Now showing items 16-35 of 111

  • Design Actifesto: Design som verktøy for motvirkning av strukturell ulikhet og myndiggjøring av underpriviligerte 

   Kalsnes, Ingvild Hansson (MAPD;2021, Master thesis, 2021)
   Denne avhandlingen har som formål å skape bevissthet om designeres rolle i å motvirke strukturell ulikhet gjennom egen designpraksis. Prosjektet peker på fraværet av en diskurs som anerkjenner designfaget som politisk, ...
  • Design av en bærbar plasmabrenner 

   Olsen, Bjarne Oppedal (Master thesis, 2009)
   Masteroppgaven avholdes ved Høgskolen i Akershus i samarbeid med Forsvarets Forsknings Institutt (FFI), prototypeverksted. Rapporten omhandler design av en bærbar plasmabrenner tenkt brukt i antiterror sammenheng hos politi ...
  • Design av en ny type motorsykkel 

   Celius, Levi Lynau; Sivertsen, Arnt Kåre (MAPD;2017, Master thesis, 2017)
   Kulturen rundt motorsykkel er i dag låst fast i et gammelt og velletablert system. Systemet består av ulike motorsykkelsegmenter. Blant disse er: Cruiser, Adventure, Cafe racer, duel-sport, Racing, og Touring. De ...
  • Design for disaster preparedness: A self-sustained communication network in earthquake scenarios 

   Giray, Çep (MAPD;2021, Master thesis, 2021)
   Design solution I am proposing here consists of an application interface for the disaster victims and an underlying communication network solution that can self-sustain by building a mesh network between the mobile ...
  • Design of a very Norwegian jewellery collection 

   Longden, Edward (MAPD;2011, Master thesis, 2011)
   A study into cultural identity, cultural communication and branding within the jewellery design sector. This paper aims to garner an understanding of what it is to be Norwegian, what are the identifiers of the nation, ...
  • Design og utvikling av søk- og redningsdrone 

   Shahinian, Nima J. (MAPD;2016, Master thesis, 2016)
   This thesis is written as part of the Master’s program in Product Design at Oslo and Akershus Uni- versity College in spring 2016. The thesis investigates the design and development of a rescue drone / UAV (Unmanned aerial ...
  • A design perspective on the future of sustainable welfare 

   Yepes, David Guillermo Leal (MAPD;2021, Master thesis, 2021)
   Work and welfare are changing rapidly because of politics, technology, and economics, and the impact of the pandemic has accelerated this process of evolution. In the future, the quest for purpose in work and the ...
  • Designing for human-centered suicide prevention and mental health services: Designing for a state of well-being 

   Kvinnesland, Lars (MAPD;2019, Master thesis, 2019)
   According to the World Health Organization (WHO) close to 800 000 people die to suicide every year. In WHO’s Mental Health Action Plan for 2013-2020, The Member States have committed themselves to work towards the goal ...
  • Developing a formal and functional language for catering equipment 

   Jacoby, Julia (Master thesis, 2011)
   Developing a formal and functional language for catering equipment. In the catered event a meal becomes a carefully orchestrated occurrence. Foods are carefully displayed on platters, knives are polished, and glasses clear, ...
  • Digital Kuriøs - A virtual furniture studio for co-creation 

   Trana, Iris Elmkvist; Sørensen, Julie Grindland (MAPD;2021, Master thesis, 2021)
   The current system of the furniture design field of Norway is affected by trends, consumerism (throw-away society) and the goal of growth and convenience. Theory suggests that designing with an emphasis on interactions ...
  • DysleksiUng – å gi unge med dysleksi oversikt over egen situasjon 

   Aurlien, Åshild; Fløstrand, Julie Beate (MAPD;2018, Master thesis, 2018)
   Denne oppgaven tar for seg problematikken rundt mangel på informasjon som er tilpasset og rettet direkte mot unge personer med dysleksi. I og med at det viktigste tidspunktet for å sette inn tiltak for å avhjelpe dysleksi ...
  • E A T: Edited aesthetics of taste 

   Lowley, James Duncan (MAPD;2017, Master thesis, 2017)
  • Electricity: elektrisk bysykkel i samarbeid med Hard Rocx 

   Wennerberg, Even (MAPD;2014, Master thesis, 2014)
   In this paper I have cooperated with the bicycle manufacturer Hard Rocx on designing a new electric bike. Hard Rocx is a Norwegian bicycle manufacturer focusing on the development and promotion of carbon bikes for the ...
  • En undersøkelse av trivsel. Det åpne kontorlandskap sett i forhold til skillevegger. 

   Gressberg, Sara Straumdal (MAPD;2013, Master thesis, 2013)
   Denne masteroppgaven er utarbeidet som en del av mastergradstudiet ved Høgskolen Oslo Akershus (Hioa), avdeling for produktdesign, våren 2013. Oppgaven er gjennomført i samarbeid med Euklides. Oppgaven undersøker det åpne ...
  • Estetikk og visuell kommunikasjon ved kulturminne 

   Persen, Siri Beate (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   Å informere om kulturarven er viktig. Like viktig er det for informasjonen å nå frem til folk, om faget og å skape interesse. Skilt skal være gode, men på kulturminnets premisser. Skiltet ved Nes kirkeruin er en ...
  • Estetisering av velkomsthall 

   Fullumoen, Ellen (MAPD;2013, Master thesis, 2013)
   Under masterprosjektet våren 2013 fikk jeg i oppdrag å estetisere velkomsthallen til bedriften Elmico. De ønsket en estetisk velkomsthall og det produktet skulle være laget i materialene de produserer og selger. Elmico ...
  • Estetiske virkemidler for en bærekraftig fremtid 

   Løken, Anette Kristin (Master thesis, 2010)
   Oppgavens mål har vært å foreta en diskusjon av begrepene anvendelse, estetikk og bærekraft. Denne diskusjonen har ikke til hensikt å gi entydige svar på hvordan et fremtidig produkt kan kommunisere intensjoner om bærekraft. ...
  • Ethics in design: an option to achieve environmental and social consciousness 

   Caro del Castillo, Andres (MAPD;2015, Master thesis, 2015)
  • Experiences with nature: An exploration of storytelling’s impact on children and their guardians 

   Skirstad, Ingunn; Marsteen, Nora Margrete (MAPD;2021, Master thesis, 2021)
   Spending time outdoors and in nature is known to be beneficial for your mental health and physical wellbeing. Regardless, people’s perception of what being outdoors might involve, and their knowledge about nature, varies ...
  • Exploration of intuitive wayfinding 

   Midbøe, Pernille Høgevold (Master thesis, 2023)
   Every day we encounter wayfinding in some way. Either if it is road signage, at your job, in your local shopping mall. If it works, it is easy to take it for granted. While if it is lacking or not intuitive, it could ...