Now showing items 69-88 of 111

  • Objectum 

   Hagelund, Vilde (MAPD;2019, Master thesis, 2019)
   Denne avhandlingen omhandler formutforskning og produktutvikling gjennom å kontinuerlig lage tredimensjonale objekter i bjørk. Prosjektet er gjennomført med auto-etnografisk og praksisledet forskning som metode. Gjennom ...
  • An olfactory journey towards jewelry 

   Runnestø, Lena (MAPD;2021, Master thesis, 2021)
   This thesis ventures into the realm of olfaction. The sense of smell has long been regarded as a less important sense, however this is changing. By exploring the olfactory system, and training the sense of smell, botanical ...
  • An operation lamp for crisis area 

   Padditey, Eugene (Master thesis, 2010)
   This thesis sort to study the existing operation lamps used in the field of crisis and to reveal the redesign and existing Operation Theatre lamp and improve it, based on the strengths and weaknesses of the existing ...
  • An opportunity for user experience design in primary antibiotics adherence in children: A narrative-based product, driven by big-data and gamification principles 

   Razmi, Fatemeh (MAPD;2018, Master thesis, 2018)
   Regardless how effective medications are, if patients do not follow the prescribed instructions, the whole healthcare system would be compromised. Non-adherence with medication generally or antibiotics specifically is a ...
  • Organisk porselen: Videreutvikling av tekstilstøpeteknikken og dens formestetiske kvaliteter 

   Maana, Anniken (MAPD;2014, Master thesis, 2014)
   Our senses is an important part of us humans. The project Organic Porcelain takes a closer look at the hand's role in creating and working in an experimental material-based processes. The experiments are done in porcelain ...
  • Ovn til matlaging i utviklingsland 

   Kilde, Lene (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   Under utplasseringsperioden før jul var jeg tre måneder i Uganda. Det var under dette oppholdet jeg ble kjent med problematikken rundt matlagingssituasjonen på lansbygda i Uganda. Kvinnene lagde i stor grad mat over bål. ...
  • Pilegrimsfristelser; kulturelle opplevelser knyttet til et suvenirobjekt 

   Flatin, Elisabeth Ekelund (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   Denne masteroppgaven i konseptbasert produktdesign handler om utviklingen av suvenirkonseptet; Pilegrimsfristelser. Med utgangspunkt i informasjon om Pilegrimsleden i Norge og pilegrimsvandring som kontekst utforskes ...
  • Plenty - investeringskunnskap: En masteroppgave om å designe et verktøy som kan få flere kvinner til å investere. 

   Thor, Jenny Helene Haugen; Jacobsen, Nina Olkowska; Gjerde, Karoline (MAPD;2022, Master thesis, 2022)
   I Norge er kapitalgapet mellom kvinner og menn på størrelsen med et helt statsbudsjett. Årsakene bygger på strukturelle ulikheter i samfunnet, som fører til at kvinner tjener minst, eier minst, ofte havner i situasjoner ...
  • Product design by recycling aluminum in a creative learning process in a museum 

   Frimpong, Augustine Acheampong (MAPD;2017, Master thesis, 2017)
   This research focuses on recycling and reutilizing and how artifacts can be created from aluminum waste. The project will use the Museum as case study and some research will also be conducted in Ghana to look at how the ...
  • Produkttilknytning: et emballasje- og merkevarekonsept for restitusjonssmoothie 

   Resell, Kjersti (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   Det er en omfattende prosess å etablere en helt ny merkevare. For å holde merkevaren sterk er det viktig at målgruppen knytter ønskede assosiasjoner til den, og den må yte noe annet enn konkurrentene. Dette gjør seg spesielt ...
  • Project E 

   Fornasini, Valerio (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   On Art Art, in its broadest sense, includes all human activities - carried out individually or collectively - that leads to creative forms of aesthetic expression, relying on technical, innate abilities and behavioural ...
  • Purik: A journey to your dreams. Supporting youth from disadvantaged areas in Colombia during the transition to higher education as a way to foster human development. 

   Guerra, Oscar (MAPD;2022, Master thesis, 2022)
   Purik is a framework for supporting youth, from disadvantaged areas of Colombia, to make the transition to higher education. It is leveraged in education and the UN's human development approach as a way to foster human ...
  • Redningsarbeid ved snøskredulykker 

   Prestrud, Cecilie (MAPD;2018, Master thesis, 2018)
   Every year hundreds of people are involved in avalanches to a greater or smaller extent in Norway, and every year experienced and inexperienced mountain hikers lose their lives as a consequence of being taken by an avalanche ...
  • A seat inspired by a traditional symbol from Ghana 

   Clement, Frederick Ampah (Master thesis, 2011)
   This research project focused on developing a seat inspired by a traditional symbol from Ghana. A number of traditional symbols in Ghana were identified out of which three symbols were selected upon interest. The meanings ...
  • Sidewalks of Oslo: Rethinking ordinary with systemic design 

   Brozmanová, Simona (Master thesis, 2023)
   Sidewalks play a central role in pedestrian infrastructure. Designed for walking, they are known to be the healthiest mode of transportation for individuals. However, our experiences reveal that the physical environment ...
  • Simple chair from Fyresdal 

   Gulliksen, Nicolai (MAPD;2013, Master thesis, 2013)
   Fyresdal Tre er en lokal møbelfabrikk i Fyresdal kommune i Vest-Telemark. Bedriften har eksistert som trevarefab¬rikk siden 1970 og i 1991 begynte de å spesialisere seg på å produsere designmøbler i heltre. I tillegg til ...
  • Sirkus: Biologisk nedbrytning på barnas premisser. Synliggjør meitemarken og andre nedbryteres rolle i kjøkkenhagen 

   Haugli, Karen Margrethe Sveinsdatter (MAPD;2013, Master thesis, 2013)
   Masteroppgaven er utført våren 2013, ved Høgskolen i Oslo og Akershus, institutt for produkt- design. Masterprosjektet inkluderer et reelt designoppdrag gitt av Oslo og omegn økologiske hagebrukslag (OOØH). Oppdraget er ...
  • Skistav profil: langrennstav 

   Vold, Håkon (Master thesis, 2011)
   Bakgrunnen for prosjektet var å se om det fantes et annet materiale å produsere skistaver i, samt å se på stavprofiler om det er noe forbedringspotensial innen for dette området. Jeg satte meg noen krav i starten av prosessen ...
  • Slow design through positive emotional attachment 

   Lawman, Alexandra Sara Poppy (MAPD;2019, Master thesis, 2019)
   The purpose of this study and design research was the exploration of the Slow philosophy in the context of design. Slow Living is a concept developing awareness of life tempo, one that welcomes balance, awareness, depth, ...
  • Solsølja: Redefining Norwegian folk costume jewelry 

   Gulliksen, Cathrine (MAPD;2021, Master thesis, 2021)
   This thesis focuses on how søljer can be redesigned to be more universal and inclusive. The project was carried out using practice-based research. The Sølje is a traditional Norwegian folk costume jewelry. Sølje today ...