Now showing items 151-170 of 249

  • Multimodal Funksjonell Kartlegging: En kontekstuell tilnærming til analyse og behandling av utfordrende atferd 

   Strømgren, Børge (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;41(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming forstås og behandles ofte med utgangspunkt i enten et atferdsanalytisk/miljøterapeutisk eller nevrobiologisk/psykiatrisk perspektiv. Selv om begge perspektiver er ...
  • Murray Sidman: A Life of Giving 

   Johnson, Cammarie; Iversen, Iver H.; Kenyon, Paula; Holth, Per; de Souza, Deisy das Graças (Journal of Applied Behavior Analysis;, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-12)
   Murray Sidman's contributions to the science of behavior span many areas including avoidance behavior, coercion and its effects, stimulus control, errorless learning, programmed learning, stimulus equivalence, and ...
  • Natural, Behavioral and Cultural Selection/Analysis: An Integrative Approach 

   Couto, Kalliu; Sandaker, Ingunn (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In Selection by Consequences, Skinner (1981) described a causal model that explains human behavior as a joint product of three levels of selection: (i) the contingencies of survival involved in ...
  • Navngiving og emergens av stimulusekvivalensklasser hos barn 

   Augland, Hanne; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Nummer 2 (VINTER 2020), Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Rollen navngivning har ved emergens av ekvivalensklasser har lenge vært omdiskutert. Navngiving har blant annet blitt foreslått som unødvendig, men med en mulig fasiliterende rolle. I den presenterte studien deltok fem ...
  • Notasjon av de grunnleggende termene og operasjonene i atferdsanalyse: et pedagogisk virkemiddel 

   Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;37(4), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   De grunnleggende begrepene, termene, operasjonene eller måtene å arrangere miljøbetingelsene på, fremstilles i den atferdsanalytiske litteraturen med ulike forkortelser eller notasjoner. Notasjon med bokstaver og symboler ...
  • Number and controllability of reinforcers as predictors of individual outcome for children with autism receiving early and intensive behavioral intervention: a preliminary study 

   Klintwall, Lars; Eikeseth, Svein (Research in Autism Spectrum Disorders;6(1), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Although Early and Intensive Behavioral Intervention (EIBI) is an effective treatment for many children with autism, there is a substantial individual difference in outcome. This study was designed to investigate whether ...
  • Nutrients in fish and possible associations with cardiovascular disease risk factors in metabolic syndrome 

   Tørris, Christine; Småstuen, Milada Cvancarova; Molin, Marianne (Nutrients;Volume 10, Issue 7, Journal article; Peer reviewed, 2018-07-23)
   Non-communicable diseases (NSDs) are responsible for two-thirds of all deaths globally, whereas cardiovascular disease (CVD) alone counts for nearly half of them. To reduce the impact of CVD, targeting modifiable risk factors ...
  • Ole Ivar Lovaas - His life, Merits and Legacy 

   Øzerk, Kamil; Vea, Gunvor Dalby; Eikeseth, Svein; Øzerk, Meral R. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Ole Ivar Lovaas (1927 - 2010) is known worldwide for his research within the field of Applied Behavior Analysis, and is probably the most influential researcher within the field of treatment ...
  • Om begreper: Forståelse av Selvet i Atferdsanalyse 

   Løkke, Jon A; Løkke, Gunn E H; Arntzen, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   In dictionaries, the “self” is described as “… a central and unique side to an individual´s personality, characterized by the individual´s organized and lasting experiences of his or her identity.” For behaviorists the ...
  • Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse 

   Arntzen, Erik; Lian, Torunn (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Begrepet naming har ulik betydning innen ulike deler av den atferdsanalytiske litteraturen. Når samme begrep brukes for ulike atferdsfenomen kan det lett oppstå misforståelser. I denne artikkelen identifiserer vi hvordan ...
  • On Motivating Operations at the Point of Online Purchase Setting 

   Fagerstrøm, Asle; Arntzen, Erik (The Psychological Record;63 (2), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Consumer behavior analysis can be applied over a wide range of economic topics in which the main focus is the contingencies that influence the behavior of the economic agent. This paper provides an overview on the work ...
  • On recent attempts to rebrand “behavior analysis” as “behavior science” 

   Carr, James E.; Luke, Molli M.; Arntzen, Erik (European Journal of Behavior Analysis (EJOBA);Volume 21, 2020 - Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2019-04-25)
   In recent years, behavior analysts have increasingly used the term behavior science to describe the discipline behavior analysis. These “rebranding” efforts have not been concentrated in any particular domain of behavior ...
  • On the effectiveness of including meaningful pictures in the formation of equivalence classes 

   Arntzen, Erik; Mensah, Justice (Journal of The Experimental Analysis of Behavior;Volume 113, Issue 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-01-12)
   In three experiments, 165 adult participants were trained on 12 baseline conditional discriminations and tested for the formation of three 5-member equivalence classes (AàBàCàDàE). All experiments included two reference ...
  • On the effectiveness of including meaningful pictures in theformation of equivalence classes 

   Arntzen, Erik; Mensah, Justice (Journal of The Experimental Analysis of Behavior;Volume 113, Issue 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-01-12)
   In three experiments, 165 adult participants were trained on 12 baseline conditional discriminations and tested for the formation of three 5-member equivalence classes (AàBàCàDàE). All experiments included two reference ...
  • On the role of trial types in tests for stimulus equivalence 

   Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (European Journal of Behavior Analysis;10(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Some studies which have shown that differences in outcome on tests for stimulus equivalence dependent on different training structures, have run the tests as separate blocks without baseline trials interspersed in between ...
  • On the use of morphing techniques in conditional- discrimination procedures 

   Arntzen, Erik; Nartey, Richard K.; Steingrimsdottir, Hanna Steinunn (Experimental Analysis of Human Behavior Bulletin;32(1), Journal article; Peer reviewed, 2020)
  • On the utility of within-participant research design when working with patients with neurocognitive disorders. 

   Steingrimsdottir, Hanna Steinunn; Arntzen, Erik (Clinical Interventions in Aging;10, Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Within-participant research designs are frequently used within the field of behavior analysis to document changes in behavior before, during, and after treatment. The purpose of the present article is to show the utility ...
  • Opp og stå! Konkurranse som metode for å få ansatte til å arbeide stående 

   Bugten, Oliver Barth; Sagvik, Camilla; Ree, Gunnar (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;44(1), Journal article; Peer reviewed, 2017)
   For å få folk til å være mer aktive trengs tiltak som påvirker adferd i riktig retning. Kontorer er arbeidsplasser med mye stillesitting, men de tillater økt aktivitet. Ved å utnytte kunnskap om grunnleggende og høyere ...
  • Opplæring i å Følge Beskjeder i Barnehagen hos et Barn med Autisme ved «Errorless Compliance Training» 

   Kløfta, Emilie; Nikolaiasen, Silje; Eldevik, Sigmund (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Nummer 1 (Sommer 2020), Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Barn med autisme har ofte utfordringer med å følge enkle beskjeder i hverdagen. I samarbeid med foreldre og barnehagen ønsket vi å lære et barn med autisme å følge beskjeder. Vi baserte det på «Errorless Compliance Training». ...
  • Organizational resilience in the oil and gas industry: A scoping review 

   Bento, Fabio; Mercado, Marina Prado; Garotti, Luciano (Safety Science;Volume 133, January 2021, 105036, Journal article; Peer reviewed, 2021-10-20)
   Resilience derives from the study of socio-ecological systems and refers to the dynamical capacity to adapt to internal and external perturbations by changing its mode of operation without losing its ability to perform. ...