Now showing items 44-63 of 111

  • Helleristninger i mørket 

   Sørensen, Kristine (MAPD;2013, Master thesis, 2013)
   Denne masteroppgaven tar for seg en problemstilling i det arkeologiske fagfeltet. Det er Riksantikvarens syn at det ikke lenger er ønskelig å male opp helleristninger, noe som fører til at de blir mindre synlige for ...
  • How can ecological sanitation become a feasible answer to improving sustainable waste management in Norway? 

   Meylemans, Daan (Master thesis, 2023)
   This research study investigates "How ecological sanitation can become a feasible answer to improve sustainable waste management in Norway?". Through a holistic systemic analysis, the entire sanitation system in Norway has ...
  • How can social interaction and relaxation be achieved through publicly installed sound producing objects 

   Adu-Mensah, Kwame (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   Human interaction is one of the most intimate and important aspects of being human and it is very vital on a daily basis. To enhance this interaction will bring about new and indispensable ways of understanding or effectively ...
  • How graphic design can benefit and harm consumers in the perception of sustainable food packaging 

   Kongsli Gjerde, Henrik (Master thesis, 2023)
   This master thesis is about how consumers perception of graphic design and visual cues affect the ability to recycle and determine material components in packaging. As well how these cues are utilized by companies in either ...
  • Hver dag, resten av livet: Hvordan forbedre diabetesreguleringen for unge med type 1-diabetes 

   Scott, Cathrine (Master thesis, 2011)
   Denne rapporten tar for seg prosessen med å utvikle et blodsukkerapparat for unge med type 1-diabetes. Prosessen har i grove trekk gått ut på å sette seg inn i temaet med unge og diabetes, definere problemområder ved bruken ...
  • Hverdagsobjekter med en skulpturell appell: form, materialitet, taktilitet - relasjoner mellom bruker og produkt 

   Bergsaker, Andreas Ferdinand Riise (MAPD;2015, Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven er utarbeidet som avs- luttende del av mastergradstudiet i produktde- sign ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), våren 2015. I oppgaven har man prøvd å belyse hvordan hverdagsobjekter med en ...
  • Hvordan kan delekultur brukes i design av løsninger som går fra eie til lån og leie av fritidsutstyr? 

   Helle, Tiril (MAPD;2020, Master thesis, 2020)
   Det er viktig for folkehelsa at vi både er ute i naturen og i bevegelse og det er et mål fra Regjeringen og organisasjoner som Den Norske Turistforeningen å få flere ut i naturen på en trygg måte. Vi er en nasjon som er ...
  • Igloo - an unplugged space in an online home 

   Gaustad, Anne Kathrine (Master thesis, 2010)
   Igloo – an unplugged space in an online home. Our age in affluent society is deeply defined by access to information, communication and privileges of a great variety of choices on all levels. The information technological ...
  • Impressions of Nature 

   Egan, Anna (Master thesis, 2023)
   This is a practice-based project that uses qualitative, artistic research methods. The project’s foundational method of re-mediation is used to explore the dynamic relationship between form and materiality and how this ...
  • Improving norwegian user's experience of moxibustion in chinese medicine 

   Yuanyuan, Cai (Master thesis, 2011)
   This is a series of design including four different products, each of which has embodied author’s emotional experience in Norway – snow, forest, star, peace and kind atmosphere. Author hopes combine these elements into the ...
  • Inkluderende design - trygghet i hverdagen ved bruk av utstyr for varsling av brann 

   Eriksen, Tomas Eidsvold (MAPD;2015, Master thesis, 2015)
   This master thesis was written at the Department of Product Design, at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) during spring 2015. The goal has been to create better solutions for equipment for fire ...
  • Interaksjon og lek i sentrum 

   Berg, Hannah Nordstrøm (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   For å utvikle et produkt som oppfordrer til lek, interaksjon og opplevelse har jeg benyttet meg av informasjon fra dybdeintervjuer, teorier og observasjoner. Målet var å oppnå et produkt med forlenget levetid som gjennom ...
  • Jeans, levetid & kropp: AVA-Shop - din digitale mannekeng 

   Olsen, Emilie Sofie Bohlin (MAPD;2021, Master thesis, 2021)
   This master thesis is about the garment jeans, as well as longevity and consumers’ thoughts and opinions about this. More specifically, this thesis will address consumers’ behavior and experiences towards this garment ...
  • Konsept og redesign av sjokoladeemballasje med brukeropplevelse i fokus 

   Park, Mette Sofie (Master thesis, 2011)
   Kan vi kartlegge brukeropplevelsen og kan den påvirke design og strategiske beslutninger i en bedrift som Sjokoladeslottet? Denne masteroppgaven fokuserer på emballasjedesign som skal fokusere på brukeropplevelsen av et ...
  • Leselounge for Akershus Kunstsenter 

   Scott, Elin; Ness, Sarah H.M. (Master thesis, 2009)
   I dagens samfunn finnes det enkelte regler for hvordan man bør oppføre seg på offentlige steder. Særlig på gallerier eksisterer det for mange mennesker en høytidelig stemning, med begrensninger innen muligheten for aktivitet ...
  • Livsmestring gjennom omgivelsene: En salutogen tilnærming til hjemmet som en utvidet arena for eldre 

   Grøm, Mille (MAPD;2022, Master thesis, 2022)
   This master’s project in the study product design - design for complexity approaches health through the theory of salutogenesis, meaning the origin of health. Salutogenesis differs from the traditional pathological approach ...
  • Lys - kommunikasjon 

   Birkelund, Mari Lerengen (Master thesis, 2011)
   Bakgrunnen var å lære mer om kommunikasjonen som kan oppstår mellom brukeren og produktet. Mitt fokus går ut på å undersøke hvordan lys påvirker oss mennesker. Grunnen til dette er at resultatet i dette prosjektet blir et ...
  • Masked words 

   Adjacodjoe, Aaron Eyiram (MAPD;2013, Master thesis, 2013)
   This project sought to create an interesting form of communication, using writing on surfaces as the main medium to communicate between people and enhancing interaction with designed objects in the environment. Using the ...
  • Materialeksperimentering i glas 

   Helvik, Sissel (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   Gjennom ein materialeksperimenterande prosess har eg utvikla eit mangfald av materialprøvar. Eg har teke utgangspunkt i glasplater, for så å dela dei opp i modular eller fragment. Ved å nytta ein fusing-omn kan eg smelta ...