg; Heim, Jan; Brandtzæg, Petter Bae; Endestad, Tor (NOVA Rapport 1/04, Report, 2004)
   Denne rapporten er et resultat av prosjektet "En digital barndom" (2002-2004) som er finansiert av Velferdsprogrammet i Norges forskningsråd. Rapporten beskriver funn fra en større spørreundersøkelse om hvordan norske ...
  • DISCIT - European Policy Brief 

   Unknown author (Andre dokumenter;, Working paper, 2016)
   Against the background of the Europe 2020 strategy, the European Disability Strategy 2010-2020 and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, DISCIT has examined the conditions for the full and effective ...
  • DISCIT Final Report - Executive Summary 

   Unknown author (Andre dokumenter;, Working paper, 2016)
   The FP7 project DISCIT provides new knowledge about the diversity in disability policy in European countries and emerging possibilities for policy learning and innovation across Europe. This knowledge shows what steps ...
  • Discourse and Knowledge culture as a barrier to integrated policy initiatives 

   Flåto, Maja (Journal of Social Policy;, Peer reviewed; Journal article, 2022-02-04)
   Integrated government initiatives have become a common approach following the institutional fragmentation of New Public Management reforms. Complex societal issues require equally complex solutions, which sectorial units ...
  • Distinguishing Types of Sexual Assault Among Young People: A Latent Class Analysis Approach 

   Frøyland, Lars Roar; Stefansen, Kari; Andersen, Patrick Lie (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Scientific evidence on the incident-specific characteristics of sexual assault during youth is limited. Using latent class analysis, this article contributes to this research agenda by (1) developing a typology of sexual ...
  • Do characteristics of family members influence older persons’ transition to long-term healthcare services? 

   Syse, Astri; Artamonova, Alyona; Thomas, Michael J.; Veenstra, Marijke (BMC Health Services Research;22, Article number: 362 (2022), Peer reviewed; Journal article, 2022-03-18)
   Background: Future demographic and economic changes warrant a better understanding of older persons’ need for health-related long-term care services (LTC). LTC uptake among older people is likely to be influenced by the ...
  • E-cigarette use in global digital youth culture. A qualitative study of the social practices and meaning of vaping among 15–20-year-olds in Denmark, Finland, and Norway 

   Scheffels, Janne; Tokle, Rikke; Linnansaari, Anu; Rasmussen, Sofie; Charlotta, Pisinger (International journal of drug policy;Volume 111, January 2023, 103928, Peer reviewed; Journal article, 2022-12-15)
   Background: The introduction of e-cigarettes on the tobacco market has brought new regulatory challenges, and particular concerns relate to e-cigarette uptake among young people. The aim of this study was to explore the ...
  • Early-life impairments, chronic health conditions, and income mobility 

   Gugushvili, Alexi; Dokken, Therese; Grue, Jan; Finnvold, Jon Erik (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Individuals who have congenital conditions or become disabled early in life tend to have poorer educational and occupational outcomes than non-disabled individuals. Disa- bility is known to be a complex entity with ...
  • Economic Strategies among Long-Term Homeless People: The concept of Harvesting Economy 

   Flåto, Maja; Johannessen, Katja (European Journal of Homelessness;Volume 4, December 2010, Peer reviewed; Journal article, 2010)
   The life and economic situation of a homeless person appear chaotic from the standpoint of the domiciled citizen, yet the social and economic strategies of homeless people can be understood as the outcome of conscious ...
  • Education and Civic Engagement among Norwegian Youths 

   Lauglo, John (NOVA Rapport 14/06, Report, 2006)
   This report discusses the connection between education and civic engagement among Norwegian youth: What role does education play in building civic engagement among youths under conditions where the great majority of them ...
  • Educational achievement among children with a disability: do parental resources compensate for disadvantage? 

   Brekke, Idunn; Alecu, Andreea Ioana; Ugreninov, Elisabeth; Suren, Pål; Evensen, Miriam (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   We examined the impact of child disability on Grade Points Average (GPA) using all children aged 15–16 years who completed their lower secondary education and registered with a GPA score in the period from 2016 to 2020 in ...
  • Egenforsørgede eneforsørgere 

   Skevik, Anne (NOVA Rapport 13/01, Report, 2001)
   Denne rapporten handler om aktiviseringspolitikk ("arbeidslinja") overfor enslige forsørgere i seks land på 1990-tallet. Landene er Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand. Rapporten har tre ...