Now showing items 3067-3086 of 3215

  • Vaksinasjonsdekning mot covid-19 etter fødeland og underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp 

   Delalic, Lamija; Hussaini, Lema; Gjefsen, Hege Marie; Gleditsch, Rebecca Nybru; Askeland Winje, Brita; Godøy, Anna Aasen (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Bakgrunn I Norge har det vært høy oppslutning om koronavaksinasjonsprogrammet gjennom pandemien, men i tidligere studier har det blitt observert variasjon etter fødeland. Dersom de uvaksinerte er unge og friske, vil risikoen ...
  • Vaksineusikkerhet blant innvandrere under covid-19-pandemien – en kvalitativ studie 

   Sheikh, Naima Said; Askeland Winje, Brita; Gleditsch, Rebecca Nybru; Nordstrøm, Charlott Elise Gyllenhammar; Vedaa, Øystein; Kour, Prabhjot; Gele, Abdi (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   BAKGRUNN Vaksinasjon mot SARS-CoV-2 har vært et viktig tiltak i håndteringen av pandemien. I Norge har vaksinasjonsdekningen vært lavere i flere innvandrergrupper enn i den øvrige befolkningen. Målet med denne studien var ...
  • Validation Methods for Energy Time Series Scenarios From Deep Generative Models 

   Cramer, Eike; Rydin Gorjao, Leonardo; Mitsos, Alexander; Schäfer, Benjamin; Witthaut, Dirk; Dahmen, Manuel (IEEE Access;Volume: 10, Peer reviewed; Journal article, 2022-01-11)
   The design and operation of modern energy systems are heavily influenced by time-dependent and uncertain parameters, e.g., renewable electricity generation, load-demand, and electricity prices. These are typically represented ...
  • Validation of a short version of the Lee fatigue scale in adults living in Norway: a cross-sectional population survey 

   Lerdal, Anners; Gay, Caryl; Bonsaksen, Tore; Ekeberg, Øivind; Grimholt, Tine Kristin; Heir, Trond; Kottorp, Anders; Lee, Kathryn A.; Skogstad, Laila; Schou-Bredal, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Due to the nature of fatigue, a brief reliable measure of fatigue severity is needed. Thus, the aim of our study was to evaluate a short version of the Lee Fatigue Scale (LFS) in the Norwegian general ...
  • Valuation effects of Norway's board gender-quota law revisited 

   Eckbo, B. Espen; Nygaard, Knut; Thorburn, Karin S. (Management science;Vol. 68, No. 6, Peer reviewed; Journal article, 2021-08-18)
   We highlight the complexities in estimating the valuation effects of board gender quotas by critically revisiting studies of Norway’s pioneering board gender-quota law. We use the short-run event study of Ahern and Dittmar ...
  • The Value of Local News in the Digital Realm–Introducing the Integrated Value Creation Model 

   Olsen, Ragnhild Kristine (Digital Journalism;Volume 9, 2021 - Issue 6, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-18)
   Taking the failing two-sided market model of commercial news media as its point of departure, this article introduces a value creation model that unpacks the dynamics of local newspapers’ value creation from a business, ...
  • Value of travel time by road type 

   Flugel, Stefan Markus; Halse, Askill Harkjerr; Hartveit, Knut Johannes Liland; Ukkonen, Aino (European Transport Research Review;14, Article number: 35 (2022), Peer reviewed; Journal article, 2022-08-03)
   Travel time is less costly if it is comfortable or can be used productively. One could hence argue that the value of travel time (VTT) of car travellers in economic appraisal should be differentiated by road type, reflecting ...
  • Varieties of Social Democracy and Cooperativism: Explaining the Historical Divergence between Housing Regimes in Nordic and German-Speaking Countries 

   Kohl, Sebastian; Sørvoll, Jardar (Social Science History;, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-24)
   The historical-comparative study of social democracy and cooperative organization are the foster children of historical sociology. This article offers a first account of systematic ideological differences in social-democratic ...
  • Varieties of violence in street culture 

   Tutenges, Sébastien; Sandberg, Sveinung (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Violence is central to social life, especially for people at the margins of urban society. This article examines ethnographic data collected in Oslo among individuals who are involved in street life and crime. We propose ...
  • Varm teknologi mot ensomhet blant eldre? En skriptanalyse av kommunikasjonsløsningen KOMP 

   Rasmussen, Erik Børve; Askheim, Clemet; Oppedal, Bjarne; Haldar, Marit (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 62, nr. 4-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-11-09)
   Artikkelen undersøker hvordan ensomhet blant eldre er forsøkt motvirket ved bruk av digital teknologi: Kommunikasjonsløsningen Komp er en skjerm med kun én knapp og en tilhørende app man kan bruke til å sende bilder, ...
  • Veien inn til sykehus for pasienter innlagt ved mistanke om akutt hjerneslag 

   Fremstad, Kjell Otto; Lindenskov, Paal Helge H.; Ihle-Hansen, Hege; Jamtli, Bjørn; Kramer-Johansen, Jo; Hardeland, Camilla; Hov, Maren Ranhoff; Sandset, Else Charlotte (Sykepleien Forskning;2022; 17 (89354): e-89354, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-09)
   Bakgrunn: Hjerneslag er en tidskritisk tilstand, men fremdeles ankommer under halvparten av pasientene sykehus innen fire timer fra symptomdebut. En mulig forklaring på forsinkelsen kan være at første kontakt med helsevesenet ...
  • Veiledning som lederstøtte i skoleutvikling: den utfordrende oppstarten 

   Abrahamsen, Lena; Aas, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Skoleledelse har betydning for skoleutvikling og påvirker dermed elevenes læring indirekte. Av den grunn trenger skolen ledere som har kunnskap om å lede endrings- og utviklingsarbeid, og en slik kompetanse kan utvikles ...
  • Velferdsteknologi i helse- og oppvekstyrker: Digitalt kompetansebehov i yrkesfaglig utdanning 

   Havreberg, Solveig Dalehaug; Sylte, Ann Lisa (Nordic Journal of Vocational Education and Training;Vol. 11 No. 1 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-01-28)
   The fast-paced changes of the Western world community require vocational education and training (VET) that meets the future working-life needs for competence. One challenge in Norwegian health education is the lack of ...
  • Verdenslitteraturens geografier: Norge på det litterære verdenskartet 

   Kaasa, Janicke S.; Sjelmo, Marit (Agora;, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   1800-tallet er århundret da den skandinaviske litteraturen setter sitt store avtrykk på det litterære verdenskartet, der forfattere som H.C. Andersen, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Selma Lagerlöf og andre etablerer ...
  • 'Vi bor her fordi vi ikke har noe annet alternativ': Sårbar stillstand gjennom 40 år i en slum i New Delhi 

   Waldrop, Anne (Norsk Antropologisk Tidsskrift;, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   India er et av verdens mest ulike land med et hierarkisk kastesystem som rangerer folk som iboende forskjellige, og med stor ulikhet mellom fattige og rike. Det er i de store megabyene at ulikhetene er størst og mest ...
  • Video-based communication and its association with loneliness, mental health and quality of life among older people during the COVID-19 outbreak 

   Bonsaksen, Tore; Thygesen, Hilde; Leung, Janni; Ruffolo, Mary; Schoultz, Mariyana; Price, Daicia; Geirdal, Amy Østertun (International Journal of Environmental Research and Public Health;volume 18, issue 12, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-10)
   The aim of the study was to examine the use of video-based communication and its association with loneliness, mental health and quality of life in older adults (60–69 years versus 70+ years) during the COVID-19 pandemic. ...
  • Videreutdanningsstudenters undervisningskunnskap relatert til likhetstegnets betydning i algebra 

   Fadum, Aleksandra Hara; Tellefsen, Helga Kufaas (Nordisk matematikkdidaktikk;27 (2), Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Vi ser på videreutdanningsstudentenes forståelse av algebraiske uttrykk og likhetstegnets betydning og hvilke didaktiske konsekvenser det kan få. Vi presenterer resultatene fra en algebraisk oppgave besvart av 82 norske ...
  • Viewing Browser Content from Extreme Angles with Partial Perspective Corrections 

   Sandnes, Frode Eika (AVI: Advanced Visual Interfaces;AVI 2022: Proceedings of the 2022 International Conference on Advanced Visual Interfaces, Conference object, 2022-06-06)
   Displays viewed from extreme angles become perceptually distorted due to perspective projections. Perspective correction has been discussed as a remedy, yet there are few general and practical implementations available to ...
  • Views about perceived training needs of health care professionals in relation to socially assistive robots: an international online survey 

   Papadopoulos, Irena; Koulouglioti, C.; Lazzarino, R.; Ali, S.; Wright, S.; Martín-García, Á.; Oter-Quintana, C.; Kouta, C.; Rousou, E.; Papp, K.; Krepinska, R.; Tothova, V.; Malliarou, M.; Apostolara, P.; Lesińska-Sawicka, M.; Nagórska, M.; Liskova, M.; Nortvedt, Line; Alpers, Lise-Merete; Biglete-Pangilinan, S.; Oconer-Rubiano, M.F.; Chaisetsampun, W.; Ghassemi, A.-E.; Jafarjalal, E.; Zorba, A.; Kuckert-Wöstheinrich, A.; Malla, R.; Toda, T.; Wichit, N.; Akman, Ö.; Öztürk, C.; Puvimanasinghe, T.; Ziaian, T.; Eldar-Regev, O.; Nissim, S. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background: As Artificial Intelligence and social robots are increasingly used in health and social care, it is imperative to explore the training needs of the workforce, factoring in their cultural background. Objectives: ...
  • Virtual reality in astronomy education: reflecting on design principles through a dialogue between researchers and practitioners 

   Kersting, Magdalena; Bondell, Jackie; Steier, Rolf; Myers, Mark (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Virtual reality (VR) technologies have the potential to transform astronomy education practices profoundly: new forms of visual representations, perceptual engagement and embodied participation promise authentic learning ...