• Barn og unges digitale kompetanse: Unges erfaringer og perspektiver som utgangspunkt for en utvidet digital kompetanseforståelse 

   Reich, Clara Julia; Slettemeås, Dag; Steinnes, Kamilla Knutsen (SIFO-rapport;9-2022, Report, 2022)
   Denne rapporten ser nærmere på barn og unges digitale (forbruker)kompetanse, og hvordan barns digitale oppvekst kan bli så trygg som mulig. Hovedproblemstillingen tar utgangspunkt i de unges erfaringer på ulike digitale ...
  • Barn og unges forbruk: klær, mat og kropp 

   Roos, Gun; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde; Bugge, Annechen Bahr; Skuland, Silje Elisabeth; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;13-2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten, som i hovedsak er basert på en spørreundersøkelse om barn, klær, mat og kropp blant foreldre med barn i alderen 1-16 år, beskriver barn og unges forbruk av klær og mat og hvordan de forholder seg til kropp, ...
  • Barns forbruk i videospill og hvordan det påvirker sosiale relasjoner. Delrapport 2 fra prosjektet «Pay to play» 

   Reich, Clara Julia; Steinnes, Kamilla Knutsen (SIFO-rapport;13-2023, Report, 2023)
   Barn er aktive brukere av videospill, hvor de legger igjen både tid og penger. Formålet med rapporten er å gi oversikt over ulike digitale varer barn kjøper, deres refleksjoner rundt manipulerende spilldesign, og hvilken ...
  • The consumer literacies of teenagers in virtual gaming environments 

   Mainsah, Henry; Steinnes, Kamilla Knutsen (Report;16-2020, Research report, 2020)
  • «– Det er lett å se hvilke kjønn reklamer er ment for. Det er ikke noe mellomting»: En studie av ungdoms fortolkning av kjønn i reklame på sosiale medier 

   Teigen, Helene Maria Fiane; Steinnes, Kamilla Knutsen (Tidsskrift for kjønnsforskning;Årgang 45, nr. 2–3, Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Denne artikkelen undersøker hvordan ungdom fortolker kjønn i markedsføring på sosiale medier. Artikkelen bygger på fokusgruppeintervjuer med 54 ungdommer og unge voksne mellom 15-22 år om deres digitale hverdag. Analysen ...
  • Do Food Quality Schemes and Net Price Premiums Go Together? 

   Monier-Dilhan, Sylvette; Poméon, T; Böhm, Michael; Brečić, Ruzica; Csillag, Peter; Donati, Michele; Ferrer-Perez, Hugo; Gauvrit, Lisa; Gil, Jose M.; Hoang, Viet; Lilavanichakul, Apichaya; Majewski, Edward; Malak-Rawlikowska, Agata; Mattas, Konstadinos; Napasintuwong, Orachos; Nguyen, An; Nikolaou, Kallirroi; Papadopoulos, I; Pascucci, S; Peerlings, Jack; Ristic, Bojan; Steinnes, Kamilla Knutsen; Stojanovic, Z; Tomic Maksan, Marina; Török, Áron; Veneziani, Mario; Vittersø, Gunnar; Bellassen, Valentin (Journal of Agricultural & Food Industrial Organization;Volume 19, Issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2020-12-03)
   This article addresses the issue of the profitability of Food Quality Scheme (FQS) products as compared to reference products, which are defined as analogous products without quality label. We approach this question by ...
  • Economic Spill-Over of Food Quality Schemes on Their Territory 

   Donati, Michele; Wilkinson, Adam; Veneziani, Mario; Antonioli, Federico; Arfini, Filippo; Bodini, A; Amilien, Virginie; Csillag, Peter; Ferrer-Perez, Hugo; Gkatsikos, Alexandros; Gauvrit, Lisa; Gil, Chema; Hoang, Viet; Steinnes, Kamilla Knutsen; Lilavanichakul, Apichaya; Mattas, Konstadinos; Napasintuwong, Orachos; Nguyen, An; Nguyen, Mai; Papadopoulos, I; Ristic, Bojan; Stojanovic, Z; Tomic Maksan, Marina; Török, Áron; Tsakiridou, Efthimia; Bellassen, Valentin (Journal of Agricultural & Food Industrial Organization;, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   We study the effect of a set of food quality scheme (FQS) products within the local economy using a local multiplier approach based on LM3 methodology. To evaluate the effective contribution within the local area, we ...
  • En undersøkelse av det digitale hverdagslivet til ungdom med nedsatt funksjonsevne 

   Mainsah, Henry; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;11-2019, Research report, 2019)
   Denne rapporten presenterer funn fra en studie om barn og unge med nedsatt funksjonsevne sin digitale hverdag og deltagelse. Metodene som er anvendt i prosjektet er fokusgrupper og en spørreundersøkelse blant unge mellom ...
  • Foodmiles: The Logistics of Food Chains Applied to Food Quality Schemes 

   Drut, Marion; Antonioli, Federico; Böhm, Michael; Brečić, Ruzica; Dries, Liesbeth; Ferrer-Lòpes, Hugo; Gauvrit, Lisa; Hoang, Viet; Steinnes, Kamilla Knutsen; Lilavanichakul, Apichaya; Majewski, Edward; Napasintuwong, Orachos; Nguyễn, An; Mattas, Konstadinos; Ristic, Bojan; Schaer, Burkhard; Tangeland, Torvald; Tomic Maksan, Marina; Csillag, Peter; Török, Áron; Tsakiridou, Efthimia; Veneziani, Mario; Vittersø, Gunnar; Bellassen, Valentin (Journal of Agricultural & Food Industrial Organization;, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This paper estimates the foodmiles (embedded distances) and transport-related carbon emissions of 27 Food Quality Scheme (FQS) products – Protected Designation of Origin (PDO), Protected Geographical Indications (PGI) ...
  • Hybride maskuliniteter og hatideologi på nett: en litteraturgjennomgang om incels i et feministisk medievitenskapelig perspektiv 

   Prøitz, Lin; Langeland, Fredrik; Steinnes, Kamilla Knutsen; Mainsah, Henry (Norsk Medietidsskrift;Årgang 29, nr. 2-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-07)
   I denne litteraturgjennomgangen om incels og nettsamfunn ønsker vi å øke kunnskapen om et fenomen som det er begrenset forskning på. Incels (akronym fra det engelske involuntary celibate) utgjør en ny distinkt nettbevegelse ...
  • Kartlegging av manipulerende spilldesign. Delrapport 1 fra prosjektet «Pay to play» 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Reich, Clara Julia; Teigen, Helene Fiane (SIFO-rapport;12-2023, Report, 2023)
   Videospill er designet på bakgrunn av belønningssystemer for å holde spillerne engasjerte, og en betydelig andel av profitten fra spillindustrien kommer fra forbrukernes kjøp inne i spillene. Formålet med rapporten er å ...
  • Kunnskapsoppsummering om temaet matsvinn på forbrukernivå i Norge og Europa 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Hebrok, Marie (Rapport;14-2019, Research report, 2019)
   Denne rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om forskningsprosjekter på matsvinn på forbrukernivå i Norge og Europa, organisasjoner, initiativer og bevegelser og deres arbeid mot matsvinn på forbrukernivå (f.eks. ...
  • Livsstil til salgs: om influensermarkedsføring på sosiale medier og hvordan ungdom påvirkes 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Maria Fiane (Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU);Årgang 2, nr. 1-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-26)
   Ni av ti norske ungdommer er på sosiale medier hvor de blir eksponert for store mengder markedsføring fra digitale personligheter med stor påvirkningskraft – såkalte influensere. Vi vet at denne type markedsføring appellerer ...
  • Looking behind the choice of organic: A cross-country analysis applying Integrated Choice and Latent Variable Models 

   Ching-Hua, Yeh; Hartmann, Monika; Gorton, Matthew; Tocco, Barbara; Amilien, Virginie; Steinnes, Kamilla Knutsen (Appetite;Volume 167, 1 December 2021, 105591, Peer reviewed; Journal article, 2021-07-08)
   This cross-country study investigates the relative role of organic labelling in consumers’ purchase decisions for apples and the extent to which behavioral constructs, derived from an extension of the Theory of Planned ...
  • Mapping the landscape of digital food marketing: Investigating exposure of digital food and drink advertisements to Norwegian children and adolescents 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Haugrønning, Vilde (Report;17-2020, Research report, 2020)
   This report presents the results of a pilot mapping of the current digital marketing landscape of food and drinks directed at children between 3-17 years in Norway. The study follows the “Investigate Exposure”-step in the ...
  • Markedsføring og personvern i sosiale medier – en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere 

   Rosenberg, Thea Grav; Steinnes, Kamilla Knutsen; Storm-Mathisen, Ardis (Oppdragsrapport;13-2018, Research report, 2018)
   Norske barn har fra ung alder høyt nærvær på og personalisert bruk av internett (fra smarttelefoner) – og ikke minst sosiale medier. Dette stiller svært høye krav til norske barns digitale forbrukerkompetanse; de kan legge ...
  • Mestring og sårbarhet ved netthandel - En kartlegging av digital forbrukerkompetanse i Norge etter EU- kommisjonens Digital Competence Framework for Consumers 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Thorjussen, Christian Bernhard Holth (SIFO Rapport;2020:11, Research report, 2020)
   Denne rapporten bruker EU-kommisjonens Digital Competence Framework for Consumers for å undersøke hvordan digital forbrukerkompetanse ved netthandel fordeler seg i befolkningen. Rapporten presenterer funn fra en landsdekkende ...
  • Organic and Geographical Indication Certifications’ Contributions to Employment and Education 

   Hilal, Mohamed; Leedon, Guy; De Labarre, Matthieu; Antonioli, Federico; Boehm, Michael; Csillag, Peter; Donati, Michele; Drut, Marion; Ferrer-Perez, Hugo; Gauvrit, Lisa; Gil, Jose Maria; Gkatsikos, Alexandros; Golas, Marlena; Hoang, Viet; Steinnes, Kamilla Knutsen; Lilavanichakul, Apichaya; Malak-Rawlikowska, Agata; Mattas, Konstadinos; Napasintuwong, Orachos; Nguyen, An; Ristic, Bojan; Schaer, Burkhard; Tomic Maksan, Marina; Brecic, R; Török, Áron; Vittersø, Gunnar; Bellassen, Valentin (Journal of Agricultural & Food Industrial Organization;20190042, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-30)
   In this paper, we test to what extent Food Quality Schemes (FQS, including Geographical Indications and organic products) contribute to the social and economic sustainability of farmers and regions through employment and ...
  • Photophop, fillers og falske glansbilder? En studie blant ungdom om kjønn, kropp og markedsføring i sosiale medier 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane; Bugge, Annechen Bahr (Rapport;3-2019, Research report, 2019)
   Denne studien undersøker hvordan kjønn og kropp framstilles i markedsføringen rettet mot ungdom på nett, hvordan ungdom opplever, påvirkes og forholder seg til dette, samt hva slags digital forbrukerkompetanse ungdommene ...
  • Sårbare bilder på sosiale medier: En studie om bildedelingskultur, kommersielle påvirkninger og kritisk medieforståelse blant ungdom 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;17-2021, Report, 2021)
   Deling av sårbare bilder på sosiale medier er blitt en stor del av dagens ungdomskultur. Sårbare bilder er subjektivt definert og omhandler bilder man ikke vil skal havne på avveie og sees av andre de ikke var tiltenkt. ...