Now showing items 193-212 of 3215

  • Back to learning: the role of mentorship 

   Mjelde, Liv (Conference object, 2020)
   Mentoring as a desired practice in educational organizations has come to the forefront in discussions about learning and teaching in recent decades. How to develop good practices as mentors / masters in schools and workplaces ...
  • Back to the Future? Charting Features of the Not-So-New Convergence in Aidland 

   Pahle, Simon (Forum for Development Studies;Volume 48, 2021 - Issue 1, Peer reviewed; Journal article, 2020-12-12)
   During the last decade, the liberal paradigm, hegemonic in development assistance from the 1980 and well into the 2000s, has seen a fracturing. Rather than an impasse or outright conflict between ‘aid with Chinese ...
  • A balancing act: The employer perspective on disability disclosure in hiring 

   Østerud, Kaja Larsen (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   BACKGROUND: How to disclose an impairment during the hiring process is an important question for disabled people, yet the associated employer perspective remains overlooked in the literature. OBJECTIVE: The article ...
  • Balancing standardisation and individualisation in transitional care pathways: a meta-ethnography of the perspectives of older patients, informal caregivers and healthcare professionals 

   Hartford Kvæl, Linda Aimee; Hellesø, Ragnhild; Bergland, Astrid; Debesay, Jonas (BMC Health Services Research;22, Article number: 430 (2022), Peer reviewed; Journal article, 2022-04-01)
   Background: Transitional care implies the transfer of patients within or across care settings in a seamless and safe way. For frail, older patients with complex health issues, high-quality transitions are especially important ...
  • Barndom som kilde til motstandsdyktighet 

   Ilje-Lien, Johanne (Chapter; Peer reviewed, 2022-03-29)
   Fokuset for dette kapittelet er nødvendigheten av det særegne ved pedagogikken i norske barnehager; den helhetlige tilnærmingen. En tilnærming hvor personalet både skal sørge for å møte barnets behov for omsorg og lek, og ...
  • "Barnehagen er ingen søndagsskole ..." Religion i barnehager med forskjellige livssynsvedtekter 

   Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (Prismet;Vol 72 Nr 2 (2021): Sammen?, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-22)
   Hvordan forstår et utvalg styrere og pedagogiske ledere de delene av fagområdet etikk, religion og filosofi (ERF) som handler om religion og religiøs tradisjonsformidling i barnehagen? Og hvordan arbeider de med dem i ...
  • Barnehager som plattform for samskapt og bærekraftig samfunnsplanlegging 

   Heimburg, Dina von; Røiseland, Asbjørn (Chapter, 2023)
   Involvering av innbyggerne, og spesielt i levekårsutsatte og margina- liserte livssituasjoner, er vanskelig. Manglende involvering truer samfunnets sosiale bærekraft. Kapitlet utforsker hvordan barnehager kan brukes som ...
  • Barnekulturpolitikk i Norge: Stortingsmelding nr. 18 Oppleve, skape dele: Om kultur for, med og av barn og unge 

   Tveit, Åse Kristine (Nordisk kulturpolitisk tidsskrift;Årgang 25, nr. 3-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-11-25)
   Statlig kulturpolitikk er i norsk sammenheng et av de nyere eksplisitte politikkområdene, der barne- og ungdomskulturpolitikken utgjør et lite delområde. Det var derfor en begivenhet da Kulturdepartementet og Kunnskapsde ...
  • Barnets rett til deltagelse i en barnevernkontekst 

   Aamodt, Hilde Anette (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 5, nr. 4-2021, Journal article; Peer reviewed, 2021-07-01)
   Artikkelen tematiserer og problematiserer hvordan barnets rett til å bli hørt kan ivaretas i en barnevernkontekst. Det argumenteres for at hensynet til det konkrete barnet krever et blikk ut over et rettslig perspektiv. ...
  • Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2017 

   Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Aase, Audun; Arnesen, Trude Margrete; Bergsager, Gro; Blystad, Hans Henrik; Bruun, Tone; Daae, Anita Odveig; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Feiring, Berit; Greve-Isdahl, Margrethe; Kongsrud, Sigrun; Løvlie, Astrid Louise; Mengshoel, Anne Torunn; Steinbakk, Martin; Stålcrantz, Jeanette; Trogstad, Lill; Vestrheim, Didrik Frimann; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Wiklund, Berit Sofie; Askeland Winje, Brita (Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge;, Peer reviewed; Research report, 2018-07)
   Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2017, dekningsstatistikk for de ulike vaksinene, meldte tilfeller av sykdommene vi vaksinerer mot, hvilke vaksiner som ble brukt og meldte bivirkninger av ...
  • Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2018 

   Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Aase, Audun; Arnesen, Trude Margrete; Bergsager, Gro; Berild, Jacob Dag; Blystad, Hans Henrik; Bruun, Tone; Daae, Anita Odveig; DORENBERG, DAGNY HAUG; Dvergsdal, Evy Therese; Greve-Isdahl, Margrethe; Løvlie, Astrid Louise; Mengshoel, Anne Torunn; Rykkvin, Rikard; Stålcrantz, Jeanette; Trogstad, Lill; Vestrheim, Didrik Frimann; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Wiklund, Berit Sofie; Askeland Winje, Brita (Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge;Rapport for 2018, Research report, 2019-07-02)
   Barnevaksinasjonsprogrammet omfatter en rekke ulike vaksiner som helsemyndighetene anbefaler til barn og unge. I 2018 ble vaksiner mot følgende sykdommer tilbudt alle barn: Rotavirussykdom, difteri, stivkrampe, kikhoste, ...
  • Barnevernet – velferdsstatens romantiske effektiviseringsprosjekt 

   Røsvik, Kjersti; Vike, Halvard; Haldar, Marit (Barn;Vol 39 Nr 2-3 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I løpet av det siste tiåret har det oppstått en interessant, tverrpolitisk diskusjon i de nordiske landene om velferdsstatens «bærekraft», og det har skapt stort engasjement blant fagfolk. På den ene siden skal velferdsstaten ...
  • Barnevernsmøter uten felles språk 

   Buzungu, Hilde Fiva (Chapter; Peer reviewed, 2021-03-10)
   Barnevernssamtaler er ofte språklig komplekse. I disse samtalene møter de ansatte foreldre som er i en stresset og sårbar situasjon, hvor de kan ha vansker med å forstå, gjøre seg forstått og å gi uttrykk for at de ikke ...
  • Barriers and Facilitators for Implementing Motivational Interviewing as a Return to Work Intervention in a Norwegian Social Insurance Setting: A Mixed Methods Process Evaluation 

   Foldal, Vegard; Solbjør, Marit; Standal, Martin Inge; Fors, Egil Andreas; Hagen, Roger; Bagøien, Gunnhild; Johnsen, Roar; Hara, Karen Walseth; Fossen, Heidi; Løchting, Ida; Eik, Hedda; Grotle, Margreth; Aasdahl, Lene (Journal of occupational rehabilitation;, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-24)
   Purpose: The aim of this study was to evaluate potential barriers and facilitators for implementing motivational interviewing (MI) as a return to work (RTW) intervention in a Norwegian social insurance setting. Methods: A ...
  • Barriers and facilitators to the implementation of a structured visual assessment after stroke in municipal health care services 

   Mathisen, Torgeir Solberg; Eilertsen, Grethe; Ormstad, Heidi; Falkenberg, Helle Kristine (BMC Health Services Research;21:497, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-24)
   Background: Stroke is a leading cause of disability worldwide. Visual impairments (VIs) affect 60% of stroke survivors, and have negative consequences for rehabilitation and post-stroke life. VIs after stroke are often ...
  • Barriers to attracting the best researchers: perceptions of academics in economics and physics in three European countries. 

   Reymert, Ingvild; Vabø, Agnete; Borlaug, Siri Brorstad; Jungblut, Jens Patrick Wilhelm (Higher Education;, Peer reviewed; Journal article, 2022-11-28)
   Recruitment is one of the main strategic tools for universities, which aim to hire the best possible candidates for their academic positions. However, not every institution can hire whom they perceive as the best. Our paper ...
  • Barriers to Organ Donation 

   Husby, Vigdis Kvitland Schnell (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background: An increasing number of patients affected by organ failure can be treated with organ transplantation. The need for organs available for transplantation is critical and patients die while on the transplant ...
  • Basic human values and sick leave: A study combining two-wave survey data with longitudinal register data 

   Løset, Gøril Kvamme; Hellevik, Tale; von Soest, Tilmann (Scandinavian Journal of Psychology;Volume 63, Issue 6, Peer reviewed; Journal article, 2022-07-07)
   There is growing recognition that dispositional factors and social norms can predict work absence. Human values have been linked to related concepts, including work commitment and receipt of disability pension; however, ...
  • A battery electric bus energy consumption model for strategic purposes: Validation of a proposed model structure with data from bus fleets in China and Norway 

   Hjelkrem, Odd Andre; Lervåg, Karl Yngve; Babri, Sahar; Lu, Chaoru; Södersten, Carl-Johan Hugo (Transportation Research Part D: Transport and Environment;volume 94, Peer reviewed; Journal article, 2021-04-17)
   In this paper, an energy model for battery electric buses (Ebus) is proposed. The model is developed based on established models for longitudinal dynamics, using event-based low-frequency data. Since the energy model is ...
  • Behandlingskontrast i eksperimenter innen velferd og utdanning 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 63, nr. 4-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Denne artikkelen belyser metodologiske problemstillinger ved eksperimentelle studier på velferds- og utdanningsfeltet. Evalueringer med eksperimentelle design er stadig vanligere på samfunnsvitenskapelige områder, men de ...