Now showing items 242-249 of 249

  • Variabler som kan påvirke effekter av tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (EIBI/TIOBA) 

   Olaff, Heidi Skorge; Eikeseth, Svein (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Forskning har pekt på en rekke variabler som korrelerer med behandlingseffekt. Barnas funkjsonsnivå ved behandlingsstart har vist seg å ha begrenset sammenheng med behandlingseffekt, i motsetning til hvor raskt barnet lærer ...
  • Varieties of violence in street culture 

   Tutenges, Sébastien; Sandberg, Sveinung (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Violence is central to social life, especially for people at the margins of urban society. This article examines ethnographic data collected in Oslo among individuals who are involved in street life and crime. We propose ...
  • Verbal operants of corruption: A study of avoidance in corruption behavior 

   Agbota, Tete Kobla; Sandaker, Ingunn; Ree, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Corruption is illegal and universally shameful. Persons who engage in corrupt practices tend to be discreet. This study offers an analysis of metaphors in corruption lan guage based on positive ...
  • Visuelle analyser av data - er det greit å ikke vite alt? 

   Arntzen, Erik; Løkke, Jon Arne (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42, Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen omhandler problemstillinger knyttet til bruken av visuelle analyser av data fra linje-grafer. Visuelle analyser eller prosedyrer dreier seg om slutninger om tiltak har ført til effekt. Videre er visuelt baserte ...
  • Vitenskapelige publikasjoner, idealet om systematisk empirisme og atferdsanalytiske tidsskrifter 

   Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;37(4), Journal article, 2010)
   Vitenskapelige artikler er drivhjulet i den systematiske utviklingen av empiriske vitenskaper som atferdsanalyse. Artiklene i vitenskapelige tidsskrifter skal tilfredsstille formelle og innholdsmessige kvalitetskrav – det ...
  • Why Norwegians Don’t Have Their Pigs in the Forest: Illuminating Nordic ‘Co-operation’ 

   Simon, Carsta (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Many situations in human life present choices between (a) alternatives beneficial to an individual and (b) alternatives that are less beneficial to the individual that would nevertheless be beneficial if chosen by many ...
  • Yield as an essential measure of equivalence class formation, other measures, and new determinants 

   Fields, Lanny; Arntzen, Erik; Doran, Erica (The Psychological Record;70, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-31)
   “Yield,” the percentage of participants in a group who form a set of equivalence classes, has been used very broadly to identify the effect of different training protocols on class formation and expansion, identify variables ...
  • Økt utføring av hverdagsaktiviteter gjennom atferdsavtaler 

   Vandbakk, Monica; Steingrimsdottir, Hanna S; Finstad, Jonny (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Årgang 46, nummer 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Atferdsavtaler blir ofte benyttet for å motivere til å gjennomføre hensiktsmessige aktiviteter og gjøremål. Atferdsavtaler kan være en strukturert og oversiktlig måte å arrangere gode betingelser for atferdsendringer på, ...