Now showing items 51-70 of 111

  • Igloo - an unplugged space in an online home 

   Gaustad, Anne Kathrine (Master thesis, 2010)
   Igloo – an unplugged space in an online home. Our age in affluent society is deeply defined by access to information, communication and privileges of a great variety of choices on all levels. The information technological ...
  • Impressions of Nature 

   Egan, Anna (Master thesis, 2023)
   This is a practice-based project that uses qualitative, artistic research methods. The project’s foundational method of re-mediation is used to explore the dynamic relationship between form and materiality and how this ...
  • Improving norwegian user's experience of moxibustion in chinese medicine 

   Yuanyuan, Cai (Master thesis, 2011)
   This is a series of design including four different products, each of which has embodied author’s emotional experience in Norway – snow, forest, star, peace and kind atmosphere. Author hopes combine these elements into the ...
  • Inkluderende design - trygghet i hverdagen ved bruk av utstyr for varsling av brann 

   Eriksen, Tomas Eidsvold (MAPD;2015, Master thesis, 2015)
   This master thesis was written at the Department of Product Design, at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) during spring 2015. The goal has been to create better solutions for equipment for fire ...
  • Interaksjon og lek i sentrum 

   Berg, Hannah Nordstrøm (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   For å utvikle et produkt som oppfordrer til lek, interaksjon og opplevelse har jeg benyttet meg av informasjon fra dybdeintervjuer, teorier og observasjoner. Målet var å oppnå et produkt med forlenget levetid som gjennom ...
  • Jeans, levetid & kropp: AVA-Shop - din digitale mannekeng 

   Olsen, Emilie Sofie Bohlin (MAPD;2021, Master thesis, 2021)
   This master thesis is about the garment jeans, as well as longevity and consumers’ thoughts and opinions about this. More specifically, this thesis will address consumers’ behavior and experiences towards this garment ...
  • Konsept og redesign av sjokoladeemballasje med brukeropplevelse i fokus 

   Park, Mette Sofie (Master thesis, 2011)
   Kan vi kartlegge brukeropplevelsen og kan den påvirke design og strategiske beslutninger i en bedrift som Sjokoladeslottet? Denne masteroppgaven fokuserer på emballasjedesign som skal fokusere på brukeropplevelsen av et ...
  • Leselounge for Akershus Kunstsenter 

   Scott, Elin; Ness, Sarah H.M. (Master thesis, 2009)
   I dagens samfunn finnes det enkelte regler for hvordan man bør oppføre seg på offentlige steder. Særlig på gallerier eksisterer det for mange mennesker en høytidelig stemning, med begrensninger innen muligheten for aktivitet ...
  • Livsmestring gjennom omgivelsene: En salutogen tilnærming til hjemmet som en utvidet arena for eldre 

   Grøm, Mille (MAPD;2022, Master thesis, 2022)
   This master’s project in the study product design - design for complexity approaches health through the theory of salutogenesis, meaning the origin of health. Salutogenesis differs from the traditional pathological approach ...
  • Lys - kommunikasjon 

   Birkelund, Mari Lerengen (Master thesis, 2011)
   Bakgrunnen var å lære mer om kommunikasjonen som kan oppstår mellom brukeren og produktet. Mitt fokus går ut på å undersøke hvordan lys påvirker oss mennesker. Grunnen til dette er at resultatet i dette prosjektet blir et ...
  • Masked words 

   Adjacodjoe, Aaron Eyiram (MAPD;2013, Master thesis, 2013)
   This project sought to create an interesting form of communication, using writing on surfaces as the main medium to communicate between people and enhancing interaction with designed objects in the environment. Using the ...
  • Materialeksperimentering i glas 

   Helvik, Sissel (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   Gjennom ein materialeksperimenterande prosess har eg utvikla eit mangfald av materialprøvar. Eg har teke utgangspunkt i glasplater, for så å dela dei opp i modular eller fragment. Ved å nytta ein fusing-omn kan eg smelta ...
  • Mobile x-ray equipment design 

   Wang, Ting (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
   This research project has a focus on the redesign of a user friendly mobile X- ray machine and a suspension for the connected detector. User friendliness is a trend of industrial design and is also a main goal of redesign. ...
  • Nor-Gha: Jewelry inspired by Norwegian filigree and Ghanaian Sankofa symbol 

   Amevordzie, Elikem Akos (MAPD;2014, Master thesis, 2014)
   Cultural symbols from Norway and Ghana used in this project as a tool for jewelry design. The use of these symbols creates long lasting product that can contribute to cultural sustainability. The symbol selected from Ghana ...
  • Nye gjenstander fra gamle teknikker. Bærekraftige produkter gjennom bruk av materialitet og historiefortelling 

   Olsson, Caroline (MAPD;2013, Master thesis, 2013)
   og Akershus (HIOA), avdeling for produktdesign, våren 2013. Oppgaven tar for seg hvordan man i (interiør)produkter kan bruke assosiasjoner og historiefortelling som påvirkningsstrategi for å forlenge levetiden til et ...
  • Nye opplevelser gjennom refleksjon - En reise gjennom speilets historie og baderommets utvikling 

   Andersen, Gina Heltorp (MAPD;2014, Master thesis, 2014)
   In this thesis, I have worked to develop a mirror concept for the bathroom. The thesis is the final part of my Master Education at the University of Oslo and Akershus, and ends the spring of 2014. I have based the ...
  • Nærvær og hverdagsobjekter: Øyeblikkene som forlenger objektenes levetid 

   Berg, Bjørn van den (MAPD;2014, Master thesis, 2014)
   Denne masteroppgaven er utarbeidet som en del av mastergradstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA), avdeling for produktdesign, våren 2014. Oppgaven omhandler prosessen med å utvikle tre produktserier, presentasjon, ...
  • Objectum 

   Hagelund, Vilde (MAPD;2019, Master thesis, 2019)
   Denne avhandlingen omhandler formutforskning og produktutvikling gjennom å kontinuerlig lage tredimensjonale objekter i bjørk. Prosjektet er gjennomført med auto-etnografisk og praksisledet forskning som metode. Gjennom ...
  • An olfactory journey towards jewelry 

   Runnestø, Lena (MAPD;2021, Master thesis, 2021)
   This thesis ventures into the realm of olfaction. The sense of smell has long been regarded as a less important sense, however this is changing. By exploring the olfactory system, and training the sense of smell, botanical ...