Velg et delarkiv for å bla i samlingene

Akershus Universitetssykehus HF [153]
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) [430]
By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) [1634]
Fakultet for helsevitenskap (HV) [4054]
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) [2362]
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) [3244]
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) [2637]
Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) [562]
Seniorsenteret [38]
Senter for profesjonsstudier (SPS) [456]
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) [1086]
Sentraladministrasjonen [3220]
Velferdsforskningsinstituttet (NOVA) [641]
 • Loneliness, social provision and health among older men and women with chronic physical diseases – a mixed methods study 

  Bjørge, Heidi; Baklien, Børge; Opheim, Elin; Kvaal, Kari; Skulberg, Knut Ragnvald (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Purpose The purpose of this study was to explore loneliness, social provision and perceived health from a gender perspective among older persons with chronic diseases. Methods A mixed-methods approach was chosen to enable ...
 • «Jeg vil ikke ha oppmerksomhet, men jeg vil ikke være usynlig» 

  Lundberg, Camilla S.; Sørlie, Anniken; Egeland, Cathrine; Solberg, Anne Grethe (AFI-rapport;2024:09, Report, 2024-04-15)
  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har Arbeidsforskningsinstituttet og Institutt for sosialfag ved OsloMet – storbyuniversitetet gjennomført studien. Ett formål var å utvide kunnskapsgrunnlaget om ...
 • Nursing Students’ Motivation, Awareness, and Knowledge of Women’s Health: A Norwegian Quasi-Experimental Study 

  Tørris, Christine (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Background: The knowledge of sex and gender differences in disease are crucial for nursing students. Methods: This quasi-experimental study assesses nursing students’ motivation, awareness, and knowledge related to women’s ...
 • Digital competence in social work education: readiness for practice 

  Støren-Vaczy, Blanka; Lise Cecilie, Kleppe; Siri, Fjeldheim; Edda, Stang (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  In line with the digital turn in service provision, social work students should acquire relevant knowledge and skills, preparing them for work within digitalized welfare services. In Norway, these expecta- tions are ...
 • End-of-life care at home: Dignity of family caregivers 

  Staats, Katrine; Jeppestøl, Kristin; Søvde, Bente Egge; Brenne, Bodil Aarmo; Tarberg, Anett Skorpen (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Background: Healthcare services are increasingly being shifted to home settings for patients nearing end-of- life. Consequently, the burden on family caregivers is significant. Their vulnerable situation remains ...

Vis flere