Now showing items 419-424 of 424

  • Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2023 

   Frøyland, Lars Roar; Lid, Stian; Schwencke, Ellen Oftedal; Stefansen, Kari (NOVA Rapport;11/23, Report, 2023)
   Rapporten presenterer ny kunnskap om vold og overgrep blant elever i videregående skole basert på de tre UngVold-undersøkelsene i 2007, 2015 og 2023. Omfanget av seksuell vold har økt markant fra 2015 til 2023. Omfanget ...
  • Voldsuttsatte barn og unge i Oslo 

   Dyb, Grete (NOVA Rapport 22/09, Report, 2009)
   Hva er omfanget av erfaringer med seksuelle overgrep og vold blant ungdom i Oslo? Avviker omfanget av slike erfaringer fra det som ungdom i andre deler av Norge rapporterer om? Og hvordan opplever ungdom å bli eksponert ...
  • Youth Unemployment and Marginalisation in Northern Europe 

   Hammer, Torild (NOVA Rapport 18/00, Report, 2000)
  • Å ha foreldre av samme kjønn - hvordan er det, og hvor mange gjelder det? 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 9/13, Report, 2013)
   Denne rapporten har to deler. I første del presenteres nordisk og annen internasjonal forskning om situasjonen til barn og unge med foreldre som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt). Forskningen dreier seg ...
  • Å leve med epilepsi 

   Ianke, Pia; Eriksen, John (NOVA Rapport 11/06, Report, 2006)
   Denne rapporten beskriver hvordan det er å leve med epilepsi, og hvilken rolle det lokale hjelpeapparatet spiller. Beskrivelsen bygger på to datakilder - en spørreskjemaundersøkelse av medlemmer av Norsk Epilepsiforbund ...
  • Å trene, trener, har trent? 

   Abebe, Dawit Shawel; Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 10/12, Report, 2012)
   Er det en sammenheng mellom trening og fysisk aktivitet i ulike livsfaser? Spørsmålet besvares med utgangspunkt i Ung i Norge – Longitudinell som følger et utvalg av norsk ungdom fra de i 1992 (T1) i snitt var 15 år til ...