• Adferdsanalyse som forskningsdisiplin 

   Ree, Gunnar (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Adferdsanalyse er et forskningsfelt som består av eksperimentell adferdsanalyse, kon¬septuell adferdsanalyse, og anvendt adferdsanalyse. Hvert av feltene byr på varierte og interessante forskningsspørsmål og videnskapelige ...
  • An ethnographic study of tagging behavior 

   Carvalho, Lucas Couto De; Sandaker, Ingunn; Ree, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Tagging is a kind of graffiti that involves writing one’s name using markers or spray paints. In Brazil, the tagging behavior has spread all over the country and especially in the big cities. Aspects of the culture deserve ...
  • An Interdisciplinary Behavior-Analytic Alternative to Cognitivist Evolutionary Psychology — Advantages and Challenges 

   Vogt, Øystein (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   An interdisciplinary behavioral science that places behavior analysis as the seamlessly interconnecting discipline between evolutionary biology and cultural anthropology is preferable to the current paradigm of cognitivist ...
  • Analyzing conditions for recognizing pictures of family members in a patient with Alzheimer's disease 

   Antonsen, Anette Brogård; Arntzen, Erik (Behavioral Interventions;Volume 34, Issue 2, Journal article; Peer reviewed, 2018-11-30)
   In the present study, an 89‐year‐old woman with the neurocognitive disorder Alzheimer's disease participated. The purpose was to study recognition of the participant's relatives' faces with the use of sorting tests and ...
  • Analyzing motivating functions of consumer behavior: Evidence from attention and neural responses to choices and consumption 

   Pawar, Sanchit; Fagerstrøm, Asle; Sigurdsson, Valdimar; Arntzen, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  • Anvendelse av Matching-to-Sample prosedyrer i etableringen av akademiske ferdigheter 

   Arntzen, Erik; Lian, Torunn; Halstadtrø, Lill-Beate (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38(1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Stimulusekvivalens har vært et sentralt forskningsområde innen atferdsanalyse i over 40 år. Selv om dette forskningsområdet i utgangspunktet rettet søkelyset mot praktiske problemstillinger, har mye av forskningen konsentrert ...
  • Anvendt atferdsanalyse og Gamification 

   Hernes, Magdalena (MALKS;2015, Master thesis, 2015)
   Samfunnet står ofte overfor nye utfordringer relatert til helse og ikke minst smitte. Dette stiller økt krav til fokus på gode rutiner for smittevern og å forhindre smitte innenfor helse- og omsorg. Dette kan gjøres på ...
  • Arv og miljø i stadig endring 

   Holth, Per (Chronicle, 2010)
   I Brage finner du siste tekst-versjon (postprint) av artikkelen. Forlagets versjon finner du på forskning.no
  • Aspekter ved forskning på stimulusklasser i og utenfor laboratoriet 

   Eilertsen, Jon Magnus; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Atferdsanalysen har vært kritisert for manglende evne til å redegjøre for atferd som ikke synes å være under kontroll av direkte forsterkning. Forskning på stimulusekvivalens har vist at ekvivalensklasser kan fungere som ...
  • Atferdsanalyse og Fysioterapi 

   Ryen, Kristine Solbrekke; Eldevik, Sigmund (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Nr. 1, 2017, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Mange barn med utviklingsforstyrrelser har motoriske vanskeligheter. Dette kan gi ytterligere begrensninger i lek, fysisk aktivitet, og selvstendighet. I denne studien undersøkte vi om prosedyrer basert på anvendt ...
  • Atferdsanalytisk forskning på demens: fokus på hvordan betingete diskriminasjonsprosedyrer kan anvendes 

   Steingrimsdottir, Hanna S.; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38 (2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Demens er en samling sykdommer som rammer omtrent 3% av befolkningen over 65 år. Av de som er 85 år eller eldre blir 20% diagnostisert med sykdommen. I denne artikkelen beskriver vi demens, samt hvordan man kartlegger om ...
  • Atferdsanalytisk forståelse og behandling av depresjon 

   Myhre, Martin Øverlien; Strømgren, Børge (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Depresjon er en av de hyppigst forekommende psykiske lidelsene, men har likevel mottatt relativt lite oppmerksomhet fra atferdsanalytikere før de senere årene. Artikkelen presenterer atferdsanalytiske forståelser av ...
  • Atferdsmessige studier av demens: Effekten av ulike varianter av matching-to-sample prosedyrer 

   Arntzen, Erik; Steingrimsdottir, Hanna Steinunn; Brogård-Antonsen, Anette (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;40 (1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   To eksperimenter ble gjort med en person med demens for å studere korrekt respondering som en funksjon av økende tidsforsinkelse mellom presentasjon av utvalgsstimulus og sammenligningsstimuli i ulike varianter av delayed ...
  • Att balansera på eggen av Ockhams rakkniv: om hypotetiska konstrukt i Svartdal (2014) 

   Klintwall, Lars; Berggren, Rasmus (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   En viktig skillnad mellan behaviorister och kognitivister är inställningen till hypotetiska konstrukt. Behaviorister (se exempelvis Moore, 2008) intar ofta en starkt restriktiv hållning gentemot hypotetiska konstrukt, medan ...
  • Auditory Cortex Thickness Is Associated With N100 Amplitude in Schizophrenia Spectrum Disorders 

   Slapø, Nora Berz; Nerland, Stener; Jørgensen, Kjetil Nordbø; Mørch-Johnsen, Lynn Egeland; Pettersen, Johanne Hagen; Roelfs, Daniel; Parker, Nadine; Valstad, Mathias; Pentz, Atle Bråthen; Timpe, Clara Marie Fides; Richard, Genevieve; Beck, Dani; Werner, Maren Caroline Frogner; Lagerberg, Trine Vik; Melle, Ingrid; Agartz, Ingrid; Westlye, Lars Tjelta; Steen, Nils Eiel; Andreassen, Ole; Moberget, Torgeir; Elvsåshagen, Torbjørn; Jönsson, Erik G.; Jönsson, Erik Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background and Hypothesis: The auditory cortex (AC) may play a central role in the pathophysiology of schizophrenia and auditory hallucinations (AH). Previous schizophrenia studies report thinner AC and impaired AC function, ...
  • Behandling av funksjonell enkoprese 

   Grung, Rolf Magnus; Jørgensen, Lars Tandberg (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Enkoprese blir av omsorgspersoner ofte forklart som et normalt fenomen, som et tegn på umodenhet eller med «lav intelligens». En slik forklaring kan medføre at effektiv behandling ikke blir iverksatt. Med funksjonell ...
  • Behandling av tvangslidelse hos to personer ved hjelp av eksponering og responsprevensjon og ACT (aksept- og forpliktelsesterapi) 

   Skogstad, Pål; Orvedal, Ragnhild; Vandbakk, Monica (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;36(2), Journal article; Peer reviewed, 2009)
  • Behandling basert på kunnskap 

   Holth, Per (Chronicle, 2009)
   I løpet av de siste ukene har TV2 vist to programmer i serien Dokument2 om behandling som påstås å ha oppsiktsvekkende resultater, men som likevel ikke tilbys i særlig utstrekning i Norge. Det første (vist 21/10-09) omhandlet ...
  • Behavioral and Cultural Accounts of Corruption in the Interface Between Public Officer and Client 

   Agbota, Tete Kobla; Carvalho, Lucas Couto De; Sandaker, Ingunn; Couto, Kalliu (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper applies a behavior analytic framework to examine corrupt behavior. With this article, we heed to the call made some decades ago to behavior analysts to extend the interests and strategies of their discipline ...
  • Behavioral changes following PCB 153 exposure in the Spontaneously Hypertensive rat - an animal model of Attention-Deficit/Hyperactivity disorder 

   Johansen, Espen Borgå; Fonnum, Frode; Lausund, Per; Walaas, S. Ivar; Bærland, Nora Elise; Wøien, Grete; Sagvolden, Terje (Behavioral and Brain Functions;10(1), Journal article; Peer reviewed, 2014-01-09)
   Background Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is a behavioral disorder affecting 3-5% of children. Although ADHD is highly heritable, environmental factors like exposure during early development to various ...