Now showing items 249-249 of 249

    • Økt utføring av hverdagsaktiviteter gjennom atferdsavtaler 

      Vandbakk, Monica; Steingrimsdottir, Hanna S; Finstad, Jonny (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Årgang 46, nummer 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Atferdsavtaler blir ofte benyttet for å motivere til å gjennomføre hensiktsmessige aktiviteter og gjøremål. Atferdsavtaler kan være en strukturert og oversiktlig måte å arrangere gode betingelser for atferdsendringer på, ...