Now showing items 37-56 of 111

  • FABEL - Designet for å la bruker skape 

   Hustad, Sigrid (MAPD;2014, Master thesis, 2014)
   This report describes the process of developing a gender neutral figure-toy concept with emphasis on encouraging the user to be creative. The process consists of a research phase that maps out the users habits around the ...
  • Fleksibelt møbel for lyd og bilde 

   Domaas, Ane; Høgh, Kathrine (MAPD;2013, Master thesis, 2013)
   I dette prosjektet har vi arbeidet med å utvikle et AV-møbel i samarbeid med elektronikkjeden, Elkjøp. Vi har brukt metoder som observasjon, både i hjemmet og i butikk. Vi har også gjort en spørreundersøkelse på internett, ...
  • Fold it 

   Evje, Bente Frette (Master thesis, 2011)
   Konseptet går ut på å designe et produkt med utgangspunkt i hengsler som funksjon. Jeg har valgt å designe et bord, og i den forbindelse kommer hengslene frem i et nytt design. Hengselen og dens egenskap er funksjonell og ...
  • Formidling av merkevare gjennom design for produkttilnytning 

   Kassama, Jambai (MAPD;2013, Master thesis, 2013)
   This project addresses the challenges connected to strengthening a brands communication through the use of product attachment. The project is a collaboration project done with the Norwegian company Rottefella. The goal is ...
  • Future imagery of synthetic food 

   Branconi, Marco Dylan (MAPD;2022, Master thesis, 2022)
   With a constantly growing world population, food production through traditional agriculture and farming is putting the planet’s resources to the test. Could artificial food ensure adequate nutrition for everyone in the ...
  • Gamified rehabilitation service designed for stroke patient 

   Li, Cong (MAPD;2017, Master thesis, 2017)
  • Granstasjon: Et lokale for de lokale 

   Siljehaug, Sondre Angard (MAPD;2020, Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven studerer hvordan menneskesentrert design kan brukes til å kartlegge lokalbefolkningens ønsker for et nytt samlingslokale. Metoder som intervjuer, empirisk data og spørreundersøkelser er brukt for å kartlegge ...
  • Helleristninger i mørket 

   Sørensen, Kristine (MAPD;2013, Master thesis, 2013)
   Denne masteroppgaven tar for seg en problemstilling i det arkeologiske fagfeltet. Det er Riksantikvarens syn at det ikke lenger er ønskelig å male opp helleristninger, noe som fører til at de blir mindre synlige for ...
  • How can ecological sanitation become a feasible answer to improving sustainable waste management in Norway? 

   Meylemans, Daan (Master thesis, 2023)
   This research study investigates "How ecological sanitation can become a feasible answer to improve sustainable waste management in Norway?". Through a holistic systemic analysis, the entire sanitation system in Norway has ...
  • How can social interaction and relaxation be achieved through publicly installed sound producing objects 

   Adu-Mensah, Kwame (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   Human interaction is one of the most intimate and important aspects of being human and it is very vital on a daily basis. To enhance this interaction will bring about new and indispensable ways of understanding or effectively ...
  • How graphic design can benefit and harm consumers in the perception of sustainable food packaging 

   Kongsli Gjerde, Henrik (Master thesis, 2023)
   This master thesis is about how consumers perception of graphic design and visual cues affect the ability to recycle and determine material components in packaging. As well how these cues are utilized by companies in either ...
  • Hver dag, resten av livet: Hvordan forbedre diabetesreguleringen for unge med type 1-diabetes 

   Scott, Cathrine (Master thesis, 2011)
   Denne rapporten tar for seg prosessen med å utvikle et blodsukkerapparat for unge med type 1-diabetes. Prosessen har i grove trekk gått ut på å sette seg inn i temaet med unge og diabetes, definere problemområder ved bruken ...
  • Hverdagsobjekter med en skulpturell appell: form, materialitet, taktilitet - relasjoner mellom bruker og produkt 

   Bergsaker, Andreas Ferdinand Riise (MAPD;2015, Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven er utarbeidet som avs- luttende del av mastergradstudiet i produktde- sign ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), våren 2015. I oppgaven har man prøvd å belyse hvordan hverdagsobjekter med en ...
  • Hvordan kan delekultur brukes i design av løsninger som går fra eie til lån og leie av fritidsutstyr? 

   Helle, Tiril (MAPD;2020, Master thesis, 2020)
   Det er viktig for folkehelsa at vi både er ute i naturen og i bevegelse og det er et mål fra Regjeringen og organisasjoner som Den Norske Turistforeningen å få flere ut i naturen på en trygg måte. Vi er en nasjon som er ...
  • Igloo - an unplugged space in an online home 

   Gaustad, Anne Kathrine (Master thesis, 2010)
   Igloo – an unplugged space in an online home. Our age in affluent society is deeply defined by access to information, communication and privileges of a great variety of choices on all levels. The information technological ...
  • Impressions of Nature 

   Egan, Anna (Master thesis, 2023)
   This is a practice-based project that uses qualitative, artistic research methods. The project’s foundational method of re-mediation is used to explore the dynamic relationship between form and materiality and how this ...
  • Improving norwegian user's experience of moxibustion in chinese medicine 

   Yuanyuan, Cai (Master thesis, 2011)
   This is a series of design including four different products, each of which has embodied author’s emotional experience in Norway – snow, forest, star, peace and kind atmosphere. Author hopes combine these elements into the ...
  • Inkluderende design - trygghet i hverdagen ved bruk av utstyr for varsling av brann 

   Eriksen, Tomas Eidsvold (MAPD;2015, Master thesis, 2015)
   This master thesis was written at the Department of Product Design, at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) during spring 2015. The goal has been to create better solutions for equipment for fire ...
  • Interaksjon og lek i sentrum 

   Berg, Hannah Nordstrøm (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   For å utvikle et produkt som oppfordrer til lek, interaksjon og opplevelse har jeg benyttet meg av informasjon fra dybdeintervjuer, teorier og observasjoner. Målet var å oppnå et produkt med forlenget levetid som gjennom ...