Now showing items 193-212 of 212

  • Tailoring of painful stimuli used for exploring transfer of function 

   Eilertsen, Jon Magnus; Arntzen, Erik (The Psychological Record;70, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-04)
   Fifteen college students rated the degree of painfulness of six images showing needle injections to different parts of a human hand. The images were rated on a scale ranging from 1 (not painful) to 5 (severely painful). ...
  • Towards a Fully Rounded Selectionist Approach 

   Simon, Carsta (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  • Training and testing parameters in formation of stimulus equivalence: methodological issues 

   Arntzen, Erik (European Journal of Behaviour Analysis;13(1), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Research on stimulus equivalence has been prominent for more than 40 years in behavior analysis. The present article will focus on issues related to methodological considerations in stimulus equivalence research. An ...
  • Training conditional discriminations with fixed and titrated delayed matching to sample in children 

   Lian, Torunn; Arntzen, Erik (Journal of Behavior Analysis;12(1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In a series of experiments, we investigated the effects of delayed matching-to-sample (DMTS) on responding in accordance with stimulus equivalence in children. In Experiment 1, 20 participants were assigned to either 3 s ...
  • Training structures and the formation of equivalence classes 

   Arntzen, Erik; Hansen, Steffen (European Journal of Behavior Analysis;12(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Different training structures have produced different outcomes of equivalence yields when using a simultaneous training protocol. According to the discrimination analysis by R. R. Saunders and Green (1999), the number of ...
  • Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse 

   Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Strømgren, Børge; Walby, Fredrik A (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Nummer 2 (VINTER 2018), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Atferdsanalyse i behandling av kliniske problemer – som angst eller depresjon – har de siste årene fått fornyet oppmerksomhet som ledd i videreutviklingen av mindfulness-basert atferdsterapi. Målet med artikkelen er å ...
  • Trening av Verbale Operanter og Differensiell Forsterkning Fører til Økning i Passende Vokalisering og Reduksjon i Upassende Vokalisering: Et Kasus Studie Basert på en Funksjonell Analyse. 

   Jarness, M; Petursson, Petur Ingi; Eldevik, Sigmund (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Nr 2, 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Hyppig upassende vokalisering kan medføre stigmatisering og en rekke uheldige begrensninger i dagliglivet. Vi har undersøkt om upassende vokalisering kan reduseres ved først å identifisere denne atferdens funksjon og så ...
  • Tutorial. A Behavioral Analysis of Rationality, Nudging, and Boosting: Implications for Policymaking 

   Tagliabue, Marco (Perspectives on Behavior Science;, Peer reviewed; Journal article, 2022-01-26)
   As recent trends in policymaking call for increased contributions from behavioral science, nudging and boosting represent two effective and relatively economic approaches for influencing choice behavior. They utilize ...
  • The ubiquity of social reinforcement: A nudging exploratory study to reduce the overuse of smartphones in social contexts 

   Cesareo, Massimo; Tagliabue, Marco; Oppo, Annalisa; Moderato, Paolo (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In this study, we analyze the interaction between smartphones and their users as contingencies of reinforcement underpinning social behavior. We posit the introduction of a nudge: an environmental intervention meant to ...
  • Underlying Principles of a Covid-19 Behavioral Vaccine for a Sustainable Cultural Change 

   Carvalho Couto, Kalliu; Moura Lorenzo, Flora; Tagliabue, Marco; Borges Henriques, Marcelo; Freitas Lemos, Roberta (International Journal of Environmental Research and Public Health;Volume 17, Issue 23: Special Issue: Community Resilience and Recovery for Public Health Emergencies, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-04)
   Until pharmacological measures are effective at containing the COVID-19 outbreak, adopting protective behaviors is paramount. In this work, we aim at informing interventions to limit the spread of the contagion and prepare ...
  • Use of MediaLabTM in experimental behavioral research: the case of consumer decision making 

   Fagerstrøm, Asle; Arntzen, Erik; Foxhall, Gordon R. (European Journal of Behavior Analysis; 10(2), Journal article; Peer reviewed, 2009)
   MediaLab™ is a software package developed by Empirisoft™ for the administration of psychological experiments in a computer lab which allows the creation of randomized experiments and the recording of data for each individual ...
  • The use of precision teaching to teach basic math facts 

   Strømgren, Børge; Berg-Mortensen, Cathrine; Tangen, Linn (European Journal of Behavior Analysis;15(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   A Precision Teaching program for basic math facts was designed for students in the 5th, 6th, and 7th grade level in a regular primary school. Forty-eight typically developing students who were nominated by their teacher ...
  • Utforming av innendeltaker-design grafer i Microsoft Excel 2007 

   Strømgren, Børge; Løkke, Gunn; Olsen, Fie; Løkke, Jon Arne (Journal article, 2010)
   I artikkelen gis det beskrivelser av hvordan grafer for framstilling av innendeltaker tilba-ketrekkingsingsdesign (reversering), multielementdesign og multippel basislinjedesign kan konstrueres i Microsoft Excel 2007 for ...
  • Variabler som kan påvirke effekter av tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (EIBI/TIOBA) 

   Olaff, Heidi Skorge; Eikeseth, Svein (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Forskning har pekt på en rekke variabler som korrelerer med behandlingseffekt. Barnas funkjsonsnivå ved behandlingsstart har vist seg å ha begrenset sammenheng med behandlingseffekt, i motsetning til hvor raskt barnet lærer ...
  • Verbal operants of corruption: A study of avoidance in corruption behavior 

   Agbota, Tete Kobla; Sandaker, Ingunn; Ree, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Corruption is illegal and universally shameful. Persons who engage in corrupt practices tend to be discreet. This study offers an analysis of metaphors in corruption lan guage based on positive ...
  • Visuelle analyser av data - er det greit å ikke vite alt? 

   Arntzen, Erik; Løkke, Jon Arne (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42, Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen omhandler problemstillinger knyttet til bruken av visuelle analyser av data fra linje-grafer. Visuelle analyser eller prosedyrer dreier seg om slutninger om tiltak har ført til effekt. Videre er visuelt baserte ...
  • Vitenskapelige publikasjoner, idealet om systematisk empirisme og atferdsanalytiske tidsskrifter 

   Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;37(4), Journal article, 2010)
   Vitenskapelige artikler er drivhjulet i den systematiske utviklingen av empiriske vitenskaper som atferdsanalyse. Artiklene i vitenskapelige tidsskrifter skal tilfredsstille formelle og innholdsmessige kvalitetskrav – det ...
  • Why Norwegians Don’t Have Their Pigs in the Forest: Illuminating Nordic ‘Co-operation’ 

   Simon, Carsta (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Many situations in human life present choices between (a) alternatives beneficial to an individual and (b) alternatives that are less beneficial to the individual that would nevertheless be beneficial if chosen by many ...
  • Yield as an essential measure of equivalence class formation, other measures, and new determinants 

   Fields, Lanny; Arntzen, Erik; Doran, Erica (The Psychological Record;70, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-31)
   “Yield,” the percentage of participants in a group who form a set of equivalence classes, has been used very broadly to identify the effect of different training protocols on class formation and expansion, identify variables ...
  • Økt utføring av hverdagsaktiviteter gjennom atferdsavtaler 

   Vandbakk, Monica; Steingrimsdottir, Hanna S; Finstad, Jonny (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Årgang 46, nummer 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Atferdsavtaler blir ofte benyttet for å motivere til å gjennomføre hensiktsmessige aktiviteter og gjøremål. Atferdsavtaler kan være en strukturert og oversiktlig måte å arrangere gode betingelser for atferdsendringer på, ...