Now showing items 1-20 of 465

  • User Participation and Modernisation in Municipal Child Welfare Services 

   Koht, Harald (Conference object, 2005)
   What share has been assigned to user participation in the modernization of social welfare administration in Norway? Arguments in favor of user participation draw partly on established conceptualizations of democracy, but ...
  • Eksklusive fellesskap: Et kritisk blikk på nyurbanismen i lys av Kentlands, USA 

   Andersen, Bengt (FORMakademisk;1(1), Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Denne artikkelen tar utgangspunkt i nyurbanismen, en amerikansk byplanleggingsbevegelse, og deres byutviklingsprosjekt Kentlands i Maryland, USA. Deres påstand er at en gjennom de rette designprinsippene vil få det ønskede ...
  • Expanding the frontiers of labor history: Kjartan Fløgstad's synthesis of local, global, and environmental history 

   Meyer, Frank (International Review of Social History;54, Journal article; Peer reviewed, 2009)
  • Barriers and Facilitators to Civic Engagement Among Elderly African Immigrants in Oslo 

   Gele, Abdi Ali; Harsløf, Ivan (Journal of Immigrant and Minority Health;, Journal article; Peer reviewed, 2010)
   The numbers of elderly immigrants are increasing in Norway and their participation in civic activities is recognized to be crucial to their health and wellbeing. A qualitative study of 24 African immigrants aged 50 years ...
  • En Norvège, les discours des droits et du contrôle dans une culture du bien-être 

   Engebretsen, Eivind; Johnsen, Berit Helene; Kirkebæk, Birgit; Markussen, Ingrid (Chapter; Peer reviewed, 2010)
   Consacrée à la Norvège, cette contribution traite de l’aspiration, née dans l’après-guerre, à une société et un système éducatif pour tous, derrière lesquelles se cache un besoin de contrôle et de rationalisation. Le passage ...
  • Mot en standardisering av voksenhet? : barn som redskap i statens disiplinering av voksne 

   Hennum, Nicole (Sosiologi i dag;40 (1-2), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   På tross av økt individualisering i samfunnet oppfattes fremdeles barn og voksne, i det sosiokulturelle rommet, som relasjonelle kategorier som er gjensidig avhengige av hverandre. Denne typen gjensidig avhengighet og ...
  • Er institusjonen alltid et onde og familien alltid et gode? 

   Storø, Jan; Bunkholdt, Vigdis; Larsen, Erik (Norges Barnevern;87 (3), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Debatten om bruk av institusjoner i barnevernet har vært en av de viktigste i dette feltet de senere årene. Sentrale barnevernmyndigheter har gitt føringer om at tiltak som innebærer at barn og ungdom kan bli værende i ...
  • Det umulige hjelpearbeidet? : dilemmaer i arbeid med tidlig gjenkjenning av ungdom med selvmordsatferd 

   Baastad, Nina; Larsen, Elisabeth (Tidsskrift for psykisk helsearbeid;7 (3), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Et fåtall av ungdom med selvmordsatferd får hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet, noe som er vanskelig å forstå, siden det er satset sterkt på kompetanseheving av fagpersoner. Artikkelen har derfor til formål å gi en ...
  • Da norske jøder ikke fantes 

   Levin, Irene; Kopperud, Øyvind (Nytt Norsk Tidsskrift;27 (3), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Det hadde bodd jøder i landet i noe mer enn en generasjon da annen verdenskrig brøt ut. Spilte det noen rolle at de aller fleste var norske statsborgere da deportasjonene var et faktum? Under krigen inngikk det i den ...
  • Esop : et forskningssenter med definisjonsmakt 

   Øverbye, Einar (Nytt Norsk Tidsskrift;47 (4), Journal article; Peer reviewed, 2010)
  • Sosial kapital blant marginaliserte 

   Larring, Kari Bakke; Stjernø, Steinar (Fontene forskning;(1), Journal article; Peer reviewed, 2010-01)
   Begrepet sosial kapital i moderne samfunnsvitenskap er knyttet til en sentral idé i sosialt arbeid – at sosiale relasjoner og nettverk representerer ressurser som kan hjelpe folk videre i livet. I forskningen er denne ...
  • Armed conflicts have an impact on the spread of tuberculosis: the case of the Somali Regional State of Ethiopia 

   Gele, Abdi Ali; Bjune, Gunnar Aksel (Conflict and Health;4 (1), Journal article; Peer reviewed, 2010-01-28)
   A pessimistic view of the impact of armed conflicts on the control of infectious diseases has generated great interest in the role of conflicts on the global TB epidemic. Nowhere in the world is such interest more palpable ...
  • Types of social capital resources and self-rated health among the Norwegian adult population 

   Gele, Abdi Ali; Harsløf, Ivan (International Journal for Equity in Health;9 (8), Journal article; Peer reviewed, 2010-03-17)
   Background: Social inequalities in health are large in Norway. In part, these inequalities may stem from differences in access to supportive social networks - since occupying disadvantaged positions in affluent societies ...
  • Barriers to tuberculosis care : a qualitative study among Somali pastoralists in Ethiopia 

   Gele, Abdi Ali; Sagbakken, Mette; Abebe, Fekadu; Bjune, Gunnar Aksel (BMC Research Notes;3 (86), Journal article; Peer reviewed, 2010-03-30)
   Background At the dawn of the third millennium, while the control of the second biggest infectious killer in the world (tuberculosis [TB]) is an international priority, millions of pastoralist communities in the Horn of ...
  • Social pedagogy in a professional Norwegian child welfare context 

   Bernard, Ramona (European Journal of Social Education;(18/19), Journal article; Peer reviewed, 2010-04)
   This article is on the issue of social pedagogy in a professional Norwegian child welfare context. Gerd Hagen’s analysis and argumentation on child welfare is a point of departure. In a too wide understanding of child ...
  • Nav-reformen : sosialarbeidernes profesjon utfordres 

   Røysum, Anita (Fontene forskning;(1), Journal article; Peer reviewed, 2010-06)
   Tema for denne artikkelen er om sosialarbeidernes språk endres i møtet med Nav-organiseringen: Om det skjer endringer i sosialarbeidernes profesjonsdiskurs, som igjen fører til endringer i faglig praksis. Artikkelen ...
  • Collective participation in child protection services : partnership or tokenism? 

   Seim, Sissel; Slettebø, Tor (European Journal of Social Work;, Journal article; Peer reviewed, 2010-12-17)
   Denne artikkelen drøfter hvordan kollektiv medvirkning kan involvere brukere i bedring av barnevernets tjenester. Resultater fra aksjonsforskningsprosjektet ‘Brukermedvirkning og profesjonell praksis i barnevernet’ er ...
  • Støtte fra sine egne: likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner 

   Olsen, Bennedichte C.R. (Fontene forskning;(1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Å bli møtt med bakgrunn i egenbaserte erfaringer danner grunnlaget for det organiserte likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner. Arbeidet kommer til uttrykk i en-til-en-relasjoner, i grupper, ansikt-til-ansikt, ...
  • Spørsmålet om den "gode timing" : nettverksråd i sosialarbeiderens hverdag 

   Natland, Sidsel (Fontene forskning;(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Forskning om nettverksintervensjoner peker på sosialarbeideres holdninger som en barriere i forhold til om de tilbyr brukerne slike metoder. I et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Oslo har nettverksråd som metode ...
  • Samspill skaper Ny sjanse: erfaringer fra et kvalifiseringstiltak 

   Hansen, Helle Catherine; Ohls, Carolina (Fontene forskning;(1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I denne artikkelen drøftes hvordan deltakeres medvirkning kommer til uttrykk i programmet Ny sjanse. Formålet med Ny sjanse er å kvalifisere innvandrere, som står utenfor arbeidsmarkedet og som er langtidsmottakere av ...