Now showing items 58-77 of 111

  • Konsept og redesign av sjokoladeemballasje med brukeropplevelse i fokus 

   Park, Mette Sofie (Master thesis, 2011)
   Kan vi kartlegge brukeropplevelsen og kan den påvirke design og strategiske beslutninger i en bedrift som Sjokoladeslottet? Denne masteroppgaven fokuserer på emballasjedesign som skal fokusere på brukeropplevelsen av et ...
  • Leselounge for Akershus Kunstsenter 

   Scott, Elin; Ness, Sarah H.M. (Master thesis, 2009)
   I dagens samfunn finnes det enkelte regler for hvordan man bør oppføre seg på offentlige steder. Særlig på gallerier eksisterer det for mange mennesker en høytidelig stemning, med begrensninger innen muligheten for aktivitet ...
  • Livsmestring gjennom omgivelsene: En salutogen tilnærming til hjemmet som en utvidet arena for eldre 

   Grøm, Mille (MAPD;2022, Master thesis, 2022)
   This master’s project in the study product design - design for complexity approaches health through the theory of salutogenesis, meaning the origin of health. Salutogenesis differs from the traditional pathological approach ...
  • Lys - kommunikasjon 

   Birkelund, Mari Lerengen (Master thesis, 2011)
   Bakgrunnen var å lære mer om kommunikasjonen som kan oppstår mellom brukeren og produktet. Mitt fokus går ut på å undersøke hvordan lys påvirker oss mennesker. Grunnen til dette er at resultatet i dette prosjektet blir et ...
  • Masked words 

   Adjacodjoe, Aaron Eyiram (MAPD;2013, Master thesis, 2013)
   This project sought to create an interesting form of communication, using writing on surfaces as the main medium to communicate between people and enhancing interaction with designed objects in the environment. Using the ...
  • Materialeksperimentering i glas 

   Helvik, Sissel (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   Gjennom ein materialeksperimenterande prosess har eg utvikla eit mangfald av materialprøvar. Eg har teke utgangspunkt i glasplater, for så å dela dei opp i modular eller fragment. Ved å nytta ein fusing-omn kan eg smelta ...
  • Mobile x-ray equipment design 

   Wang, Ting (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   This research project has a focus on the redesign of a user friendly mobile X- ray machine and a suspension for the connected detector. User friendliness is a trend of industrial design and is also a main goal of redesign. ...
  • Nor-Gha: Jewelry inspired by Norwegian filigree and Ghanaian Sankofa symbol 

   Amevordzie, Elikem Akos (MAPD;2014, Master thesis, 2014)
   Cultural symbols from Norway and Ghana used in this project as a tool for jewelry design. The use of these symbols creates long lasting product that can contribute to cultural sustainability. The symbol selected from Ghana ...
  • Nye gjenstander fra gamle teknikker. Bærekraftige produkter gjennom bruk av materialitet og historiefortelling 

   Olsson, Caroline (MAPD;2013, Master thesis, 2013)
   og Akershus (HIOA), avdeling for produktdesign, våren 2013. Oppgaven tar for seg hvordan man i (interiør)produkter kan bruke assosiasjoner og historiefortelling som påvirkningsstrategi for å forlenge levetiden til et ...
  • Nye opplevelser gjennom refleksjon - En reise gjennom speilets historie og baderommets utvikling 

   Andersen, Gina Heltorp (MAPD;2014, Master thesis, 2014)
   In this thesis, I have worked to develop a mirror concept for the bathroom. The thesis is the final part of my Master Education at the University of Oslo and Akershus, and ends the spring of 2014. I have based the ...
  • Nærvær og hverdagsobjekter: Øyeblikkene som forlenger objektenes levetid 

   Berg, Bjørn van den (MAPD;2014, Master thesis, 2014)
   Denne masteroppgaven er utarbeidet som en del av mastergradstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA), avdeling for produktdesign, våren 2014. Oppgaven omhandler prosessen med å utvikle tre produktserier, presentasjon, ...
  • Objectum 

   Hagelund, Vilde (MAPD;2019, Master thesis, 2019)
   Denne avhandlingen omhandler formutforskning og produktutvikling gjennom å kontinuerlig lage tredimensjonale objekter i bjørk. Prosjektet er gjennomført med auto-etnografisk og praksisledet forskning som metode. Gjennom ...
  • An olfactory journey towards jewelry 

   Runnestø, Lena (MAPD;2021, Master thesis, 2021)
   This thesis ventures into the realm of olfaction. The sense of smell has long been regarded as a less important sense, however this is changing. By exploring the olfactory system, and training the sense of smell, botanical ...
  • An operation lamp for crisis area 

   Padditey, Eugene (Master thesis, 2010)
   This thesis sort to study the existing operation lamps used in the field of crisis and to reveal the redesign and existing Operation Theatre lamp and improve it, based on the strengths and weaknesses of the existing ...
  • An opportunity for user experience design in primary antibiotics adherence in children: A narrative-based product, driven by big-data and gamification principles 

   Razmi, Fatemeh (MAPD;2018, Master thesis, 2018)
   Regardless how effective medications are, if patients do not follow the prescribed instructions, the whole healthcare system would be compromised. Non-adherence with medication generally or antibiotics specifically is a ...
  • Organisk porselen: Videreutvikling av tekstilstøpeteknikken og dens formestetiske kvaliteter 

   Maana, Anniken (MAPD;2014, Master thesis, 2014)
   Our senses is an important part of us humans. The project Organic Porcelain takes a closer look at the hand's role in creating and working in an experimental material-based processes. The experiments are done in porcelain ...
  • Ovn til matlaging i utviklingsland 

   Kilde, Lene (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   Under utplasseringsperioden før jul var jeg tre måneder i Uganda. Det var under dette oppholdet jeg ble kjent med problematikken rundt matlagingssituasjonen på lansbygda i Uganda. Kvinnene lagde i stor grad mat over bål. ...
  • Pilegrimsfristelser; kulturelle opplevelser knyttet til et suvenirobjekt 

   Flatin, Elisabeth Ekelund (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   Denne masteroppgaven i konseptbasert produktdesign handler om utviklingen av suvenirkonseptet; Pilegrimsfristelser. Med utgangspunkt i informasjon om Pilegrimsleden i Norge og pilegrimsvandring som kontekst utforskes ...
  • Plenty - investeringskunnskap: En masteroppgave om å designe et verktøy som kan få flere kvinner til å investere. 

   Thor, Jenny Helene Haugen; Jacobsen, Nina Olkowska; Gjerde, Karoline (MAPD;2022, Master thesis, 2022)
   I Norge er kapitalgapet mellom kvinner og menn på størrelsen med et helt statsbudsjett. Årsakene bygger på strukturelle ulikheter i samfunnet, som fører til at kvinner tjener minst, eier minst, ofte havner i situasjoner ...
  • Product design by recycling aluminum in a creative learning process in a museum 

   Frimpong, Augustine Acheampong (MAPD;2017, Master thesis, 2017)
   This research focuses on recycling and reutilizing and how artifacts can be created from aluminum waste. The project will use the Museum as case study and some research will also be conducted in Ghana to look at how the ...