Now showing items 3214-3215 of 3215

  • Økologiske perspektiver i scenekunst for barn 

   Hovik, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Dette vitenskapelige essayet diskuterer økologiske perspektiver i scenekunst for barn, og forholdet mellom kunst, mennesker, dyr og våre fysiske omgivelser i lys av ideer om posthumanisme, sympoiesis og kunstnerisk forskning. ...
  • Økt mestringstro og motivasjon hos masterstudenter 

   Antonsen, Simen; Godager, Linda Helèn; Jensen, Line Elisabeth; Stenstrøm, Yngve H. (UNIPED;Årgang 45, nr. 2-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Det finnes i dag mange studier for oppfølging og veiledning av ph.d.-studenter, men tilsvarende få for master-gradsstudenter, til tross for at den store majoriteten av studenter avslutter utdanningen med nettopp ...