Now showing items 1-20 of 111

  • Leselounge for Akershus Kunstsenter 

   Scott, Elin; Ness, Sarah H.M. (Master thesis, 2009)
   I dagens samfunn finnes det enkelte regler for hvordan man bør oppføre seg på offentlige steder. Særlig på gallerier eksisterer det for mange mennesker en høytidelig stemning, med begrensninger innen muligheten for aktivitet ...
  • Caliente Vena : hvordan designe en frittstående peis til brukere i andre kulturer ved bruk av scenarioutvikling i designprosessen 

   Oskarsen, Heidi; Altmann, Beate (Master thesis, 2009)
   Bakgrunnen for prosjektet var at Jøtul AS ønsket at vi skulle designe en frittstående peisovn til Øst- Europa, Frankrike, Italia og Spania. Det å designe til andre kulturer var en oppgave som var interessant. Jøtul AS ...
  • Design av en bærbar plasmabrenner 

   Olsen, Bjarne Oppedal (Master thesis, 2009)
   Masteroppgaven avholdes ved Høgskolen i Akershus i samarbeid med Forsvarets Forsknings Institutt (FFI), prototypeverksted. Rapporten omhandler design av en bærbar plasmabrenner tenkt brukt i antiterror sammenheng hos politi ...
  • Estetiske virkemidler for en bærekraftig fremtid 

   Løken, Anette Kristin (Master thesis, 2010)
   Oppgavens mål har vært å foreta en diskusjon av begrepene anvendelse, estetikk og bærekraft. Denne diskusjonen har ikke til hensikt å gi entydige svar på hvordan et fremtidig produkt kan kommunisere intensjoner om bærekraft. ...
  • An operation lamp for crisis area 

   Padditey, Eugene (Master thesis, 2010)
   This thesis sort to study the existing operation lamps used in the field of crisis and to reveal the redesign and existing Operation Theatre lamp and improve it, based on the strengths and weaknesses of the existing ...
  • Spine - modulbasert møbel i betong 

   Bommen, Karoline Sandnes; Mørk, Ingvild Wasbotten (Master thesis, 2010)
   Stian og Bjarne Varre skal etablere et nytt firma hvor de ønsker å produsere og selge betongmøbler, bakgrunnen for dette prosjektet er at de ønsket at vi skulle lage et betongmøbel de potensielt kan produsere og selge. De ...
  • Igloo - an unplugged space in an online home 

   Gaustad, Anne Kathrine (Master thesis, 2010)
   Igloo – an unplugged space in an online home. Our age in affluent society is deeply defined by access to information, communication and privileges of a great variety of choices on all levels. The information technological ...
  • User communication, design methods study and cardiac compression board design 

   Heng, Yao (Master thesis, 2010)
   This research project focused on the study of user communication and design methods. By ways of study the cardiac compression board (CPR board) design, the aim of this research is to finding some useful suggestion for the ...
  • Akershusmuseet= : synliggjøring av Akershusmuseet 

   Huseby, Hanne (Master thesis, 2010)
   Bakgrunn for prosjektet er at Akershusmuseets hovedkontor og avdeling Strømmen, ønsker en større bevisstgjøring av museets tilstedeværelse og funksjon hos innbyggere på Strømmen og for museumsavdelingene. Akershusmuseet ...
  • Developing a formal and functional language for catering equipment 

   Jacoby, Julia (Master thesis, 2011)
   Developing a formal and functional language for catering equipment. In the catered event a meal becomes a carefully orchestrated occurrence. Foods are carefully displayed on platters, knives are polished, and glasses clear, ...
  • Hver dag, resten av livet: Hvordan forbedre diabetesreguleringen for unge med type 1-diabetes 

   Scott, Cathrine (Master thesis, 2011)
   Denne rapporten tar for seg prosessen med å utvikle et blodsukkerapparat for unge med type 1-diabetes. Prosessen har i grove trekk gått ut på å sette seg inn i temaet med unge og diabetes, definere problemområder ved bruken ...
  • Apto customizable furniture system 

   Aglen, Jakob (Master thesis, 2011)
   Apto brukertilpasset møbel system. Et forsøk på å inkorporere kvaliteter ved manuelt håndverk i en mindre serieproduksjon. Med en rekke tilpassningsmuligheter, før produksjon, kan møbelet bli alt fra sofabord i stuen, ...
  • Fold it 

   Evje, Bente Frette (Master thesis, 2011)
   Konseptet går ut på å designe et produkt med utgangspunkt i hengsler som funksjon. Jeg har valgt å designe et bord, og i den forbindelse kommer hengslene frem i et nytt design. Hengselen og dens egenskap er funksjonell og ...
  • Lys - kommunikasjon 

   Birkelund, Mari Lerengen (Master thesis, 2011)
   Bakgrunnen var å lære mer om kommunikasjonen som kan oppstår mellom brukeren og produktet. Mitt fokus går ut på å undersøke hvordan lys påvirker oss mennesker. Grunnen til dette er at resultatet i dette prosjektet blir et ...
  • ARTUr: augmented reality technology in architecture and urban planning: En studie i produktutvikling med metoden participatory design 

   Moen, Åsta (Master thesis, 2011)
   Augmented reality er en teknologi i rask utvikling og med økende antall bruksområder. AR-Lab AS er et firma som arbeider med å kommersialisere denne teknologien og bringe den ut på markedet. Gjennom et tett samarbeid med ...
  • A seat inspired by a traditional symbol from Ghana 

   Clement, Frederick Ampah (Master thesis, 2011)
   This research project focused on developing a seat inspired by a traditional symbol from Ghana. A number of traditional symbols in Ghana were identified out of which three symbols were selected upon interest. The meanings ...
  • Tersus be prepared: How to make a cleaning product with a simple and attractive refill system 

   Breivik, Knut Håkon (Master thesis, 2011)
   This report shows the process up to and including the result of the Tersus project. Tersus, meaning clean, is a detergent spray bottle. It has a refillable water chamber and a system using compressed gas and high concentrated ...
  • Taktil kommunikasjon: produkter rettet mot synshemmede og seende 

   Hansen, Marie Jeanette Skaug (Master thesis, 2011)
   Det er blitt et viktig gjøremål å skape universelt design. På bakgrunn av dette, har det blitt utarbeidet forslag til nytenkende mobilitetskonsepter, i form av estetiske og funksjonelle ledefliser i vegg. Hovedsakelig er ...
  • Skistav profil: langrennstav 

   Vold, Håkon (Master thesis, 2011)
   Bakgrunnen for prosjektet var å se om det fantes et annet materiale å produsere skistaver i, samt å se på stavprofiler om det er noe forbedringspotensial innen for dette området. Jeg satte meg noen krav i starten av prosessen ...
  • Improving norwegian user's experience of moxibustion in chinese medicine 

   Yuanyuan, Cai (Master thesis, 2011)
   This is a series of design including four different products, each of which has embodied author’s emotional experience in Norway – snow, forest, star, peace and kind atmosphere. Author hopes combine these elements into the ...