Recent Submissions

 • Økologiske perspektiver i scenekunst for barn 

  Hovik, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Dette vitenskapelige essayet diskuterer økologiske perspektiver i scenekunst for barn, og forholdet mellom kunst, mennesker, dyr og våre fysiske omgivelser i lys av ideer om posthumanisme, sympoiesis og kunstnerisk forskning. ...
 • Universal design of specialised classrooms A survey on Art and Crafts studios 

  Lefdal, Else Margrethe; Børresen Bech, Jannicke Tanita; Dalstein, Gunn Synnøve (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Krav til universell utforming av skoler er regulert av ulike lovverk. Ingen elever skal utestenges fra obligatorisk undervisning på bakgrunn av nedsatt funksjonsevne. Det kan likevel tas forbehold om rimelighet ut fra ...
 • Formell kompetanse i kunst og håndverk - betydning, prioritering og konsekvenser 

  Kunnikoff, June Oline (Master thesis, 2015)
  I denne mastergradsavhandlingen rettes fokuset mot lærerens formelle fagkompetanse i faget Kunst og håndverk i grunnskolen. Statistikk viser at det er svært mange lærere som underviser uten formell fagkompetanse i faget ...
 • Scoring Six Detrending Methods on Timing, Lead‑Lag Relations, and Cycle Periods: An Empirical Study of US and UK Recessions 1977–2020 

  Seip, Knut Lehre; Zhang, Dan (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  This study evaluates six commonly used detrending methods and discuss how detrending may change the timing of events, the identification of lead-lag relations between GDP and employment, and the identification of cycle ...
 • The arts of attention and Oslo Architecture Triennale 

  Sachs Olsen, Cecilie (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  This paper starts from a two-fold observation: firstly, that attention rests at the core of our environmental challenges; and secondly, that by becoming (more) attentive to the modified, transformed, and controlled urban ...
 • Embodied eco-embroidery - creative craftsmanship in sustainable STEAM-education 

  Robberstad, Janne Iren; Kvellestad, Randi Veiteberg (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The UN Sustainable Development Goal 4 (SDG4) addresses equal access to quality education, focusing on literacy, numeracy and the science-field STEM subjects (Science, Technology, Engineering, Mathematics), - seemingly ...
 • MS Innvik: A Ship with a View – Culture is who we are 

  Bergaust, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The video works A Ship with a View and The Kitchen Garden were made during 2010 on the theatre ship MS Innvik, run by Nordic Black Theatre. This turned out to be the last year of the ship’s existence as an intercultural ...
 • Studenters bakgrunn for valg av motedesign som utdanning og deres fremtidige karriereplaner 

  Reitan, Janne Beate; Isachsen, Sissel (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Utgangspunktet for artikkelen er vår bekymring for at studenter som starter moteutdanning uten nødvendige forkunnskaper, etter endt utdanning vil ha problemer med å tilfredsstille kravene bransjen stiller. Problem­stillingen ...
 • Adoption and adaptation in Iñupiat fashion: Past and present 

  Reitan, Janne Beate (Critical Studies in Fashion & Beauty;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
  This article presents and discusses the development of Iñupiat (North Alaskan Inuit) fashion of atikłuk (‘inner garment’) and atigi (‘outerwear’) over time, with a focus on adoption and adaptation, linked to the concept ...
 • Universell utforming av spesialrom En kartlegging av verksteder for Kunst og håndverk 

  Lefdal, Else Margrethe; Bech, Jannicke T. B.; Gunn Synnøve, Dalstein (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Krav til universell utforming av skoler er regulert av ulike lovverk. Ingen elever skal utestenges fra obligatorisk undervisning på bakgrunn av nedsatt funksjonsevne. Det kan likevel tas forbehold om rimelighet ut fra den ...
 • Caring Futures? 

  Tapio, Hege; Hellstrand, Ingvil (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  How do we understand care, humanity, and vulnerability under new technological regimes? Do concepts of care change with increasing technology use? With these questions in mind, we curated the art exhibition Caring Futures ...
 • Embodied eco-embroidery Creative craftsmanship in sustainable STEAM-education 

  Robberstad, Janne Iren; Kvellestad, Randi Veiteberg (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The UN Sustainable Development Goal 4 (SDG4) addresses equal access to quality education, focusing on literacy, numeracy and the field of science throughSTEMsubjects (Science, Technology, Engineering, Mathematics) –seemingly ...
 • Tekstilaktivitet anno 1960 i lys av ansvarlig kreativitet Mellom skapende krefter og virkelighetsnære oppdrag 

  Fauske, Laila Belinda; Haakonsen, Peter (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  I 1960 ble håndarbeid, sløyd og tegning slått sammen til faget forming i Norge. Hovedmålet for faget var å kultivere skapende krefter og estetisk følsomhet. Mens forming har blitt beskrevet som et individfrigjøringsprosjekt, ...
 • Reimagining Urban Living Labs: enter the Urban Drama Lab 

  Sachs Olsen, Cecilie; van Hulst, Merlijn (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  In this paper we introduce the Urban Drama Lab as a new manifestation of Urban Living Labs. We expand current debates concerning Urban Living Labs by contrasting and comparing them with knowledge and practices developed ...
 • Coming together - extended artistic dialog 

  Kvellestad, Randi Veiteberg; Dahlsveen, Mimesis Heidi; Bryhn, Anne (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  This article is based on three performance papers, which started as a cocreated performance project based on a Greek myth in the autumn of 2021 and continued in 2022. A transdisciplinary artistic collective consisting of ...
 • A knowledge-based subject with societal relevance Rhetorical analysis of Professor Nielsen's regular column in the journal Form 

  Lutnæs, Eva; Brænne, Karen; Omtveit, Bibbi (Peer reviewed; Journal article, 2023)
 • Programmering i Kunst og håndverk 2018-2022 : Utviklingen av pseudokodemodellen. 

  Haakonsen, Peter (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Helt siden det tidlig i 2018 ble kjent at programmering skulle bli en del av Kunst og håndverk i kommende læreplaner, startet jeg å holde korte kurs i programmering for faglærerstudenter i design, kunst og hånd- verk. ...
 • User participation in the planning of Art and crafts studios in new school buildings in Norway 

  Lefdal, Else Margrethe (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  This article addresses users’ opportunities to participate in the design of physical learning environments. The research questions are as follows: How do teachers experience user participation in a planning process for the ...
 • Bushido- Krigerens Vei 

  Ruud, Andrine Hvass; Jørgensen, Anne Sofie (Bachelor thesis, 2023)
  Bushido - Krigerens Vei et formidlingsforløp, i form av et konsept og en prototype av et analogt spill. Vi har brukt estetiske virkemidler og spillifisering for å undersøke hvordan et formidlingsforløp til Samurai-utstillingen ...
 • Skamfølelser. Et deltakende kunstprosjekt 

  Dahlen, Kaja Engseth (Bachelor thesis, 2023)
  Bacheloroppgaven «Skamfølelser. Et deltakende kunstprosjekt» startet med hvordan jeg følte på en skam rundt egen utflod. Den videre utviklet seg til å bli en undersøkelse på hvorfor vi kan ha skamfølelser, som førte til ...

View more