Now showing items 248-249 of 249

  • Yield as an essential measure of equivalence class formation, other measures, and new determinants 

   Fields, Lanny; Arntzen, Erik; Doran, Erica (The Psychological Record;70, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-31)
   “Yield,” the percentage of participants in a group who form a set of equivalence classes, has been used very broadly to identify the effect of different training protocols on class formation and expansion, identify variables ...
  • Økt utføring av hverdagsaktiviteter gjennom atferdsavtaler 

   Vandbakk, Monica; Steingrimsdottir, Hanna S; Finstad, Jonny (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Årgang 46, nummer 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Atferdsavtaler blir ofte benyttet for å motivere til å gjennomføre hensiktsmessige aktiviteter og gjøremål. Atferdsavtaler kan være en strukturert og oversiktlig måte å arrangere gode betingelser for atferdsendringer på, ...