Now showing items 21-40 of 102

  • Visualising ideas: a camera is not enough 

   Nielsen, Liv Merete (DRS Cumulus;2013, Chapter; Peer reviewed, 2013)
  • Flid, nytte og kvalitet - danningsideal ved Den Kvinnelege Industriskole frå 1875 til 1960 

   Kvellestad, Randi Veiteberg (FORMakademisk;6(3), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This article focuses on the educational institution Department of Art, Design and Drama at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences’ first phase from 1875 to about 1960. Written sources about the history ...
  • Application and autonomy – the reach and span of contemporary art didactics 

   Christensen-Scheel, Boel (InFormation - Nordic Journal of Art and Research;2(2), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Aesthetics, as both a variety of practices and a field of research, has now begun a journey toward society and more applied thinking – that is, how can art, art thinking, and different forms of sensuousness interact with ...
  • Didaktikk - i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksis 

   Aure, Venke (InFormation - Nordic Journal of Art and Research;2(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Denne artikkelen argumenterer for at overgripende vitenskapsteoretiske forhold ligger til grunn for forståelser av kunst og kunnskap. En eksponent for dette synet er Martin Jay slik han klassifiserer ulike former for ...
  • Applied Art: Innovative Thinking from a Material Perspective 

   Fjærli, Anneli Hoel; Haugland, Ida (InFormation-Nordic Journal of Art and Research;2(2), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The modern world is continuously engaged in a racing processes aimed towards building a favourable future society. In this development, the apparent tools seem to be related to theoretical thought, new technology, avant-garde ...
  • Debunking teachers resistant to teaching children to draw a companion to citizenship for the future 

   Nielsen, Liv Merete (Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A;21(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The hegemonic position of verbal text in formal education is in this article questioned. The increasing need for competence related to complex visual communication is seen in relation to the education of youngster to ...
  • Lokalisering av nye videregående skoler - argumenter for sentrumslokalisering 

   Lefdal, Else Margrethe (FORMakademisk;7(5), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   There is a growing tendency in Norway to build new secondary schools in the city centre. Collected information about the location of the most recent school facilities, and school facilities that are going to be built, ...
  • Learning by watching Vernacular Iñupiaq-Inuit design learning as inspiration for design education 

   Reitan, Janne Beate (Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A;21(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   In this article , I explore a single case of vernacular clothing design — the practice and learning of design for contemporary Iñupiaq - Inuit clothing made by women from Kaktovik in N orth ern Alaska — and ...
  • Taswir - perspektiver fra en meningsutveksling om figurativ fremstilling i sunni-islam 

   Brekketo, Birte (FORMakademisk;7 (5), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   På hvilke måter angår det oss hva islamske lærde måtte mene om figurativ fremstilling? Vi lever i massemedienes og de sosiale medienes tidsalder der visuelle budskap når ut til store og sammensatte betraktergrupper. Stadig ...
  • Before and after Lightfoot/León. Using rich pictures to illustrate an educational journey through the world of opera and ballet 

   Habib, Laurence Marie Anna; Juell, Elisabeth (FORMakademisk;7(5), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   In this article, we describe part of an action research project carried out during a classroom-based art course at a higher education institution. We gave the students themed collaborative drawing assignments, with the ...
  • Digital didaktikk sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket 

   Klæbo, Kirsten (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   I 2011 fikk Institutt for estetiske fag, ved Høgskolen i Oslo og A kershus (HiOA) beskjed om å utarbeide nye studieplaner. De nye studieplanene skulle være i tråd med et nytt Nasjon alt kvalifikasjonsrammeverk ...
  • Stedsfilosofisk undring 

   Gjærum, Rikke Gürgens (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Anvendt teater er et sosialt engasjert teater som gror frem på skrenter i livet der sårbarheten settes til skue. Man står utenfor de tradisjonelle skole- og kunstinstitusjonene – ofte på bar bakke og ny grunn. Hvilken ...
  • I crossed the line 

   Vestby, Nina (InFormation-Nordic Journal of Art and Research;4(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Da sykdommen kom, var det som å bli slengt ut i ukjent landskap, uten kart og kompass. Med nål og tråd forteller jeg historien om en deformert rygg, en revolusjonær mamma, helter, kjærlighet, reiser, byråkrater og livslange ...
  • Future scenario building and youths' civic insights 

   Ringvold, Tore Andre; Digranes, Ingvild (Peer reviewed; Chapter, 2015)
   This study considers whether future scenario building in design education can serve to increase students’ civic insights regarding sustainable development. A school project, 'Build Your Own Future’, including 7th graders’ work ...
  • Tegning og fagspråk - et kritisk blikk på lærebøker i tegning som benyttes i faglærerutdanning 

   Stavnås, Clara Christina Myhr; Nielsen, Liv Merete (FORMakademisk;8(3), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Studier av bøker på studentenes pensumlister er en indikator på studiets profil og i hvilken grad studiet er forskningsbasert. I denne artikkelen har vi fokus på lærebøker i tegning for faglærerstudenter i formgiving, ...
  • Kunstdidaktikkens møte med marginale røster 

   Aure, Venke; Gjærum, Rikke Gürgens (InFormation-Nordic Journal of Art and Research;482), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen utforsker kunstdidaktikken fra et teoretisk begrepsutviklingsperspektiv og fremviser temanummerets fokus på marginale røster i og gjennom kunsten. Forfatterne belyser hvordan kunsten kan bidra med et mulighetsrom ...
  • Håpet som ingen kunne målbinde. Undereventyret som håpsbærende kulturarv. 

   Akerø, Marit (Kirke og Kultur;1, Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Folkeeventyrene er en samling fortellinger av vidt forskjellig karakter.1 Undereventyrene («Tales of Magic»), som det skal handle om i denne sammenheng, utgjør den største enkeltgruppen. Her møter vi en verden hvor det ...
  • Learning-by-watching as concept and as a reason to choose professional higher design education 

   Reitan, Janne Beate (Peer reviewed; Chapter, 2015)
   This paper discusses the concept of learning-by-watching, defined as learning through visual observation and critically connected to Dewey’s concept of learning-by-doing. It then presents and discusses learning-by-watching ...
  • Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg 

   Lefdal, Else Margrethe (Acta Didactica Norge;9(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Ved planlegging av offentlige bygninger i Norge forutsettes det at brukerne medvirker i prosessen. Dette er forankret i lov- og avtaleverk og motiveres ved at brukerne innehar en kompetanse som er av betydning for ...
  • Vernacular traditions in Norwegian jewelry design - past, present, future 

   Skjerven, Astrid (FORMakademisk;8(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Living in an era of globalization, the capability of communicating identity has become of greater importance than ever. This has increased our estimation of the vernacular, which represents an expression of a national or ...