Now showing items 161-168 of 168

  • Uførhet – også et økonomisk uføre? Økonomisk trygghet i dyrtiden for uføre og hushold med ekstra daglige utgifter på grunn av funksjonshemming eller alvorlig sykdom 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (SIFO notat;1-2023, Report, 2023)
   De som er mest berørt av dyrtiden er hushold hvor hovedpersonen eller partneren lever på 100 prosent uføretrygd, og enheter hvor man har ekstra daglige utgifter knyttet til funksjonshemming eller alvorlig sykdom. Mottakere ...
  • Ukeblader, innsamling og analyse 

   Hauge, Benedicte (Prosjektnotat 5-2008, Notat, 2008)
   Bakgrunnen for notatet er tilslaget på Forskningsråd-prosjektet ”Beauty comes from within. Looking good as a challenge in health promotion” som SIFO fikk i 2008 i samråd med Centrum for konsumtionsvetenskap (CFK) i Göteborg ...
  • Ungdoms samfunnsdeltakelse på internett 

   Hauge, Benedicte; Storm-Mathisen, Ardis (Prosjektnotat 2-2009, Notat, 2009)
   I denne lille spørreskjemabaserte kartleggingen ser vi på hvordan ungdom rapporterer om sin bruk av internett til samfunnsengasjement og politiske aktiviteter. Den beskriver hvordan 192 elever som går i siste trinn på ...
  • Want Not, Waste Not: Preliminary findings 

   Sigaard, Anna Schytte (SIFO notat;2-2023, Report, 2023)
   This project note presents preliminary findings from a PhD project looking into textile waste from Norwegian households. 28 households collected textiles that they would have otherwise discarded for a period of six months. ...
  • What is Neo-liberalism? Justifications of deregulating financial markets in Norway and Finland 

   Sulkunen, Pekka (Notat;6-2015, Research report, 2015)
   Rapporten dokumenter at dereguleringen av den norske og finske økonomien først og fremst handlet om politikk og politiske prosesser, og i liten grad begrunnet i økonomisk teori. Heller ikke neoliberal filosofi slik vi ...
  • Å begynne på skolen 

   Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 5-2005, Notat, 2005)
   Rapporten ser på skolestart for førsteklassingene, hva de får, hva det koster og hvem som betaler. Av særlig interesse er hvorvidt dette skaper økonomiske problemer i husholdet. I analysen er derfor husholdets økonomi ...
  • Økonomi og livsfase 

   Brusdal, Ragnhild; Berg, Lisbet; Lavik, Randi (Prosjektnotat 1-2014, Notat, 2014)
   Nummer: 1-2014
  • Økonomisk rådgivning på sosialkontorene. Gjeldssaker 

   Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Prosjektnotat 6-2007, Notat, 2007)
   Nummer: 5-2007 Tilknyttede prosjekter none